Генеральний план Тернополя: юрист прокоментував законодавчі норми

Генеральний план Тернополя: юрист прокоментував законодавчі норми

Генплан Тернополя
Тернопіль. Суспільне Тернопіль

Депутати Тернопільської міської ради внесли зміни до генерального плану та плану зонування Тернополя. Чи існують законодавчі норми, які передбачають закритий доступ до генплану міста під час воєнного стану, кореспонденти Суспільного запитали у керівника адвокатського об’єднання В’ячеслава Самсоненка.

"Генеральний план – частина інформації, яка повинна бути відкритою та доступною для всіх громадян".

"Публічність генерального плану міста важлива для забезпечення участі громадськості у процесі прийняття рішень щодо розвитку території. Зазвичай генеральний план підлягає публічній консультації та обговоренню з мешканцями міста та зацікавленими сторонами перед його затвердженням. Це може включати проведення громадських слухань, публікацію відомостей про план на веб-сайтах місцевих органів влади.

Забезпечення публічності гарантує, що інтереси різних груп населення будуть враховані при формуванні генерального плану та сприяє створенню більш прозорого та відкритого процесу прийняття рішень. Це важливий аспект для забезпечення сталого розвитку та задоволення потреб населення.

Це не лише сприяє розробці більш ефективного та збалансованого плану розвитку міста, а й підвищує рівень довіри між міським управлінням і громадськістю, що є ключовим для успішної реалізації будь-яких стратегій міського розвитку.

Так, Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності" та Постанова Кабінету Міністрів України від 1 вересня 2021 року № 926 "Про затвердження Порядку розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації" є основними нормативно-правовими актами, що регулюють питання відкритості доступу до генеральних планів населених пунктів в Україні.

Закон "Про регулювання містобудівної діяльності" визначає загальні принципи та правила містобудівної діяльності в Україні, включаючи вимоги до розроблення, затвердження та використання містобудівної документації, а також забезпечує відкритість та доступність цієї інформації.

Постанова Кабінету Міністрів України встановлює конкретні процедури розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації, включаючи вимоги до проведення громадського обговорення та забезпечення доступу до цих документів для громадськості.

Обидва ці нормативно-правові акти спільно створюють правову базу для забезпечення прозорості, відкритості та громадської участі в процесі формування та реалізації містобудівних планів населених пунктів в Україні.

Інформація, що міститься у генеральному плані, здійснюється відкрито, за винятком випадків, коли вона є державною таємницею або є обмеженою за доступом відповідно до закону. Забезпечення загальної доступності матеріалів генерального плану гарантується відповідно до вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації". Це означає, що ці матеріали можуть бути надані за запитом на інформацію, опубліковані, в тому числі у формі відкритих даних, на відповідних офіційних веб-порталах та веб-сайтах центральних та місцевих органів влади, а також внесені до Державного земельного кадастру та містобудівного кадастру.

Слід зауважити, що генеральний план населеного пункту та будь-які зміни до нього не належать до інформації, яка містить державну таємницю або є обмеженою за доступом. Вони є частиною публічної містобудівної інформації, яка повинна бути відкритою та доступною для всіх громадян".

В’ячеслав Самсоненко
В’ячеслав Самсоненко, керівник адвокатського об’єднання. Фото: В’ячеслав Самсоненко
"Органи місцевого самоврядування зобов'язані забезпечувати відкритість і доступність містобудівної інформації".

"Розроблення містобудівної документації на місцевому рівні здійснюється через три організаційні етапи: підготовчий, основний і завершальний.

На підготовчому етапі замовник повинен оприлюднити рішення, зокрема, щодо внесення змін до містобудівної документації на місцевому рівні та підстави для його прийняття через місцеві засоби масової інформації та на веб-сайті замовника, за винятком інформації, що становить державну таємницю або має обмежений доступ.

На основному етапі організується проведення громадського обговорення проекту містобудівної документації. Це включає оприлюднення повідомлення про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості, організацію інформаційних заходів, проведення громадських слухань та узгодження спірних питань через узгоджувальну комісію.

Завершальний етап передбачає забезпечення доступу до матеріалів містобудівної документації на місцевому рівні через надання їх за запитом на інформацію, оприлюднення на веб-порталах та веб-сайтах, а також внесення відповідних даних до відповідних реєстрів та кадастрових систем.

Такий порядок сприяє прозорості та відкритості процесу розроблення містобудівної документації та забезпечує можливість участі громадськості у прийнятті рішень, що стосуються розвитку їхньої території.

З урахуванням вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності можна зробити висновок, що посилання органів місцевого самоврядування на введення в країні режиму воєнного стану, як підстави для неоприлюднення генерального плану населеного пункту, суперечить цим вимогам.

Згідно з відповідними законодавчими актами, органи місцевого самоврядування зобов'язані забезпечувати відкритість і доступність містобудівної інформації, зокрема генеральних планів населених пунктів.

Таким чином, введення в країні режиму воєнного стану не може служити підставою для порушення вимог щодо оприлюднення генерального плану населеного пункту. Органи місцевого самоврядування повинні дотримуватися вимог законодавства незалежно від обставин, що мають місце у країні".

"Вже існує судова практика у вирішенні таких питань".

"Так, в разі порушення прав громадян на доступ до генерального плану населеного пункту або інформації щодо внесення змін до нього, вони мають право звернутися до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду. Уповноважений з прав людини має повноваження здійснювати захист прав та свобод людини і громадянина, включаючи право на інформацію. Суд також може розглянути справу щодо порушення права на інформацію та вжити відповідних заходів для відновлення порушених прав громадян.

Вже існує судова практика у вирішенні таких питань. Наприклад, громадянину під час ознайомлення з генпланом м. Харкова було відмовлено у його фотокопіюванні, то він спробував використати такий інститут забезпечення законності як Уповноважений Верховної Ради України з прав людини. Проте і на запит омбудсмана органом місцевого самоврядування було відмовлено громадянину у копіюванні та фотографуванні з мотивів віднесення генплану до категорії документів "для службового користування". Проаналізувавши Закон України "Про доступ до публічної інформації" та Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності" суд констатував таку відмову протиправною, а сам документ "генеральний план" та будь-які зміни до нього такими документами, що не відносяться до інформації з грифом "для службового користування" або з обмеженим доступом.

Нагадаємо, на засіданні Тернопільської міськради, що відбулося онлайн 7 червня, прийняли рішення за зміни до генерального плану та плану зонування Тернополя. "За" в обох питаннях проголосували 34 із 42 депутатів міської ради, "проти" — троє.

На початок