Знову втрати: загинув Олег Похилінський з Хмельниччини

Знову втрати: загинув Олег Похилінський з Хмельниччини

Знову втрати: загинув Олег Похилінський з Хмельниччини
. Крупецька сільська тергромада

При ви­ко­нан­ні бойово­го зав­дання поб­ли­зу се­ла Тер­ни Ли­мансь­ко­го району До­нець­кої об­ласті внас­лі­док тан­ко­во­го уда­ру за­ги­нув жи­тель Шепетівського району Олег По­хи­лінсь­кий.

Про це повідомили у Крупецькій сільській територіальній громаді.

Чоловік 1992 ро­ку на­род­ження, родом з села Колом'є Крупецької сільської тергромади Шепетівщини.

"Він від­сто­ював сво­бо­ду влас­ної дер­жа­ви. Та на жаль, не по­вер­нувся жи­вим з по­ля бою ро­сій­сько-ук­ра­їнсь­кої вій­ни. Вис­ловлю­ємо щи­рі спів­чуття рід­ним та близь­ким за­гиб­ло­го Ге­роя. Не­хай Гос­подь до­по­мо­же пе­ре­жи­ти біль не­поп­равної втра­ти. Світ­лий спо­мин про мужнього за­хис­ни­ка Ук­ра­їни на­зав­жди за­ли­шить­ся в на­ших сер­цях. Віч­на пам’ять і сла­ва Ге­рою. Ге­рої не вми­ра­ють",, зазначають у громаді.

Додають: про да­ту це­ре­мо­нії по­хо­ван­ня та час зус­трі­чі Оле­га По­хи­лінсь­ко­го гро­ма­ду по­ві­дом­лять до­дат­ко­во.

Читайте також

  • Хмельниччина: від початку року загинули 10 захисників з Городоччини

Слідкуйте за новинами Суспільного Хмельницький у Telegram, Viber, YouTube та Instagram.

На початок