Як організувати дистанційне навчання. 20 відповідей від освітнього омбудсмана

Як організувати дистанційне навчання. 20 відповідей від освітнього омбудсмана

Як організувати дистанційне навчання. 20 відповідей від освітнього омбудсмана pexels

Другий семестр навчального року у школах розпочався з дистанційного навчання — з 8 по 24 січня включно усі заклади освіти забезпечують освітній процес із використанням технологій дистанційного навчання.

Освітній омбудсмен опублікував відповіді на питання, які виникли у батьків, у зв'язку із переходом на дистанційне навчання.

Як має бути організовано дистанційне навчання

Що мало зробити керівництво закладу освіти в межах організації дистанційного навчання:

 • визначити форми організації освітнього процесу під час дистанційного навчання (навчальні заняття, консультації, вебінари, онлайн форуми, віртуальні екскурсії тощо);
 • обрати та схвалити конкретні електронні освітні платформи, онлайн-сервіси та інструменти, за допомогою яких організовується освітній процес під час дистанційного навчання.

Водночас вчителі самі визначають, у якому режимі проводити конкретне навчальне заняття – онлайн чи офлайн. Під час дистанційного навчання має забезпечуватися регулярна взаємодія вчителя з учнями та батьками.

Асинхронний і синхронний режим навчання

Асинхронний режим — це коли взаємодія між учнями та вчителями здійснюється із затримкою в часі. При цьому застосовуються інтерактивні освітні платформи, електронна пошта, форуми, соціальні мережі тощо.

Для організації навчання в асинхронному режимі вчитель надає учням для опрацювання різноманітні навчальні матеріали (відео та аудіо, презентації, віртуальні музеї та бібліотеки тощо) та завдання для перевірки і оцінювання знань. В асинхронному режимі учні вивчають та виконують завдання у зручний для себе час, у власному темпі та комунікують із вчителем різними способами.

Синхронний режим — це безпосередня взаємодія вчителя та учнів у режимі реального часу під час відеозв’язку, так званий "прямий ефір". Учні бачать і чують свого педагога й можуть одразу поставити запитання, коли щось незрозуміло. Зазвичай це онлайн-уроки. Нагадуємо, що не менше 30% навчального часу організовується в синхронному режимі.

Чи повинен вчитель проводити онлайн-уроки

Так, це обов’язок вчителя. Дистанційне навчання запроваджується наказом по закладу освіти. При цьому не менше 30% часу навчання, передбаченого програмою, організовується в синхронному режимі, під час якого вчитель та учні одночасно взаємодіють та комунікують між собою онлайн.

А 70% навчального часу здійснюється взаємодія в асинхронному режимі, тобто із затримкою у часі із застосуванням електронної пошти, форумів, соціальних мереж тощо.

Тривалість онлайн-уроків

Досвід весняного карантину та тих шкіл, де дистанційне навчання запроваджувалося восени минулого року, показав, що викладання навчального матеріалу під час суцільного відео уроку тривалістю 35-40 хвилин є неефективним, адже учень втомлюється і перестає сприймати інформацію.

Саме тому тривалість онлайн-уроку має бути не більшою, ніж звичайний очний урок.

Існують певні вимоги, скільки часу діти різного віку можуть безперервно працювати з технічними засобами під час уроку, щоб не завдавати шкоди здоров’ю. Ці вимоги сформульовані, зокрема, у новому санітарному регламенті:

 • для учнів 1 класів — не більше 10 хвилин;
 • для учнів 2 — 4 класів — не більше 15 хвилин;
 • для учнів 5 — 7 класів — не більше 20 хвилин;
 • для учнів 8 — 9 класів — 20 — 25 хвилин.

При здвоєних навчальних заняттях для учнів 10 — 11(12) класів безперервна робота з технічними засобами має тривати не більше 25 — 30 хвилин на першому навчальному занятті та не більше 15 — 20 хвилин на другому навчальному занятті.

Також під час онлайн-уроку, коли діти нерухомо сидять біля екрана, вчитель має не забувати про чергування розумової активності з фізичною, пропонуючи учням руханки та ігри, проводячи гімнастику для очей.

Як має організовуватися дистанційне навчання

Електронні освітні платформи, онлайн-сервіси та інструменти, за допомогою яких організовується освітній процес під час дистанційного навчання, обирає та схвалює педагогічна рада закладу освіти.

МОН рекомендує педагогам обирати для дистанційного навчання одну або дві освітні платформи. Це полегшить учням, вчителям та батькам організацію навчання та користування відповідними електронними ресурсами.

Також у освітнього омбудсмена акцентували увагу на корисності та зручності безкоштовного пакету хмарного програмного забезпечення для організації дистанційного навчання G Suite for Education (це Google Classroom, Google Meet та набір інших інструментів). Про те, як закладу освіти отримати G Suite for Education, можна прочитати тут. А з детальним описом того, як саме використовувати цю освітню платформу, можна дізнатися з онлайн-курсу.

Якщо вчитель відмовляє у проведенні онлайн-навчання

Освітній омбудсмен рекомендує у таких випадках звернутися письмово до директора школи і нагадати, що засновник закладу освіти, відповідно до положення, має організувати системо-технічне забезпечення дистанційного навчання в закладі освіти (пункт 2, розділ ІV Положення), а керівник закладу у межах його повноважень може приймати рішення про надання педагогічним працівникам персональних комп’ютерів у тимчасове користування (пункт 12 розділу І Положення).

Таке рішення може прийматися, якщо вчитель не може використовувати для організації дистанційного навчання наявне шкільне обладнання чи нього відсутня власна комп’ютерна техніка.

А якщо вчитель та директор не реагують на прохання та заяви, треба звернутися до відповідного управління освіти. Також можна звернутися до освітнього омбудсмена.

Що робити, якщо онлайн-уроки не проводяться

Перший крок — це поговорити із класним керівником або вчителем, щоб з’ясувати причини, чому не проводяться онлайн-уроки.

Якщо вчитель відмовляється від комунікації, не пояснює причину, і ситуація з проведенням онлайн-уроків після розмови не змінилася — необхідно звернутися до керівника закладу освіти. А якщо і директор не реагує – до відповідного управління (департаменту, відділу) освіти.

Як оцінювати учнів під час дистанційного навчання

Оцінювання результатів навчання учнів може здійснюватися очно або дистанційно, з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема, відеоконференцзв’язку та має здійснюватися з дотриманням вимог академічної доброчесності. Результати оцінювання фіксуються у класних журналах (електронних або друкованих).

Заклад освіти має право визначити власні підходи до контролю та оцінювання результатів навчання учнів, а також визначити терміни проведення та оцінювання підсумкових контрольних робіт для учнів, які не мали технічної змоги пройти онлайн-навчання та оцінювання.

Також заклади освіти можуть використовувати окремі, актуальні наразі, рекомендації щодо організації оцінювання в умовах дистанційного навчання, надані листом МОН від 16.04.2020 №1/9-213 «Щодо проведення підсумкового оцінювання та організованого завершення 2019-2020 навчального року».

Як отримати інформацію про успішність учня під час дистанційного навчання

Перш за все батькам варто поговорити зі своєю дитиною. Запитайте, чи перевіряє та виставляє вчитель оцінки за виконані роботи. Якщо вчитель використовує для дистанційного навчання освітні платформи, приміром, Google Classroom, він може виставляти там оцінки за всі надіслані роботи. Попросіть дитину зайти на Google Classroom і показати, які оцінки та коментарі залишав педагог.

Якщо вчитель проводить дистанційне навчання іншими способами — зверніться до класного керівника із проханням повідомити оцінки дитини. Якщо у закладі освіти використовується електронний журнал та щоденник, в них виставляються оцінки. Доступ до електронного щоденника повинні мати як учні, так і батьки.

Заклад освіти може підключитися до Державного безкоштовного електронного щоденника та журналу за посиланням.

Вчителі дають завдання у вайбері і потім зідзвонюються з учнями

Це не зовсім правомірно. Адже не менше 30% навчального часу має організовуватися у синхронному режимі. Тобто вчитель обов’язково має проводити онлайн-уроки, безпосередньо взаємодіяти з учнями.

Надсилання завдань у вайбер та їхня перевірка — це лише один невеликий елемент асинхронного режиму дистанційного навчання. Вчитель має не просто давати учневі завдання і перевіряти їх, а й пояснювати навчальний матеріал, ділитися корисними навчальними матеріалами для кращого засвоєння учнями теми уроку.

Також педагог має приділяти свою увагу не тільки тим учням, які виконують завдання погано, а всім учням без винятку. Адже учні, які виконали завдання успішно, також потребують уваги вчителя. Відсутність комунікації демотивує учнів.

Дистанційне навчання дітей з особливими освітніми потребами

Під час дистанційного навчання учнів із особливими освітніми потребами враховується індивідуальна програма розвитку. Залежно від особливих потреб може передбачатися залучення допоміжних технологій дистанційного навчання (озвучування даних з екрану, голосове введення тексту, субтитри, клавіатури зі спеціальними можливостями тощо) з урахуванням індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів дитини.

Освітній процес під час дистанційного навчання осіб з особливими освітніми потребами забезпечується за участі асистента вчителя та/або асистента учня, проводяться додаткові психолого-педагогічні і корекційно-розвиткові заняття з урахуванням індивідуальної програми розвитку (частина 10, розділ І Положення).

Якщо учні з особливими освітніми потребами через стан здоров’я, відсутність або обмежений доступ до інтернету, технічних засобів навчання не можуть взяти участь у синхронному режимі — використовувати доступні засоби комунікації: телефонний, поштовий зв’язок тощо (лист МОН від 02.11.2020 № 1/9-609 Щодо організації дистанційного навчання).

Якщо під час надзвичайних обставин для осіб з особливими освітніми потребами, зважаючи на порушення або інші особливості їх розвитку, не може бути проведене оцінювання результатів навчання з використанням технологій дистанційного навчання, таке оцінювання може здійснюватися очно після завершення/послаблення карантинних обмежень (у межах навчального року або до початку нового навчального року)

Якщо у сім’ї відсутній ноутбук та/або швидкісний інтернет

Для учнів, які не можуть взяти участь у синхронному режимі взаємодії з поважних причин (стан здоров’я, відсутність доступу або обмежений доступ до мережі Інтернет та/або технічних засобів навчання, зокрема дітей із сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, багатодітних, малозабезпечених сімей тощо), заклад освіти забезпечує використання інших засобів комунікації, доступних для учнів (телефонний, поштовий зв’язок тощо) (частина 7, розділ І Положення).

Департамент освіти і науки Києва видав Рекомендації, в яких пропонує наступні способи вирішення проблеми для шкіл. Відповідно до цих рекомендацій, адміністрація закладів освіти:

 • спільно зі Службою у справах дітей та сім’ї опрацьовує інформацію про дітей, які навесні 2020 року не були охоплені дистанційним навчанням, та розробляє заходи щодо залучення таких учнів до навчання з використанням дистанційних технологій у період обмежувальних протиепідемічних заходів з 08 до 25 січня 2021 року;
 • визначає дітей із соціально незахищених, багатодітних сімей та інших, які не мають технічних можливостей для занять з використанням технологій дистанційного навчання вдома, та забезпечує таким учням організацію дистанційного навчання в період обмежувальних протиепідемічних заходів з 08 до 25 січня 2021 року у шкільних кабінетах за графіком із дотриманням санітарних норм, передбачених Регламентом та постановою Головного державного санітарного лікаря України від 22 серпня 2020 року №50.

Як перевести дитину на дистанційне навчання на весь навчальний рік

Для того, щоб перевести дитину на дистанційну форму здобуття освіти, один із батьків має подати заяву керівнику закладу освіти до закладу освіти, який надає освітні послуги саме за дистанційною формою здобуття освіти.

Оскільки не в усіх закладах можна здобувати освіту за дистанційною формою, дізнатися про ці заклади освіти можна у відповідному управлінні (департаменті) освіти. Якщо є обставини, що об’єктивно унеможливлюють особисте подання заяви, можна подавати скановану копію або фотокопію заяви будь-якими засобами зв’язку (факсом, електронною поштою тощо). У заяві має бути інформація про те, чи є в учня умови для дистанційного навчання в синхронному та асинхронному режимах, зокрема, доступ до мережі Інтернет, персональний комп’ютер (із можливістю використання засобів аудіо-, відеоконференцзв’язку).

Зарахування (переведення) на дистанційну форму здобуття освіти здійснюється за наказом керівника закладу освіти, як правило, до початку навчального року або семестру (триместру) навчання (частина 4 розділу 2 Положення).

Вчитель не володіє сучасними технологіями і не проводить дистанційне навчання

Педагогічний працівник зобов’язаний опановувати цифрові компетенції, бо це вимога часу. Вчителю постійно треба шукати можливості для навчання (курси, вебінари, посібники у різних форматах тощо). Наразі можливостей розвивати свої цифрові навички чимало. Керівник закладу освіти має цьому посприяти.

А поки конкретний педагог навчається, адміністрація закладу має запропонувати альтернативні варіанти проведення дистанційного навчання.

Вчитель спілкується російською мовою, хоча мова навчання — українська

У такому випадку необхідно звернутися до класного керівника і повідомити про це. Якщо звернення було безрезультатним — звернутися до керівника закладу освіти. Адже педагог, який проводить дистанційне навчання російською, грубо порушує вимоги статті 7 закону України “Про освіту”, яка чітко визначає, що мовою освітнього процесу є державна мова.

Так само, варто враховувати, що 16 січня 2021 року набуває чинності норма статті 30 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", відповідно до якої, державна мова обов’язкова до використання.

Якщо на шкільному рівні розв’язати проблему не вдалося — звертайтеся до місцевого управління/департаменту освіти. Також із цим питанням ви можете звернутися до освітнього чи/та мовного омбудсменів.

Дитина одна вдома і не може налаштувати ноутбук

Якщо учень бажає записати онлайн урок, він має попередити про це вчителя. Варто знати і суворо дотримуватися вимог закону про те, що допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини (стаття 32 Конституції України).

Запис уроку є певним збиранням інформації про особу. Але якщо під час онлайн уроку здійснюються протиправні дії особою, яка обіймає посаду, пов’язану з виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування, посадових або службових повноважень, запис допускаються без їх дозволу за умови, що зйомки спрямовані на захист прав людини.

Відповідно до статті 307 Цивільного кодексу України, фізична особа може бути знята на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку лише за її згодою. Згода особи на знімання її на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку припускається (згода за замовчуванням), якщо зйомки проводяться відкрито на вулиці, на зборах, конференціях, мітингах та інших заходах публічного характеру.

Тому учень та/або батьки мають попередити вчителя про запис онлайн уроку.

Чим дистанційне навчання відрізняється від сімейного навчання

Простими словами, під час дистанційної освіти вчитель постійно комунікує з учнями, проводить онлайн уроки, взаємодіє з учнем у асинхронному режимі.

Сімейна (домашня) форма здобуття освіти — це спосіб організації освітнього процесу дітей самостійно їхніми батьками для здобуття формальної (дошкільної, повної загальної середньої) та/або неформальної освіти.

Відповідальність за здобуття освіти дітьми на рівні не нижче стандартів освіти несуть батьки. Оцінювання результатів навчання та присудження освітніх кваліфікацій здійснюються відповідно до законодавства (частина 7, стаття 9 Закону України “Про освіту”).

Тобто в сімейній формі здобуття освіти саме батьки організовують освітній процес дитини та несуть відповідальність за здобуття дитиною освіти й рівень її знань.

Екстернатна форма здобуття освіти (екстернат) — це спосіб організації навчання здобувачів освіти, за яким освітня програма повністю засвоюється здобувачем самостійно, а оцінювання результатів навчання та присудження освітньої кваліфікації здійснюються відповідно до законодавства (частина 6, стаття 9 Закону України “Про освіту”).

Тобто учень вивчає всю програму самостійно, звільняючись від шкільних занять, але зобов’язаний підтверджувати рівень своїх знань на певному рівні освіти.

Дитині важко навчатися дистанційно, не сприймає інформацію

Освітній омбудсмен підготував декілька порад про те, як допомогти дитині організувати навчальний процес вдома:

 • плануйте день та слідкуйте за дотриманням режиму дня. Якщо у школі є фіксований розклад уроків, які потребують включення у чітко визначений час — роздрукуйте цей розклад, щоб він був у дитини перед очима. Якщо в закладі освіти немає чіткого розкладу під час дистанційного навчання — розробіть такий розклад для дитини самостійно;
 • оберіть разом з учнем одяг для “роботи”. Так званий “дрес-код” допоможе дитині “увійти в роль учня” та зосередитися на роботі;
 • організуйте робоче місце. Воно має гарно освітлюватися (за можливості — денним світлом), бути зручним та обладнаним необхідною технікою;
 • чергуйте періоди навчання та відпочинку. Зауважте, ми звикли відпочивати з використанням гаджетів, проте під час дистанційного навчання такий відпочинок не є зміною діяльності: очі не відпочивають від монітору, а мозок від обробки інформації. Також пам’ятайте про необхідність фізичної активності. Прогулянки на свіжому повітрі, танці та руханка під час перерв стануть помічниками для відпочинку тіла і психіки дитини;
 • розробіть систему заохочень. Складіть разом зі своєю дитиною своєрідний чек-ліст заохочень за успіхи у навчанні. Не радимо мотивувати учня фінансовими винагородами. Краще мотивувати враженнями: переглядом кіно вдома, читанням книг, прогулянками до парку, відвідинами ковзанки тощо. Такий чек-ліст можна намалювати чи створити у графічному редакторі та повісити у робочому куточку.

Ще однією формою підтримки мотивації дитини до навчання є постійна фіксація успіхів у навчанні. Наприклад, учень отримав високу оцінку за домашнє завдання, уважно вислухав нову тему від вчительки чи прочитав параграф із новим матеріалом: це треба обов’язково відзначити, створюючи своєрідний "шлях до успіху". Таке відстеження батьками дитячих успіхів допоможе дитині відчувати свій прогрес та прагнути більшого.

Категорії
ПолітикаЕкономікаКультураСвітСпортВідеоПодіїТоп дняПриродаРегіониСтильДітиНаукаТехнологіїУрбаністикаЇжаДомашні твариниЛюди