Новий Колективний договір ПАТ

Новий Колективний договір ПАТ "НСТУ" зареєстровано

10 сер. 2018

У Державному реєстрі 6 серпня 2018 року зареєстровано новий Колективний договір ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" разом із додатками.

Сторонами Колективного договору є публічне акціонерне товариство "Національна суспільна телерадіокомпанія України" в особі голови правління Зураба Аласанії з одного боку та спільний представницький орган первинних профспілкових організацій і представників працівників, обраних і уповноважених трудовими колективами/філіями ПАТ "НСТУ" з другого боку.

Договір поширюється на всіх працівників, а також гарантує діяльність профспілок. Окрім цього, він визначає права та обов’язки сторін і передбачає щорічне звітування адміністрації та профспілок.

Договір укладено з метою визначення прав та обов’язків сторін; регулювання та удосконалення умов оплати праці, винагород за сумлінну, продуктивну та якісну працю; покращення умов праці, побуту та відпочинку працівників; визначення основних положень та створення умов для додержання правил внутрішнього трудового розпорядку працівниками; забезпечення трудових взаємовідносин між роботодавцем та працівниками; забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків; заборони дискримінації; гарантій діяльності профспілкової організації.

Колективний договір ПАТ "НСТУ" складається із семи розділів:

І Загальні положення
ІІ Організація праці
ІІІ Оплата праці
ІV Соціальне забезпечення
V Режим роботи
VI Охорона праці
VII Гарантії діяльності роботодавця і профспілки

Також колективний договір містить 5 додатків, які регулюють порядок преміювання, порядок надання матеріальної допомоги, перелік посад працівників, що мають право на додаткову відпустку за ненормований робочий день, положення про комерційну таємницю, правила внутрішнього розпорядку.

"У новому колективному договорі компанія позбавляється радянських атавізмів у вигляді "урівнялівки" в зарплатній політиці та копіювання надбавок і ститмулюючих виплат "як у держслужбовців" — тобто мізерного окладу, що доповнювався надбавками "за вислугу років", "за інтенсивність" та ін. Це дуже важливо для молодих фахівців, які приходять працювати на радіо та телебачення: тепер вони отримують достойні оклади без потреби "вислужувати" їх по 25 років", — зазначив секретар Наглядової ради ПАТ "НСТУ" Вадим Міський.

Новий колективний договір необхідно було укласти у зв’язку зі зміною юридичного статусу компанії — з Національної телерадіокомпанії України на Публічне акціонерне товариство "Національна суспільна телерадіокомпанія України".

Для цього в ПАТ "НСТУ" було створено робочу групу з представників адміністрації та спільного представницького органу первинних профспілових організацій НСТУ, куди увійшли також і представники регіональних філій Суспільного. Кілька місяців група працювала над створенням документа й наприкінці червня було представлено Проект Колективного договору.

Після цього відбулася серія обговорень Проекту Договору з колективами відокремлених структурних підрозділів ПАТ "НСТУ". Під час обговорень працівники ознайомилися з положеннями Колективного договору, внесли свої пропозиції, а також обирали головуючого та секретаря зборів і делегата від свого колективу для участі в Загальних зборах (конференції) трудового колективу ПАТ “НСТУ”.

"У НСТУ 52 підрозділи, включаючи регіональні філії, департаменти та творчі об’єднання, загалом працює 4510 людей. З кожним із колективів попередньо відбулася зустріч і обговорення нового колективного договору. Під час зустрічей колективом було ініційовано більш ніж 200 змін і поправок до договору, абсолютна більшість з яких (близько 190) були враховані й відображені в новому колективному договорі", — розповів про процес роботи над документом виконавчий директор НСТУ Олександр Лієв.

31 липня на Загальній конференції трудового колективу Національної суспільної телерадіокомпанії України новий Колективний договір ПАТ "НСТУ" ухвалили. Договір діятиме наступні п’ять років — до 2023 року.


Читайте також