Працівники департаменту з виробництва обговорили Проект Колективного договору ПАТ

Працівники департаменту з виробництва обговорили Проект Колективного договору ПАТ "НСТУ"

20 лип. 2018

У зв’язку зі зміною юридичного статусу компанії — з Національної телерадіокомпанії України на Публічне акціонерне товариство "Національна суспільна телерадіокомпанія України", з’явилася потреба в укладенні нового колективного договору.

Колективний договір укладають на 5 років. Він поширюється на всіх працівників і гарантує діяльність профспілок. Договір також визначає права та обов’язки сторін і передбачає щорічне звітування адміністрації та профспілок.

З 11 липня розпочалася серія обговорень Проекту Договору з колективами самостійних структурних підрозділів ПАТ "НСТУ". Під час обговорень працівники ознайомлюються з положеннями Колективного договору, вносять свої пропозиції, а також обирають головуючого та секретаря зборів і делегата від свого колективу для участі в Загальних зборах (конференції) трудового колективу ПАТ "НСТУ".

20 липня відбулось обговорення проекту Колективного договору з працівниками департаменту з виробництва.

Трудовий колектив поінформували про положення Договору, які регулюють організацію та оплату праці, режим роботи й охорону праці, а також питання соціального забезпечення. Окрім цього, працівники ознайомилися з додатками до Колективного договору, які стосуються порядку преміювання та надання матеріальної допомоги й додаткової відпустки, правил внутрішнього розпорядку, комерційної таємниці.

На зборах обрали головуючого, секретаря та делегата від трудового колективу. Департамент із виробництва головою зборів і делегатом обрав завідувача координаційного відділу Попову Олену Юріївну, секретарем зборів – провідного інженера відділу відеомонтажу Хмелевську Яніну Володимирівну.


Читайте також