Протокол засідання правління ПАТ "НСТУ" №53
ПРОТОКОЛ №53
засідання правління публічного акціонерного товариства
"Національна суспільна телерадіокомпанія України"

27.04.2018 м. Київ, вул. Мельникова, 42
11 год. 00 хв.

Присутні:
Члени правління:

  1. Аласанія З.Г., голова правління,
  2. Вінтонів Р.І., член правління,
  3. Кольцова О.А., член правління,
  4. Макаров Ю.В., член правління,
  5. Никоненко Р.Ю., член правління,
  6. Чернотицький М.М., член правління.

Запрошені:

Лієв О.С., виконавчий директор ПАТ "НСТУ";
Шматов М.В., заступник виконавчого директора ПАТ "НСТУ";
Семенець В.В., директор Департаменту управління активами;
Горецька І.А., директор Планово-економічного департаменту.

Порядок денний засідання

1. Про пропозиції щодо збільшення фінансування ПАТ "НСТУ" відповідно до вимог Закону України "Про Суспільне телебачення і радіомовлення України".
2. Про затвердження Плану грошових надходжень від комерційної діяльності департаменту з комерційної діяльності ПАТ "НСТУ" на 2018 рік та Тимчасового порядку преміювання працівників департаменту з комерційної діяльності ПАТ "НСТУ".
3. Про затвердження цін на брендовану продукцію.
4. Про оголошення конкурсного відбору на посади менеджерів філій ПАТ "НСТУ".
5. Про визначення початкового розміру орендної плати за користування майном ПАТ "НСТУ" та умов для розміщення оголошення в електронній торговій системі "Prozorro. Продажі".

За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.

Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.

Обговорення питань порядку денного

1. Обговорено пропозиції щодо напрямів збільшення фінансування ПАТ "НСТУ" у 2018 році відповідно до вимог Закону України "Про Суспільне телебачення і радіомовлення України".

За результатами обговорення вирішили:
схвалити пропозиції щодо напрямів збільшення фінансування ПАТ "НСТУ" у 2018 році відповідно до вимог Закону України "Про Суспільне телебачення і радіомовлення України" (додаток 1 до протоколу).

Доручити Голові правління ПАТ "НСТУ" звернутися з пропозиціями щодо збільшення фінансування ПАТ "НСТУ" у 2018 році відповідно до вимог Закону України "Про Суспільне телебачення і радіомовлення України" до Державного комітету телебачення і радіомовлення України.

Голосували: за — 6, проти — 0.
Рішення прийнято.

2. Обговорено питання затвердження Плану грошових надходжень від комерційної діяльності департаменту з комерційної діяльності ПАТ "НСТУ" на 2018 рік та Тимчасового порядку преміювання працівників департаменту з комерційної діяльності ПАТ "НСТУ".

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пункту 10 рішення Наглядової ради ПАТ "НСТУ" від 27.02.2018 (протокол №19) затвердити такі, що додаються:

Голосували: за — 6, проти — 0.
Рішення прийнято.

3. Обговорено питання затвердження цін на брендовану продукцію.

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 8 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства "Національна суспільна телерадіокомпанія України", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1039, затвердити ціни на брендовану продукцію (додаток 4).

Голосували: за — 6, проти — 0.
Рішення прийнято.

4. Обговорено питання оголошення конкурсного відбору на посади менеджерів філій ПАТ "НСТУ".

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 17 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства "Національна суспільна телерадіокомпанія України", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, Положення про конкурсний відбір на посаду менеджера філії, затвердженого рішенням правління ПАТ "НСТУ" від 02.10.2017 (протокол № 19) зі змінами, оголосити з 10.05.2018 конкурсний відбір на посади менеджерів Дніпровської, Закарпатської, Львівської та Херсонської філій ПАТ "НСТУ".

Виконавчому директору ПАТ "НСТУ" вчинити необхідні дії пов’язані із організацією заходів щодо забезпечення проведення процедури конкурсного відбору на посаду менеджера філії публічного акціонерного товариства "Національна суспільна телерадіокомпанія України".

Голосували: за — 6, проти — 0.
Рішення прийнято.

5. Обговорено питання визначення початкового розміру орендної плати за користування майном ПАТ "НСТУ" та умов для розміщення оголошення в електронній торговій системі "Prozorro.Продажі".

За результатами обговорення вирішили:

затвердити початковий розмір орендної плати за користування майном ПАТ "НСТУ" та умови для розміщення оголошення в електронній торговій системі "Prozorro.Продажі" (додаток 5 до протоколу).
Виконавчому директору ПАТ "НСТУ" вчинити необхідні дії пов’язані із передачею в оренду майна ПАТ "НСТУ" шляхом розміщення оголошення в електронній торговій системі "Prozorro.Продажі".

Голосували: за — 6, проти — 0.
Рішення прийнято.

Голова правління підпис Зураб АЛАСАНІЯ
Член правління підпис Роман ВІНТОНІВ
Член правління підпис Олександра КОЛЬЦОВА
Член правління підпис Юрій МАКАРОВ
Член правління підпис Родіон НИКОНЕНКО
Член правління підпис Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ