Протокол засідання наглядової ради ПАТ "НСТУ" №21
23 квітня 2018 року м. Київ, вул. Хрещатик, 26
16:00

Протокол №21
засідання Наглядової ради ПАТ "НСТУ"

Присутні:

 1. Лебедєва Т.Я., голова Наглядової ради;
 2. Остапа С.В., заступник голови Наглядової ради;
 3. Міський В.В., секретар Наглядової ради;
 4. Аврахов Т.Г., член Наглядової ради;
 5. Глібовицький Є.М., член Наглядової ради;
 6. Панич О.О., член Наглядової ради;
 7. Хохич І.М., член Наглядової ради (в режимі дистанційного зв’язку);
 8. Карякіна Д.С., член Наглядової ради;
 9. Козак В.В., член Наглядової ради;
 10. Малазонія Л.Т., член Наглядової ради;
 11. Павліченко О.М., член Наглядової ради;
 12. Скрипка Н.С., член Наглядової ради;
 13. Бринзак В.М., член Наглядової ради.

Відсутні:

 1. Таран В.В., член Наглядової ради;
 2. Таран С.В., член Наглядової ради;
 3. Яворівський В.О., член Наглядової ради.

Присутні на засіданні: Голова правління ПАТ "НСТУ" Зураб Аласанія, члени правління: Родіон Никоненко, Роман Вінтонів, Микола Чернотицький; виконавчий директор ПАТ "НСТУ" Олександр Лієв, представники компанії Ernst & Young: В’ячеслав Куприй, Вікторія Шмуратко, Олена Бойченко, Оксана Федорова, Ірина Коваленко, Віктор Лотоус.

Порядок денний

 1. Звіт про виконання Основних напрямів діяльності ПАТ "НСТУ" на 2017 рік.
 2. Пропозиції щодо антикризових заходів ПАТ "НСТУ" у зв’язку із 50-відсотковим недофінансуванням компанії у 2018 році.
 3. Про донорські кошти, залучені на рахунки благодійних та громадських організацій для потреб виробництва ПАТ "НСТУ".
 4. Про визначення дати Стратегічної сесії для обговорення Основних напрямів діяльності на 2018 рік.
 5. Про внесення змін до Умов і розмірів оплати праці щодо перенесення термінів набуття ними чинності.
 6. Про порядок розгляду звернень громадян, що надходять на адресу Наглядової ради;
 7. Різне.

Відкриття засідання.

Надійшла пропозиція розпочати засідання.

На засіданні присутні 13 членів Наглядової ради. Кворум наявний.

Тетяна Лебедєва оголосила перелік питань порядку денного. Заперечень не надійшло.

Вирішили: Затвердити запропонований порядок денний засідання.

Тетяна Лебедєва поінформувала про стан щодо надання відповідей на запити Наглядової Ради. Т. Лебедєва звернулася до членів комітетів з аудиту та з питань призначень та винагород вивчити ці відповіді і надати рекомендації щодо оцінки отриманої інформації Наглядовій раді. На даний час майже на всі запити членів Наглядової ради відповіді отримані.

Тетяна Лебедєва звернула увагу на те, що один із запитів стосувався управління внутрішнього аудиту та департаменту запобігання корупційним проявам, і що підпорядкування, кадровий склад та плани роботи підрозділів є слабкими і не відповідають міжнародним та українським стандартам. Голова Наглядової ради закликала привести ці підрозділи, положення про них та плани їхньої роботи у відповідність до міжнародних та українських стандартів.

Голосування:
За – 11. Проти – 0. Утрималися – 0.

Рішення прийнято.

Обговорення питань порядку денного

1. Звіт Голови правління щодо виконання Основних напрямів діяльності ПАТ "НСТУ" на 2017 рік.

Тетяна Лебедєва зауважила, що звіт про виконання Основних напрямів діяльності ПАТ "НСТУ" на 2017 рік був поданий на минуле засідання Наглядової Ради. У членів Наглядової ради був час на ознайомлення зі звітом. Тетяна Лебедєва запропонувала не заслухувати його повторно, а ставити запитання, які виникли щодо даного звіту.

Ігор Хохич зауважив, що у звіті написано дуже багато, але, щоб оцінити успішність виконаної роботи, потрібно мати певні критерії оцінки. Він звернувся до голови правління з пропозицією дооформити стратегію, з якою він подавався на конкурс, конкретними вимірюваними критеріями успішності реформи, якою вона може бути через 4 роки: вказати кількість працівників, обсяги виробництва програм, рейтинги і т.д. Тоді Наглядова рада зможе в кінці кожного року оцінити ефективність роботи правління у виконанні стратегії.

Зураб Аласанія відповів, що Наглядова Рада може допомогти у визначенні таких критеріїв.

Євген Глібовицький зауважив, що у схваленому Наглядовою радою наприкінці минулого року проекті Показників ефективності роботи НСТУ та правління дуже добре визначена частина, що стосується оцінки виконання місії НСТУ, а ось оцінка якості роботи правління та кожного з його членів не доопрацьована. Проте ведуться пошуки експертів, які можуть у цьому надати допомогу. Пан Глібовицький також повідомив про початок перемовин щодо їхньої підтримки у визначенні показників ефективності роботи правління.

Ігор Хохич зазначив, що показники мають визначати як ефективність роботи кожного члена правління, так і правління в цілому. Саме тому стратегія має міс¬тити інформацію про кінцевий очікуваний результат роботи всього прав-ління.

Тетяна Лебедєва зауважила, що стратегією не можна назвати презентацію із слайдів, якщо там нема параметрів, які можна оцінити. Та запропонувала спільно із правлінням доопрацювати Стратегію та конкретизувати її. Також Голова Наглядової ради повідомила, що донори готові підтримати проведення спільної стратегічної сесії.

Вадим Міський зазначив, що встановлення показників ефективності має бути спільною роботою Наглядової ради та правління, адже залученість усіх органів корпоративного управління до цього процесу відповідає кращим практикам стратегічного планування. Стратегія ПАТ "НСТУ" не може незмінно залишатися такою, як її запропонував голова правління на конкурсі: там окреслені орієнтири розвитку, які потрібно спільно деталізувати, адже стратегія має бути спільним "живим" документом. Він також звернув увагу на те, що презентована на конкурсі стратегії вже зазнала фактичних змін: зокрема, темпи кадрової оптимізації. Крім того, в стратегії фактично відсутні згадки про ризики та запобігання їм. Робота над новою стратегією НСТУ має розпочатися з визначення Основних (стратегічних) напрямів діяльності НСТУ на найближчі роки, бажано на довший період, ніж каденція правління.

Зураб Аласанія зазначив, що стратегія розвитку ПАТ "НСТУ", це не лише слайди (презентація), та виявив бажання спільними зусиллями визначити показники для покращення роботи компанії.

Світлана Остапа зауважила, що потрібні усі ці документи: голова правління має запропонувати показники до своєї концепції, також необхідно спільно роз¬ро¬бити Основні напрями діяльності, які ляжуть в основу нової Стратегії НСТУ.

Ігор Хохич підтримав Світлану Остапу та зауважив, що Наглядова рада не може вносити зміни до авторського проекту стратегії розвитку. А вже на основі його стратегії Наглядова рада спільно з правлінням розробить Основні напрями діяльності.

Олексій Панич заперечив і запропонував спільно доопрацювати стратегію розвитку суспільного мовлення.

Тетяна Лебедєва внесла пропозицію про створення робочої групи Наглядової Ради для доопрацювання стратегії розвитку ПАТ "НСТУ" у складі: Ігоря Хохича, Світлани Остапи, Євгена Глібовицького, Олексія Панича, Вадима Міського. Також вона звернулася до голови правління з пропозицією додати до складу робочої групу свої кандидатури від правління.

Вадим Міський поінформував, що для зручності оцінювання роботи членів правління, в Річному плані діяльності ПАТ "НСТУ" на 2018 рік потрібно вказати, хто з членів правління відповідає за кожне із завдань плану. Це дасть змогу більш точно оцінити звіти та ефективність роботи членів правління. Також необхідно уточнити часові рамки виконання завдань плану, зазначивши чіткіші терміни виконання. В. Міський запропонував правлінню внести пропо¬зиції Наглядовій раді щодо уточнення Річного плану діяльності ПАТ "НСТУ".

Світлана Остапа зауважила, що при недостатньому фінансуванні в плані на 2018 рік важко оцінити пріоритетність виконання завдань, і запропонувала також окремим стовпцем зазначити рівень пріоритетності.

Вирішили:

 1. Звіт Голови правління щодо виконання Основних напрямів діяльності ПАТ "НСТУ" на 2017 рік взяти до відома.
 2. Утворити робочу групу Наглядової ради для опрацювання стратегічних документів ПАТ "НСТУ" у складі: Ігоря Хохича, Світлани Остапи, Євгена Глібовицького, Олексія Панича, Вадима Міського та представників правління.
 3. Правлінню внести пропозиції Наглядовій раді щодо уточнення Річного плану діяльності ПАТ "НСТУ": по кожному із завдань вказати відповідального за виконання члена правління, конкретизувати терміни виконання, а також вказати рівень його пріоритетності.

Голосування:
За – 12. Проти – 0. Утрималися – 1 (В. Козак).

Рішення прийнято.

2. Пропозиції щодо антикризових заходів ПАТ "НСТУ" у зв’язку із 50-відсотковим недофінансуванням компанії у 2018 році.

Тетяна Лебедєва повідомила, що члени Наглядової ради ознайомилися з пропозиціями щодо антикризових заходів і запропонувала ставити запитання. Вона також поцікавилася, чи планується відключення аналогових каналів мовлення суспільного.

Зураб Аласанія відповів, що в цьому питанні правління діє згідно плану Національної ради з питань телебачення та радіомовлення. Але зауважив, що кожного місяця борг за трансляцію росте на 9,3 млн грн.

Світлана Остапа наголосила, що потрібно було б підготувати два варіанти пропозицій: за наявності повного фінансування правління забезпечить повні обсяги трансляції, а в умовах недофінансування — тільки частину. Також вона звернула увагу, що серед заходів плану присутнє "виготовлення та (або) розміщення телерадіопрограм, передач, сюжетів та інформаційних матеріалів на замовлення", що, напевне, слід прибрати із діяльності НСТУ взагалі. Також пропозиції містять невідповідність у чисельності штатних одиниць, при підрахунках виникає різниця.

Олександр Лієв пояснив, що ця різниця стосується кількості працівників, які перебувають на лікарняному або у декретній відпустці.

Тетяна Лебедєва наголосила, що відключення аналогового мовлення для долі суспільного є дуже небезпечним, може спричинити багато негативних наслідків і, перш за все, не відповідає інтересам аудиторії.

Вадим Міський звернув увагу, що аналогова технологія поширення сигналу забезпечує можливість приймати сигнал для понад 90% населення, крім НСТУ у цій технології продовжують мовити приватні канали — "Інтер" та "1+1", власниками яких є олігархи з політичними інтересами. У передвиборчий період відмова від використання аналогової технології є фактичним порушенням місії суспільного мовлення, адже таким чином українці будуть не лише позбавлені незаангажованих новин та аналітики, а й віддані у руки олігархів — особливо це стосується міст із населенням менше 50 тис. мешканців, де зосереджена більша частка аудиторії каналів НСТУ, невідома здатність приймати цифровий сигнал і нерозвинені кабельні мережі.

Олексій Панич вніс уточнення, що відключення аналогового сигналу саме з ініціативи правління не відповідатиме місії ПАТ "НСТУ", адже таке відключення може відбутися і через певні зовнішні чинники, що не залежать від компанії.

Засідання Наглядової ради залишив Ігор Хохич. На засіданні присутні 12 (дванадцять) членів Наглядової ради. Кворум наявний.

Вирішили:

 1. Пропозиції щодо антикризових заходів ПАТ "НСТУ" у зв’язку із 50-відсотковим недофінансуванням компанії у 2018 році взяти до відома.
 2. Рекомендувати правлінню ПАТ "НСТУ" вжити всіх можливих заходів для уникнення відключення аналогового сигналу.
 3. Правлінню внести структурні зміни до пропозицій щодо антикризових заходів ПАТ "НСТУ" у зв’язку із 50-відсотковим недофінансуванням компанії у 2018 році.

Голосування:
За – 10. Проти – 0. Утрималися – 2 (В. Козак, Л. Малазонія).

Рішення прийнято.

Тетяна Лебедєва запропонувала доповнити другий пункт рішення словами: "Вважати відключення аналогового сигналу з ініціативи правління ПАТ "НСТУ" таким, що не відповідає місії суспільного мовлення.

Вирішили: доповнити другий пункт рішення словами "Вважати відключення аналогового сигналу з ініціативи правління ПАТ "НСТУ" таким, що не відповідає місії суспільного мовлення.

Голосування:
За – 11. Проти – 0. Утрималися – 1 (Л. Малазонія).

Рішення прийнято.

Засідання Наглядової ради залишив Євген Глібовицький. На засіданні присутні 11 (одинадцять) членів Наглядової ради. Кворум наявний.

3. Про донорські кошти, залучені на рахунки благодійних та громадських організацій для потреб виробництва ПАТ "НСТУ".

Тетяна Лебедєва повідомила, що всі члени Наглядової ради отримали звіт про донорські кошти, залучені на рахунки благодійних та громадських організацій для потреб виробництва ПАТ "НСТУ" і запропонувала поставити запитання.

Лаврентій Малазонія зауважив, що наданий документ не є звітом, тому що тут зазначені узагальнені цифри, без детальних кошторисів.

Дар’я Карякіна зауважила, що створено новий благодійний фонд підтримки суспільного мовлення, але не відбулося жодної зустрічі членів Наглядової ради та представників цього фонду. Д. Карякіна запропонувала внести до проекту рішення зустріч із представниками фонду.

Вирішили:

 1. Інформацію про донорські кошти, залучені на рахунки благодійних та гро¬мадських організацій для потреб виробництва ПАТ "НСТУ", взяти до відома.
 2. Запросити на засідання Наглядової ради представників благодійного фонду та громадської організації, що залучають кошти на потреби виробництва ПАТ "НСТУ".

Голосування:
За – 11. Проти – 0. Утрималися – 0.

Рішення прийнято.

4. Про визначення дати Стратегічної сесії для обговорення Основних напрямів діяльності на 2018 рік.

Тетяна Лебедєва запропонувала розглянути визначення дати Стратегічної сесії для обговорення Основних напрямів діяльності на 2018 рік в електронному режимі, як тільки буде відповідне підтвердження можливих дат донорами.

5. Про внесення змін до Умов і розмірів оплати праці щодо перенесення термінів набуття ними чинності.

Тетяна Лебедєва поінформувала, що на засіданні Наглядової ради було зазначено невиконання рішення Наглядової ради від 25 жовтня 2017 року щодо встановлення Умов і розмірів оплати праці працівників ПАТ "НСТУ". Члени Наглядової ради отримали повідомлення від правління, що нові Умови і розміри оплати праці вступають в дію з 23 квітня 2018 року та звернулися про внесення змін в рішення Наглядової ради від 25 жовтня 2017 року щодо встановлення Умов і розмірів оплати праці працівників ПАТ "НСТУ" замінивши в пунктах 1 і 5 цифри і слова "02 квітня 2018 року" цифрами і словами "23 квітня 2018 року".

Світлана Остапа підтримала внесення змін та зауважила, що потрібна консультація юристів в частині визначення, чи рішення Наглядової ради є рішенням прямої дії.

В’ячеслав Козак наголосив на неприпустимості ситуації, коли рішення Наглядової ради про нові умови і розміри оплати праці для рядових працівників ПАТ НСТУ затягувалося і відкладалося, тоді як рішення про високі премії голові і членам правління, працівникам керівного складу ухвалювалися вчасно і без затримок. Також висловив застереження з приводу маніпуляцій щодо підвищення рівня зарплат для працівників Суспільного. Адже обіцяне підвищення з 23 квітня стосується виключно окладу. Реальна ж зарплата при скасуванні доплат, надбавок, премій тощо — залишається фактично на попередньому рівні. Втім, аби суттєво зменшити величину окладу, частину працюючих напередодні було понижено у посаді. На його думку, такі дії менеджменту схожі на "шулерство": оклади зросли вдвічі, але рівень зарплат практично залишається на попередньому рівні або в кращому разі зріс на 400-1000 гривень.

Вадим Міський підкреслив, що у рішенні Наглядової ради йшлося саме про підвищення посадових окладів, і вони реально були підвищенні. До вступу цього рішення в дію, заробітна плата складалася із мізерного окладу, а "надбавки", "вислуга років", та інші доплати призначалися не за рівнем фаховості та зробленої роботи, а тим, хто працює найдовше — таким чином, молодий чи щойно прийнятий у штат працівник мусив отримувати лише мізерний оклад. Своїм рішенням Наглядова рада зробила нарахування заробітної плати максимально прозорим: нині вона складається із окладу, достойного навіть у порівнянні із комерційними каналами, та премії.

В’ячеслав Козак зазначив, що, на його думку, ніколи не йшлося про підвищення вдвічі лише окладів, без реального збільшення зарплат. Адже якщо працівники і після 23 квітня отримують низькі зарплати, тоді не зрозуміло: а в чому сенс оптимізації і звільнення 2800 працівників?

Світлана Остапа зауважила, що при достатньому фінансуванні буде можливість виплати премій, і це збільшить дохід людей.

Тетяна Лебедєва звернулася до комітету з питань призначень та винагород дослідити це питання і надати рекомендації.

Вирішили: Внести зміни до Умов і розмірів оплати праці працівників ПАТ "НСТУ" (додаток № 1 до Протоколу № 15 засідання Наглядової ради ПАТ "НСТУ" від 25 жовтня 2017 року), замінивши в пунктах 1 і 5 цифри і слова "02 квітня 2018 року" цифрами і словами "23 квітня 2018 року".

Голосування:
За – 9. Проти – 0. Утрималися – 2 (Л. Малазонія, В. Козак).

Рішення прийнято.

6. Про порядок розгляду звернень громадян, що надходять на адресу Наглядової ради.

Тетяна Лебедєва поінформувала про велику кількість листів, що надходять на адресу Наглядової ради. Підготовка і надання відповідей займає багато часу. Деяка частина листів потребує консультації юристів або детального вивчення питання. При завантаженості членів Наглядової ради на це не вистачає часу. Тому Наглядова рада звертається до правління про створення структурного підрозділу для допомоги у роботі Наглядової ради.

Інформацію взято до відома.

7. Різне.

Олексій Панич звернувся до голови правління щодо визначення відповідності стандартам інформаційного мовлення висвітлення подій у новинах ПАТ "НСТУ". Якщо висвітлення відбувається не нормально, але не суперечить стандартам інформаційного мовлення, то, можливо, є потреба змінити стандарти. І в цьому має допомогти Редакційна рада ПАТ "НСТУ".

Голова Наглядової ради закрила засідання.

Голова Наглядової ради Т. Я. Лебедєва

Секретар Наглядової ради В. В. Міський