Протокол засідання наглядової ради ПАТ "НСТУ" №19
27 лютого 2018 року
м. Київ, вул. Хрещатик, 26

Протокол №19
засідання Наглядової ради ПАТ "НСТУ"

Присутні:

 1. Лебедєва Т.Я., голова Наглядової ради;
 2. Остапа С.В., заступник голови Наглядової ради;
 3. Міський В.В., секретар Наглядової ради;
 4. Аврахов Т.Г., член Наглядової ради;
 5. Бринзак В.М., член Наглядової ради;
 6. Скрипка Н.С., член Наглядової ради;
 7. Глібовицький Є.М., член Наглядової ради;
 8. Яворівський В.О., член Наглядової ради;
 9. Хохич І.М., член Наглядової ради (в режимі дистанційного зв’язку);
 10. Панич О.О., член Наглядової ради (в режимі дистанційного зв’язку);
 11. Карякіна Д.С., член Наглядової ради;
 12. Козак В.В., член Наглядової ради;
 13. Малазонія Л.Т., член Наглядової ради;
 14. Павліченко О.М., член Наглядової ради.

Відсутні:

 1. Таран В.В., член Наглядової ради;
 2. Таран С.В., член Наглядової ради;
 3. Малазонія Л.Т., член Наглядової ради.

Присутні на засіданні: Голова правління ПАТ "НСТУ" Зураб Аласанія, члени правління: Інна Гребенюк, Родіон Никоненко, Микола Чернотицький.

Порядок денний

 1. Про перенесення терміну затвердження концепцій, визначених Основними напрямами діяльності ПАТ "НСТУ" на 2017 рік;
 2. Про затвердження звіту Наглядової ради ПАТ "НСТУ" за 2017 рік.
 3. Про затвердження щорічного (загального) звіту про діяльність ПАТ "НСТУ" за 2017 рік.
 4. Про погодження звіту про фінансово-господарську діяльність ПАТ "НСТУ" (річний звіт) за 2017 рік.
 5. Про затвердження річного плану діяльності ПАТ "НСТУ" на 2018 рік.
 6. Про погодження фінансового плану ПАТ "НСТУ" на 2018 рік.
 7. Про затвердження редакційного статуту ПАТ "НСТУ".
 8. Про хід реформи в регіонах.
 9. Про обрання оцінювача майна ПАТ "НСТУ" та умов договору на проведення незалежної експертної оцінки (в т. ч. розміру оплати послуг оціночної компанії).
 10. Про внесення змін до рішення Наглядової ради від 19 липня 2017 року щодо умов і розмірів оплати праці працівників ПАТ "НСТУ" (в частині департаменту з комерційної діяльності).
 11. Різне.

Відкриття засідання.

Надійшла пропозиція розпочати засідання.

На засіданні присутні 13 членів Наглядової ради. Кворум наявний.

Тетяна Лебедєва оголосила перелік питань порядку денного. Заперечень не надійшло.

Обговорення порядку денного

1. Про перенесення терміну затвердження концепцій мовлення ПАТ "НСТУ"

Дарія Карякіна запропонувала перенести затвердження концепцій мовлення ПАТ "НСТУ" у зв’язку з необхідністю мати більше часу для обговорення концепцій.

Тетяна Лебедєва підтримала пропозицію Д. Карякіної і зауважила, що вдумливе обговорення концепцій дуже важливе для суспільства і для просування суспільного мовлення. Вона запропонувала, за можливості, провести публічне обговорення всіх концепцій мовлення.

Вирішили: Внести зміни у План діяльності Наглядової ради ПАТ "НСТУ" (Додаток №1 до Протоколу №17 від 26 грудня 2017 року) – кінцевий термін виконання п. 9 викласти в редакції "протягом першого півріччя".

Голосування:
За – 13. Проти – 0. Утрималися – 0.

Рішення прийнято.

2. Про затвердження звіту Наглядової ради ПАТ "НСТУ" за 2017 р.

Тетяна Лебедєва запропонувала затвердити звіт та зауважила, що дані, наведені у звіті, свідчать про неабияку працездатність Наглядової ради та її результативність. Протягом 2017 року Наглядова рада провела 17 засідань, на яких було розглянуто та обговорено понад 70 питань порядку денного, розроблено і прийнято 12 документів.

Вадим Міський звернувся до членів Наглядової ради з проханням перевірити чи вірно у звіті вказані їх посади та дані про них.

Володимир Яворівський, В’ячеслав Козак, Дарія Карякіна, Світлана Остапа та Тетяна Лебедєва внесли доповнення та виправлення до опису своєї діяльності як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність (оплачувану і безоплатну).

Євген Глібовицький запропонував доповнити звіт інформацією про наступний захід: 8 серпня 2017 року у Львівській бізнес-школі Українського католицького університету відбулася публічна дискусія про хід реформи Суспільного мовлення за участю голови правління ПАТ "НСТУ" Зураба Аласанії та члена наглядової ради ПАТ "НСТУ" Євгена Глібовицького. В 2017 році Львівська бізнес-школа зробила тему рефоми Суспільного мовлення одним із своїх навчальних прикладів (кейсів) для всіх своїх навчальних програм, залучивши до роботи всесвітньо відомого філософа зі Стенфордського університету Френсиса Фукуяму, проректора Українського католицького університету Софію Опацьку, експерта з комунікацій Ярину Ключковську та інших фахівців. Цей навчальний приклад також використовується професором Фукуямою в Стенфордському університеті (США).

Вадим Міський запевнив, що всі зауваження будуть враховані і зміни внесені.

Тетяна Лебедєва запитала, чи не заперечують члени Наглядової ради проти оприлюднення таблиці відвідувань засідань. Заперечень не надійшло.

Вирішили: Відповідно до статті 51-1 Закону України "Про акціонерні това-риства" затвердити Звіт Наглядової ради ПАТ "НСТУ" за 2017 рік (Додаток №1).

Голосування:
За – 13. Проти – 0. Утрималися – 0.

Рішення прийнято.

3. Про затвердження щорічного (загального) звіту про діяльність ПАТ "НСТУ" за 2017 р.

Тетяна Лебедєва поінформувала, що всі члени Наглядової ради мали завчасно змогу ознайомитися із проектом щорічного (загального) звіту про діяльність ПАТ "НСТУ" за 2017 рік.

Володимир Яворівський заявив, що Наглядова рада працює вже понад рік і вирішено багато питань, але на його думку, Наглядова рада має розглядати також питання творчого характеру. Його непокоїть зняття передач відомих громадських діячів з ефіру Центрального каналу.

Світлана Остапа зауважила, що припинене виробництво усіх старих програм Центрального каналу та телеканалів у філіях НСТУ, окрім новин, ранкового шоу та вечірньої аналітичної програми. Тепер для продовження виробництва програми треба пройти пітчинг.

Євген Глібовицький зауважив, що Наглядова рада може впливати на контент через основні положення, які затверджує, через концепції та через механізми, які вже затверджені і діють.

Тетяна Лебедєва зауважила, що важливим завданням Наглядової ради є відслідковування відповідності змісту програм місії суспільного, але на цей момент такої можливості та інструментів немає. Потрібен механізм оцінки контенту а не суб’єктивна думка членів Наглядової ради.

Світлана Остапа підкреслила, що Наглядові ради інших країн розглядають питання відповідності контенту місії мовника та концепціям мовлення. Вони не можуть диктувати, кого запрошувати у конкретну програму, але можуть затверджувати результати пітчингів. Наглядова рада ПАТ "НСТУ" ще до цього тільки йде.

Ігор Хохич зауважив, що члени Наглядової ради, згідно закону про суспільне телерадіомовлення, мають затверджувати певні документи, що вони і роблять, але з іншого боку, правління не хоче чути пропозицій та зауважень від членів Наглядової ради щодо поточної діяльності. Має бути вироблений певний баланс співпраці між Наглядовою радою та правлінням.

Вирішили: Відповідно до підпункту 13 пункту 45 Статуту ПАТ "НСТУ затвердженого постановою КМУ від 28 грудня 2016 р. №1039 затвердити щорічний (загальний) звіт про діяльність ПАТ "НСТУ" за 2017 рік (Додаток №2).

Голосування:
За – 13. Проти – 0. Утрималися – 0.

Рішення прийнято.

4. Про погодження звіту про фінансово-господарську діяльність ПАТ "НСТУ" (річний звіт) за 2017 р.

Тетяна Лебедєва поінформувала, що Олексій Панич надав зауваження, які були враховані і внесені до звіту.

Родіон Никоненко поінформував, що у 2017 році ПАТ "НСТУ" отримало фінансування з державного бюджету 970 млн грн, недофінансування становить 323 млн грн. За рахунок комерційної діяльності було зароблено 80 млн грн на проведені пісенного конкурсу Євробачення. Додатково на проведення пісенного конкурсу Євробачення з бюджету було виділено 465 млн грн, з яких 128 млн грн було зекономлено і перерозподілено для трансляції зимової та літньої олімпіад і паралімпіад та інші нагальні потреби ПАТ "НСТУ". Була підписана угода із товариством з обмеженою відповідальністю "Ернст Енд Янг Аудиторські послуги" для проведення обов’язкового щорічного фінансового та організаційного аудиту ПАТ "НСТУ".

Тетяна Лебедєва поцікавилася, чи є заборгованість за трансляцію.

Микола Чернотицький відповів, що заборгованість за трансляцію є, але це заборгованість, яка утворилася до 2017 року.

Вирішили: Відповідно до підпунктів 14, 15 пункту 45 Статуту погодити звіт про фінансово-господарську діяльність ПАТ "НСТУ" (річний звіт) за 2017 рік та подати його на затвердження акціонеру та забезпечити подання затвердженого звіту про фінансово-господарську діяльність ПАТ "НСТУ" (річного звіту) за 2017 рік до Кабінету Міністрів України.

Голосування:
За – 13. Проти – 0. Утрималися – 0.

Рішення прийнято.

5. Про затвердження річного плану діяльності ПАТ "НСТУ" на 2018 р.

Тетяна Лебедєва висловила зауваження, що однією з головних задач ПАТ "НСТУ" є забезпечення трансляції.

Тарас Аврахов запитав, які витрати правління вважатиме пріоритетними, в умовах недофінансування ПАТ "НСТУ".

Зураб Аласанія відповів, що з фінансуванням, яке є на даний момент, коштів вистачить на "захищені статті". На оплату за трансляцію коштів не вистачить.

Вадим Міський запропонував зазначити, що виділених коштів не вистачить для функціонування суспільного мовлення і тому потрібно правлінню звернутися до Мінфіну щодо забезпечення фінансування ПАТ "НСТУ" згідно закону про суспільне телебачення та радіомовлення.

Тетяна Лебедєва звернулася до голови правління з пропозицією, що якщо будуть вимушені дії щодо зменшення часу трансляції, то правління має подати на розгляд Наглядової ради план відключень або зменшення обсягів трансляції.

Євген Глібовицький звернув увагу правління на те, що унікальна роль суспільного – це мовлення для дитячої та підліткової аудиторії. Це визначено також Основними напрямами діяльності ПАТ "НСТУ". Потрібно проводити публічні та професійно розроблені компанії щодо популяризації суспільного.

Володимир Яворівський запропонував редакційну правку – слова "День пам’яті жертв Іловайської битви" викласти в редакції: "День пам’яті жертв Іловайської трагедії".

Світлана Остапа висловила зауваження, що в головних завданнях департаменту зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації інформаційна кампанія "Від Державного до Суспільного" (спрямована на збільшення впізнаваності бренду – brand recogniton та посилення лояльності до UΛ: Суспільне мовлення) запланована на другу декаду грудня, але це дуже пізній термін і запропонувала проведення компанії вказати термін протягом року.

Тетяна Лебедєва запропонувала доповнити документ "змістом із посиланнями на розділи".

Зураб Аласанія запевнив, що всі правки будуть внесені.

Вирішили:

 1. Відповідно до підпункту 12 пункту 45 Статуту затвердити та забезпечити оприлюднення на офіційному веб-сайті ПАТ "НСТУ" річного плану діяльності ПАТ "НСТУ" на 2018 рік із врахуванням правок Наглядової ради (Додаток №3).
 2. Взяти до відома, що наявних фінансових ресурсів на 2018 рік не вистачить на повноцінне забезпечення трансляції.
 3. Уповноважити правління провести перемовини із Урядом щодо збільшення рівня фінансування до моменту настання потреби у скороченні обсягів трансляції.
 4. Усі заходи щодо скорочення обсягів трансляції здійснювати після повідомлення Наглядової ради.

Голосування:
За – 12. Проти – 0. Утрималися – 1 (Дарія Карякіна).

Рішення прийнято.

6. Про погодження фінансового плану ПАТ "НСТУ" на 2018 рік.

Родіон Никоненко презентував фінансовий план ПАТ "НСТУ" на 2018 рік. Доходна частина фінансового плану сформована виходячи з обсягів фінансування згідно Закону України "Про державний бюджет 2018" – 776,6 млн. грн. та прогнозу надходжень від господарської діяльності (реклама, оренда, ПКЄ 2017) – 130 млн. грн.

Внесені доходи від окремої бюджетної програми для погашення заборгованості перед компанією "EuroNews" щодо оплати щорічного ліцензійного внеску за право на трансляцію і розповсюдження на території України україномовної версії міжнародного каналу "EuroNews" – 370,7 млн грн.

Врахована можливість повернення Європейській спілці мовників коштів фінансової гарантії по забезпеченню виконання умов договору між Національною телекомпанією та Європейською мовною спілкою, стосовно проведення у 2017 році в Україні пісенного конкурсу "Євробачення" – 520,7 млн грн.

Витратна частина враховує виконання вимог діючих ліцензій на трансляцію. Відключення аналогового телесигналу фінпланом не передбачається, проте в Паспорті Бюджетної програми 2018 передбачено відключено з 01.04.2018.

У витратну частину включено зобов’язання ПАТ "НСТУ" по сплаті боргу за права на трансляцію спортивних змагань в обсязі – 94 млн грн.

Показники фінансового плану 2018 в частині фонду оплати праці враховують зростання фонду оплати праці порівняно з 2017-м на 10% (згідно з інструктивними матеріалами Міністерства фінансів України) та виплати за невикористані відпустки та розрахунки в зв’язку зі скороченням. Розподілені за рахунок фінансової підтримки 635 млн грн та господарської діяльності – 34,7 млн грн. Загалом 669,7 млн грн. Разом з нарахуваннями на заробітну плату – 817,1 млн грн.

Витратна частина фінансового плану передбачає фінансування згідно Закону України "Про суспільне телебачення і радіомовлення".

Володимир Яворівський поцікавився чи вистачить коштів для підвищення заробітної плати журналістам з 2 квітня 2018 року, як було заплановано.

Родіон Никоненко відповів, що при фінансуванні, яке є на даний час, підняття заробітної плати викликає сумніви.

Вадим Міський підкреслив, що Наглядова рада встановила нові Умови і розміри оплати праці, які набувають чинності 02 квітня 2018 року і не можуть бути зміненими рішеннями виконавчих органів компанії. Виконання рішення Наглядової ради із встановлення достойного рівня заробітних плат для усіх категорій працівників Суспільного мовлення є важливим репутаційним питанням роботи Правління і одним із головних маркерів поступу реформи. Адже саме для можливості встановлення достойного рівня зарплат, яких ніколи не було на державних мовниках, і було передбачене це повноваження Наглядової ради у спеціальному Законі про суспільне телебачення і радіомовлення України.

Вадим Міський поцікавився скільки потрібно коштів для забезпечення трансляції у 2018 році.

Родіон Никоненко повідомив, що на трансляцію у 2018 році потрібно 350 млн. грн.

Євген Глібовицький звернув увагу, що погодити план в такому вигляді неможливо, бо погодження відсутності фінансування – це фактично згода на припинення реформи. Він нагадав, що на зустрічі Президента із представниками громадянського суспільства, він прямо пов’язав недофінансування із присутністю в ефірі ПАТ "НСТУ" програм розслідувань. Глібовицький запропонував сформувати робочу групу та уповноважити її вести кризові перемовини і консультації із суб’єктами, які можуть вплинути на ситуацію із фінансуванням ПАТ "НСТУ".

Тетяна Лебедєва доручила Євгену Глібовицькому формування такої робочої групи.

Тетяна Лебедєва запропонувала погодити фінансовий план ПАТ "НСТУ" на 2018 рік але зробити витяг з протоколу де вказати застереження, що не вистачає коштів для існування суспільного мовлення.

Світлана Остапа запропонувала Наглядовій ради у рішенні констатувати, що 50% фінансування ПАТ "НСТУ" вб’є реформу Суспільного мовлення вже у 2018 році і нанесе шкоди іміджу України.

Євген Глібовицький підтримав пропозицію Світлани Остапи, але запропонував видалити слова "і нанесе шкоди іміджу України".

За результатами рейтингового голосування більшість підтримали варіант "констатувати, що 50% фінансування ПАТ "НСТУ" вб’є реформу Суспільного мовлення вже у 2018 році".

Вирішили:

 1. Відповідно до підпункту 14 пункту 45 Статуту погодити фінансовий план ПАТ "НСТУ" на 2018 рік та подати його на затвердження акціонеру.
 2. Констатувати, що 50% фінансування ПАТ "НСТУ" вб’є реформу Суспільного мовлення вже у 2018 році.

Голосування:
За – 13. Проти – 0. Утрималися – 0.

Рішення прийнято.

7. Про затвердження Редакційного статуту ПАТ "НСТУ"

Світлана Остапа поінформувала про проведену роботу по підготовці редакційного статуту ПАТ "НСТУ", були враховані всі зауваження і внесені правки.

Вирішили: Відповідно до підпункту 8 пункту 45 Статуту та ч. 6 статті 57 Закону України "Про телебачення та радіомовлення" затвердити Редакційний статут ПАТ "НСТУ" (Додаток №4), забезпечити його оприлюднення протягом семи днів на офіційному сайті, копію надіслати Національній раді та контролювати його виконання.

Голосування:
За – 12. Проти – 0. Утрималися – 1 (Ігор Хохич).

Рішення прийнято.

8. Про хід реформи в регіонах

Микола Чернотицький поінформував про хід реформи в регіонах. Був проведений відкритий конкурс на посади менеджерів та продюсерів філій. У конкурсі взяли участь 330 кандидатів, серед яких обрано 19 менеджерів та 22 продюсери. З них 7 кандидатів на посаду менеджера та 6 на посаду продюсера обрали під час додаткового конкурсу. Понад 2/3 новообраних керівників філій вже працювали на інших посадах у філіях або у Центральній дирекції.

На сьогодні у двох філіях не обрано менеджера – Львівська філія та Херсонська, оскільки жоден із кандидатів не відповідав конкурсним вимогам. Там призначені т.в.о. На посаду продюсера філії "UA: Донбас" (це єдина філія для якої передбачено 2 продюсери для роботи з глядачем Донеччини та Луганщини) конкурсна комісія не отримала заявок на участь у конкурсі. Також т.в.о. менеджера працюють у Криворізькій а Дніпровській філіях – там нового керівника оберуть після об’єднання філій. У Криворіжжі на сьогодні працює т.в.о. продюсера.

Ярмарки вакансій за підтримки Ради Європи були проведені у Львові, Дніпрі, сьогодні відбувається у Луцьку, а також заплановано на березень у Харкові. Також ярмарок вакансій своїми силами провели у Вінницькій філії.

На сьогодні в усіх філіях відбулась уніфікація сітки мовлення і налагодження виробництва пріоритетного блоку прямоефірних програм: ранкового шоу, новин та підсумкової суспільно-аналітичної програми. Виробництво програм інших напрямів (дитячого, розважального тощо) не зупиниться – ці програми обиратимуть на конкурсних умовах, тож запропонувати і захистити свою ідею зможе кожен.

22 лютого завершився перший пілотний внутрішній конкурс ідей на виробництво програм (пітчинг), лише для працівників філій. Цього разу продюсери філій не здійснювали попередньої експертизи проектів, а лише допомагали заповнювати документи та передавали проекти до Департаменту програм. Усього отримали 202 заявки. Далі їх будуть аналізувати генеральні продюсери напрямів. Після розгляду всіх проектів, на Раді генпродюсерів буде прийнято рішення про те, які проекти рекомендовані до пітчингу ідей.

З 12 березня – 17 березня відбудеться перший етап відбору (пітчинг ідеї) у форматі телеконференції по скайпу. У ньому візьмуть участь продюсер філії і автор проекту. У підсумку Рада генпродюсерів затвердить проект, який внесуть до Каталогу програм.

Перемога ідеї на пітчингу – не означатиме автоматичну появу в ефірі. Виробництво проекту розпочнеться за наявності фінансування з коштів НСТУ або донорських грантів.

16 лютого двом філіям НСТУ надали логотип Суспільного мовлення "UA: Рівне" і "UA: Карпати". Логотипи були надані за системне дотримання журналістським стандартам та цінностям суспільного мовника.

Крім того, була проведена координаційна зустріч новообораних менеджерів та продюсерів філій 16-17 лютого 2018 року. Протягом двох днів учасники зустрічі спілкувалися з головою правління Зурабом Аласанією, членами правління ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України", виконавчим директором Олександром Лієвим, директорами профільних департаментів та генеральними продюсерами платформ і напрямів.

Всього на 02 квітня 2018 року у регіональних філіях кількість штатних працівників становитиме 2166. В середньому, штат філії становитиме 83-86 працівників. Обсяг телевізійного мовлення регіональної філії становитиме 3,05 год. Із 02 квітня обсяг телемовлення у цифрі становитиме 16 год.

Наталія Скрипка запитала, чому відбувається повне скорочення працівників усіх регіональних філій, які виконують переклад на жестову мову. Вона звернула увагу на те, що відповідна категорія працівників (перекладач) передбачена Умовами і розмірами оплати праці, встановленими Наглядовою радою.

Микола Чернотицький відповів, що наразі в штатному розписі така посада не запланована, але працівникам запропонують укласти цивільно-правові угоди на надання послуг із перекладу на мову жестів.

Тетяна Лебедєва підтримала занепокоєння Наталії Скрипка та запропонувала їй підготувати і надіслати запит правлінню на тему чи захищені права глядачів із вадами слуху.

Інформацію про хід реформи в регіонах взято до відома.

9. Про обрання оцінювача майна ПАТ "НСТУ" та умов договору на проведення незалежної експертної оцінки (в т. ч. розміру оплати послуг оціночної компанії)

Вадим Міський поінформував про проект рішення, який надало правління щодо необхідності обрання оцінювача майна ПАТ "НСТУ" та умов договору на проведення незалежної експертної оцінки.

Вирішили: Відповідно до підпункту 22 пункту 45 Статуту ПАТ "НСТУ", затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 року №1039 обрати оцінювача майна Телерадіокомпанії ТОВ "САМСОН", вартість послуг якого становить 5000,00 гривень.

Голосування:
За – 13. Проти – 0. Утрималися – 0.

Рішення прийнято.

10. Про внесення змін до рішення Наглядової ради від 19 липня 2017 року щодо умов і розмірів оплати праці працівників ПАТ "НСТУ" (в частині департаменту з комерційної діяльності)

Вадим Міський поінформував про подання правлінням пропозиції внесення зміни до рішення Наглядової ради ПАТ "НСТУ" від 19 липня 2017 року (Додаток №1 до Протоколу №13) з метою визначення порядку преміювання працівників департаменту з комерційної діяльності із урахуванням виконання Плану надходжень від комерційної діяльності.

Вирішили: Відповідно до пункту 8-1 частини другої статті 7 Закону України "Про суспільне телебачення і радіомовлення України" внести до умов і розмірів оплати праці працівників ПАТ "НСТУ", встановлених рішенням Наглядової ради ПАТ "НСТУ" від 19 липня 2017 року (Додаток №1 до Протоколу №13), такі зміни:

 1. У пункті 4 Додатку №1 після слів "у п. 1 цього додатку" доповнити словами "крім працівників керівного складу департаменту з комерційної діяльності".
 2. Доповнити Додаток №1 новим пунктом такого змісту: "6. Порядок преміювання працівників (у тому числі керівного складу) департаменту з комерційної діяльності ПАТ "НСТУ" встановлюється правлінням ПАТ "НСТУ" за результатами виконання Плану надходжень від комерційної діяльності на відповідний рік, затвердженого рішенням правління ПАТ "НСТУ".

Голосування:
За – 13. Проти – 0. Утрималися – 0.

Рішення прийнято.

11. Різне

Вадим Міський повідомив, що на Громадському телебаченні будуть виходити 12 хвилинні новини BBC і поцікавився у голови правління Зураба Аласанії, чи велися перемовини про випуск цих новин на каналах НСТУ.

Зураб Аласанія відповів, що ПАТ "НСТУ" показує новини власного виробництва.

Євген Глібовицький зауважив, що виробництво новин є дуже затратним і, якщо сторонній контент відповідає цінностям суспільного, то потрібно його брати і на цьому економити кошти.

Вадим Міський звернув увагу на потребу виробити уніфікований підхід до вибору програм стороннього виробництва та звернув увагу на п. 5 Основних напрямів діяльності ПАТ "НСТУ", який передбачає переведення на аутсорсинг вагомої частини програмного продукту, за винятком інформаційного та суспільно-політичного мовлення. Він зауважив, що досі не впроваджено єдиний підхід із виробництва суспільно-політичних передач.

Інформацію взято до відома.

Голова Наглядової ради закрила засідання.

Голова Наглядової ради Т. Я. Лебедєва

Секретар Наглядової ради В. В. Міський


Додатки: