ПОЛОЖЕННЯ про конкурсний відбір на посаду продюсера (філії) публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України»
ЗАТВЕРДЖЕНО
протокол правління ПАТ «НСТУ»
від 02 жовтня 2017 року No 19
(зі змінами, внесеними протоколами
правління ПАТ «НСТУ
від 06 листопада 2017 року No 24,
від 29 грудня 2017 року No 33)

 

ПОЛОЖЕННЯ
про конкурсний відбір на посаду продюсера (філії)
публічного акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

1. Це Положення встановлює вимоги до претендентів, умови та порядок проведення процедури конкурсного відбору творчих керівників філій публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпаніяУкраїни» (далі – філія) – продюсерів (філій).

2. В цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:

3. Вимоги до претендентів, кандидатів на посаду, кандидатів для обрання переможця:

4. Для участі в конкурсі претендент подає до ПАТ «НСТУ» в паперовому вигляді (особисто або поштовим відправленням) за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 42 та скановані копії на електронну адресу, що зазначена в оголошенні, такі документи:

Усі копії документів мають бути засвідчені особистим підписом претендента.

5. Прийом документів триває 10 робочих днів з дня оголошення конкурсу на офіційному сайті ПАТ «НСТУ».

6. В оголошенні зазначаються такі відомості:

7. Після завершення терміну прийому заявок від претендентів представники Ради Генпродюсерів та департамент управління персоналом здійснюють попередній відбір претендентів та визначають кандидатів на посаду або відмовляють в подальшій участі в конкурсному відборі. Відповідні листи Департамент взаємодії з філіями ПАТ «НСТУ» надсилає усім претендентам.

8. Усі кандидати на посаду запрошуються на співбесіду до конкурсної комісії. Про дату та місце проведення засідання конкурсної комісії їм повідомляють елекронною поштою. Відповідні листи розсилає Департамент взаємодії з філіями ПАТ «НСТУ».

9. Організаційну роботу конкурсної комісії забезпечує Департамент взаємодії з філіями.

10. У ході співбесіди конкурсна комісія заслуховує по черзі усіх кандидатів на посаду та оцінює їхні професійні, освітньо-кваліфікаційні та морально- ділові якості.

11. За результатами співбесіди, обговорення, оцінювання конкурсна комісія шляхом голосування ухвалює рішення про обрання переможця конкурсного відбору.

12. Рішення конкурсної комісії є підставою для укладення строкового трудового договору між ПАТ «НСТУ» та переможцем конкурсного відбору.

13. Рішення конкурсної комісії приймається не пізніше ніж на 30 календарний день, починаючи з дня завершення прийому документів.

14. Строковий трудовий договір з переможцем конкурсного відбору строком на 1 рік укладається протягом 30 календарних днів з дня прийняття рішення правління ПАТ «НСТУ». Строковий трудовий договір може бути продовжений строком до 5 років.

15. Особа не може працювати на посаді продюсера (філії) більше 5 років.

16. Інформація про результати роботи конкурсної комісії публікуються на цифрових платформах ПАТ «НСТУ».

17. Якщо за результатом конкурсу рішення конкурсної комісії про переможця не прийнято, оголошується повторний конкурс відповідно до вимог цього Положення