Протокол засідання наглядової ради ПАТ "НСТУ" №18
Протокол №18
засідання Наглядової ради ПАТ "НСТУ"

18 січня 2018 року       м. Київ, вул. Хрещатик, 26

Присутні:

1. Лебедєва Т.Я., голова Наглядової ради;
2. Остапа С.В., заступник голови Наглядової ради;
3. Міський В.В., секретар Наглядової ради;
4. Аврахов Т.Г., член Наглядової ради;
5. Бринзак В.М., член Наглядової ради;
6. Скрипка Н.С., член Наглядової ради;
7. Глібовицький Є.М., член Наглядової ради;
8. Яворівський В.О., член Наглядової ради;
9. Панич О.О., член Наглядової ради;
10. Карякіна Д.С., член Наглядової ради;
11. Козак В.В., член Наглядової ради;
12. Малазонія Л.Т., член Наглядової ради;
13. Павліченко О.М., член Наглядової ради.

Відсутні:

1. Таран В.В., член Наглядової ради;
2. Таран С.В., член Наглядової ради;
3. Хохич І.М., член Наглядової ради.

Присутні на засіданні: Голова правління ПАТ "НСТУ" Зураб Аласанія, члени правління: Інна Гребенюк, Родіон Никоненко.

Порядок денний

1. Про зміни у складі Наглядової ради ПАТ "НСТУ".
2. Про засідання Наглядової ради благодійної організації "Фундація розвитку українського суспільного мовлення".
3. Про визначення аудиторської фірми для обов’язкового аудиту річної фінансової звітності ПАТ "НСТУ" за результатами проведеного конкурсу.
4. Про роботу комісії з перетворення державного підприємства "Українська студія телевізійних фільмів "Укртелефільм" у публічне акціонерне товариство "Укртелефільм".
5. Про підготовку Основних напрямів діяльності ПАТ "НСТУ" на 2018 рік.
6. Різне.

Відкриття засідання.

Надійшла пропозиція розпочати засідання.

На засіданні присутні 11 членів Наглядової ради. Кворум наявний.

Тетяна Лебедєва оголосила перелік питань порядку денного. Заперечень не надійшло.

Обговорення порядку денного

1. Про зміни у складі Наглядової ради ПАТ "НСТУ".

Тетяна Лебедєва повідомила, що розглянувши заяву члена Наглядової ради публічного акціонерного товариства "Національна суспільна телерадіокомпанія України" Портникова Віталія Едуардовича про складання повноважень члена Наглядової ради, керуючись статтями 7, 8, 10 Закону України "Про Суспільне телебачення і радіомовлення України", пунктом 4 розділу V та розділом VI Порядку проведення конференцій громадських об’єднань та асоціацій, обрання членів Наглядової ради публічного акціонерного товариства "Національна суспільна телерадіокомпанія України" та припинення їхніх повноважень, затвердженого рішенням Національної ради від 21.05.2015 № 707, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 09.06.2015 за № 679/27124, частиною другою статті 24 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення", Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення прийняла рішення про виведенння зі складу Наглядової ради публічного акціонерного товариства "Національна суспільна телерадіокомпанія України", затвердженого рішенням Національної ради від 17.12.2015 № 2208, Портникова Віталія Едуардовича – депутатська фракція політичної партії "Народний фронт".

Тетяна Лебедєва поінформувала, що з 11 січня Наглядова рада ПАТ "НСТУ" складається з 16 членів, поки депутатська фракція політичної партії "Народний фронт" не надасть своєї кандидатури. Таким чином, кворум складає 11 осіб.

Інформацію взято до відома.

До засідання Наглядової ради приєднався Євген Глібовицький. На засіданні присутні 12 членів Наглядової ради. Кворум наявний.

2. Про засідання Наглядової ради благодійної організації "Фундація розвитку українського суспільного мовлення".

Тетяна Лебедєва поінформувала, що 18 січня 2018 року відбулося засідання Наглядової ради благодійної організації "Фундація розвитку українського суспільного мовлення". На засіданні було обрано голову та секретаря Наглядової ради БО "ФРСУМ", а також відбулося призначення в. о. виконавчого директора БО "ФРСУМ".

Інформацію взято до відома.

3. Про визначення аудиторської фірми для обов’язкового аудиту річної фінансової звітності ПАТ "НСТУ" за результатами проведеного конкурсу.

Тетяна Лебедєва повідомила, що 10 січня 2018 року відбувся тендер на визначення фірми для проведення обов’язкового щорічного фінансового та організаційного аудиту ПАТ "НСТУ". Наглядова рада делегувала для участі у тендерній комісії по визначенню переможця тендеру трьох своїх членів: Тетяну Лебедєву, Світлану Остапу, Вадима Міського. Фінансову експертизу, з правом дорадчого голосу, забезпечували член правління Родіон Никоненко та директор департаменту фінансів Роман Ні. Всі компанії, які брали участь у тендері, оцінювалися за різними показниками. Найбільшу кількість балів отримало Товариство з обмеженою відповідальністю "Ернст Енд Янг Аудиторські послуги".

Вирішили:

Відповідно до підпункту 20 пункту 45 Статуту ПАТ "НСТУ", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, з урахуванням звернення Наглядової ради ПАТ "НСТУ" до Шведського агентства з питань розвитку співробітництва SIDA (Swedish International Organizational Development Cooperation Agency) з проханням допомогти провести аудит ПАТ "НСТУ" (Протокол від 02.02.2017 № 5), за результатами проведеного конкурсу обрати Товариство з обмеженою відповідальністю "Ернст Енд Янг Аудиторські послуги" для проведення обов’язкового щорічного фінансового та організаційного аудиту ПАТ "НСТУ".

Взяти до уваги, що відповідно до Договору про співпрацю від 27.12.2017 року № 26-15/5, підписаного між SIDA та ПАТ "НСТУ", фінансування аудиту від імені ПАТ "НСТУ" здійснює SIDA.

Голосування:
За – 12. Проти – 0. Утрималися – 0.

Рішення прийнято.

4. Про роботу комісії з перетворення державного підприємства "Українська студія телевізійних фільмів "Укртелефільм" у публічне акціонерне товариство "Укртелефільм".

Тарас Аврахов поінформував про роботу, що ведеться з перетворення державного підприємства "Українська студія телевізійних фільмів "Укртелефільм" у публічне акціонерне товариство "Укртелефільм". На сьогодні існує велика заборгованість із заробітної плати працівникам. Наразі проводиться реорганізація штатного розпису, зменшили кількість заступників директора. Крім того, відбулася реєстрація студії "Укртелефільм" як кіновиробника.

До засідання Наглядової ради приєднався Олександр Павліченко. На засіданні присутні 13 членів Наглядової ради. Кворум наявний.

Вадим Міський поцікавився, коли пан Аврахов прогнозує перетворення підприємства у ПАТ.

Тарас Аврахов відповів, що перетворення планується у травні 2018 року.

Тетяна Лебедєва звернулась до пана Аврахова із проханням регулярно інформувати Наглядову раду про хід перетворення.

Інформацію взято до відома.

5. Про підготовку Основних напрямів діяльності ПАТ "НСТУ" на 2018 рік.

Тетяна Лебедєва поінформувала, що Основні напрями діяльності ПАТ "НСТУ" базуються на основі концепцій мовлення.

Дар’я Карякіна зауважила, що над концепцією мовлення національних меншин у всіх регіонах працюють експерти і надають свої пропозиції та зауваження до 29 січня 2018 року. Є пропозиція провести публічне обговорення концепцій орієнтовно 12-15 лютого.

Тетяна Лебедєва зауважила, що всі пропозиції і членів Наглядової ради, і експертів потрібно опрацювати та узагальнити. Недоліком є те, що не було розроблено формату концепцій мовлення.

Володимир Яворівський запропонував не поспішати і дати можливість опрацювати концепції мовлення, потім розглянути разом із правлінням і внести правки.

Світлана Остапа із зауваженням, що Основні напрями діяльності ПАТ "НСТУ" потрібно прийняти у І кварталі 2018 року.

Вадим Міський зауважив, що раніше Наглядова рада визначила термін розгляду концепцій мовлення до 28 лютого, Основні напрями діяльності є більш загальним документом в якому не потрібно дуже деталізувати процеси і тому роботу по концепціям і по напрямам діяльності потрібно проводити паралельно для прискорення їх затвердження.

Тетяна Лебедєва дала доручення секретарю Наглядової ради Вадиму Міському розробити структуру Основних напрямів діяльності.

Євген Глібовицький звернувся до членів правління з пропозицією внести свої ідеї щодо проекту Основних напрямів діяльності.

Тетяна Лебедєва запропонувала Євгену Глібовицькому розробити методику складання Основних напрямів діяльності ПАТ "НСТУ" і внести її на наступне засідання Наглядової ради.

Засідання Наглядової ради залишив Володимир Бринзак. На засіданні присутні 12 членів Наглядової ради. Кворум наявний.

6. Різне.

Євген Глібовицький зауважив, що навантаження на членів Наглядової ради збільшується. На опрацювання документів та інформації витрачається декілька годин на день. Тому є дві пропозиції: внести зміни до Закону про Суспільне телебачення та радіомовлення України, щоб робота Наглядової ради була оплачуваною, або ж утворити апарат Наглядової ради, який би виконував всю роботу по підготовці і опрацюванню документів, а Наглядова рада їх розглядала та затверджувала. І запропонував створити робочу комісію у складі: голови, заступника голови, секретаря і двох голів комітетів Наглядової ради по розробці проекту рішення для створення секретаріату Наглядової ради і узгодити це рішення з правлінням.

Тетяна Лебедєва зауважила, що ця пропозиція може бути опрацьована і без створення робочої групи.

Євген Глібовицький запропонував розпочати роботу разом із Національною радою з питань телебачення і радіомовлення над зміною критеріїв визначення громадських організацій, що активно функціонують, і громадських організацій, що не активні у своїй діяльності.

Тетяна Лебедєва поінформувала, що зараз напрацьовуються низка змін до регуляторного акта Нацради, що встановлює порядок проведення конференцій громадських організацій. Тому до цих змін можна додати принципи відбору громадських організацій.

Вадим Міський поінформував, що план роботи Наглядової ради передбачає погодження фінансового плану ПАТ "НСТУ" на 2018 рік до кінця лютого, а в січні – затвердження плану діяльності ПАТ "НСТУ" на 2018 рік. Правління готує обидва документи, вони будуть внесені до кінця січня.

Голова Наглядової ради Т. Я. Лебедєва

Секретар Наглядової ради В. В. Міський