Протокол засідання наглядової ради ПАТ "НСТУ" №17
Протокол №17
засідання Наглядової ради ПАТ "НСТУ"

26 грудня 2017 року 14:00
м. Київ, вул. Хрещатик, 26

Присутні:

1. Лебедєва Т.Я., голова Наглядової ради;
2. Остапа С.В., заступник голови Наглядової ради;
3. Міський В.В., секретар Наглядової ради;
4. Аврахов Т.Г., член Наглядової ради;
5. Бринзак В.М., член Наглядової ради;
6. Малазонія Л.Т., член Наглядової ради;
7. Скрипка Н.С., член Наглядової ради (у режимі дистанційного зв ’язку);
8. Глібовицький Є.М., член Наглядової ради (у режимі дистанційного зв ’язку);
9. Карякіна Д.С., член Наглядової ради;
10. Яворівський В.О., член Наглядової ради;
11. Панич О.О., член Наглядової ради;
12. Павліченко О.М., член Наглядової ради.

Відсутні:

1. Портников В.Е., член Наглядової ради;
2. Таран В.В., член Наглядової ради;
3. Таран С.В., член Наглядової ради.
4. Хохич І.М., член Наглядової ради;
5. Козак В.В., член Наглядової ради.

Присутні на засіданні:

Голова правління ПАТ "НСТУ" Зураб Аласанія, член правління ПАТ "НСТУ" Родіон Никоненко.

1. Про підготовку плану роботи Наглядової ради ПАТ "НСТУ" на І квартал 2018 року.
2. Про стан реформування ПАТ "НСТУ" у IV кварталі 2017 року.
3. Про встановлення премій Голові та членам правління ПАТ "НСТУ" за результатами роботи у IV кварталі 2017 року.
4. Про формування Ревізійної комісії ПАТ "НСТУ".
5. Про проект системи оцінювання ПАТ "НСТУ" та роботи Правління.
6. Про хід підготовки проекту Редакційного статуту ПАТ "НСТУ".
7. Різне.

Відкриття засідання

Надійшла пропозиція розпочати засідання.

На засіданні присутні 12 членів Наглядової ради. Кворум наявний.

Тетяна Лебедєва оголосила перелік питань порядку денного. Заперечень не надійшло.

Обговорення питань порядку денного

1. Про підготовку плану роботи Наглядової ради ПАТ "НСТУ" на І квартал 2018 року.

Вадим Міський поінформував, що всі члени Наглядової ради були ознайомлені з проектом плану діяльності Наглядової ради ПАТ "НСТУ" на І квартал 2018 року. План діяльності був обговорений з членом правління Інною Гребенюк.

Вадим Міський поінформував про строки подання звітів згідно Закону "Про суспільне телебачення та радіомовлення", а саме: "Правління НСТУ щороку готує загальний звіт про діяльність НСТУ та звіт про фінансово-господарську діяльність НСТУ, які подаються на розгляд Наглядової ради НСТУ. Голова Наглядової ради НСТУ не пізніше 1 березня кожного року подає до Кабінету Міністрів України звіт про фінансово-господарську діяльність НСТУ та забезпечує оприлюднення загального звіту про діяльність НСТУ на офіційних веб-сайтах НСТУ та Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення", звернувши увагу на потребу готувати два документи: звіт про фінансово-господарську та загальний звіт про діяльність ПАТ "НСТУ".

Вадим Міський поінформував, що в плані не вказана дата формування Ревізійної комісії. Пропонується запланувати створення Ревізійної комісії у лютому місяці 2018 року.

Тетяна Лебедєва поцікавилася чи в Законі про суспільне телебачення і радіомовлення вказано, що Наглядова рада затверджує річну звітність на підставі перевірок Ревізійної комісії.

Вадим Міський відповів, що у Законі про суспільне телебачення та радіомовлення такої підстави немає, хоча до повноважень Ревізійної комісії відноситься перевірка достовірності даних, що містяться у річній фінансовій звітності.

Тетяна Лебедєва звернулася до Родіона Никоненка із запитанням чи можливе формування Ревізійної комісії у лютому місяці 2018 року.

Родіон Никоненко відповів, що потрібно визначитися на який час ми залучаємо до роботи членів Ревізійної комісії, можливо доцільно залучати їх на три місяці.

Вадим Міський зауважив, що це суперечитиме Закону про суспільне телебачення та радіомовлення, де зазначено, що "Ревізійна комісія обирається Наглядовою радою НСТУ строком на чотири роки".

Тетяна Лебедєва запропонувала формування Ревізійної комісії запланувати на квітень місяць 2018 року і виключити пункт формування Ревізійної комісії з плану діяльності на І квартал 2018 року.

Дарія Карякіна зауважила, що потрібно передбачити довший термін для надання відгуків членів Наглядової ради на концепції, внесені правлінням, та запропонувала перенести його на кінець лютого.

Світлана Остапа внесла пропозицію запланувати затвердження Редакційного статуту на лютий місяць 2018 року.

Родіон Никоненко запропонував погодження фінансового плану ПАТ "НСТУ" на 2018 рік провести до кінця січня 2018 року.

Тетяна Лебедєва запитала у Родіона Никоненка, на якому етапі перебуває визначення аудиторської фірми для обов’язкового аудиту річної фінансової звітності НСТУ.

Родіон Никоненко відповів, що був проведений тендер на проведення аудиту ПАТ "НСТУ" і до кінця року комісія має визначити переможця.

Вадим Міський зауважив, що згідно Закону про суспільне телебачення та радіомовлення аудиторська фірма визначається Наглядовою радою ПАТ "НСТУ" за результатами проведення конкурсу. Видатки на проведення аудиту здійснюються за рахунок ПАТ "НСТУ".

Родіон Никоненко повідомив, що на проведення аудиту в ПАТ "НСТУ" немає коштів і тому аудит буде проводитися за кошти спонсорів.

Тарас Аврахов зауважив, що в Законі про суспільне телебачення та радіомовлення не зазначено, що аудит проводиться за рахунок бюджетних коштів ПАТ "НСТУ", тож можна провести за спонсорські.

Вадим Міський звернувся до правління з проханням надати письмове обгрунтування щодо відповідності Закону про суспільне телебачення та радіомовлення запланованих дій стосовно визначення аудиторської фірми для обов’язкового аудиту річної фінансової звітності НСТУ та оплати цих послуг.

Тетяна Лебедєва запропонувала Членам правління Родіону Никоненко та Інні Гребенюк опрацювати процедуру оплати за проведення аудиту, щоб все відповідало Закону про суспільне телебачення та радіомовлення.

Вирішили: Затвердити план діяльності Наглядової ради ПАТ "НСТУ" на І квартал 2018 р. з висловленими доповненнями та змінами (Додаток 1).

Голосування: за - 12, проти - 0, утрималися - 0.

Рішення прийнято.

2. Про стан реформування ПАТ "НСТУ" у IV кварталі 2017 року

Зураб Аласанія з презентацією стану реформування ПАТ "НСТУ" у IV кварталі 2017 року.

Зміни в Центральній дирекції:

- Розпочато впровадження електронного документообігу;
- Запущено новий сайт суспільного;
- Мовлення переведено у формат 16:9;
- Прийнято рішення про відмову від політичної реклами;
- Проведено роботу з ЄМС по скасуванню штрафних санкцій;
- Проведено роботу із КМ по поверненню в НСТУ економії коштів;

Реформа в регіонах:

- Проведено відкритий конкурс на посади менеджерів та продюсерів філій;
- За результатами конкурсу призначено 12 менеджерів та 16 продюсерів, де не було обрано із кандидатів призначили т.в.о.;
- Змінили управління філіями: був директор, тепер обов’язки розподілені між менеджером та продюсером;
- Відбулася трансформація філій, створено уніфіковані ТВО "Бюро телерадіоновин";
- Проведені робочі зустрічі з новопризначеними керівниками в центральній дирекції і з виїздами керівників структурних підрозділів у регіони.

Хід оптимізацїї:

- Кадрова оптимізація: станом на 1 жовтня штатна чисельність складала 7318,25 одиниць, на 20 грудня - 6574,75 одиниць, планується, що з 2 квітня штатна чисельність складе - 4087 одиниць.
- Оптимізація приміщень: всього приміщень 194 тис м2,14 філій мають 2 і більше приміщень, орендують 17,5 тис м2. Зараз відбувається відмова від орендованих приміщень, частина приміщень здається в оренду через систему PROZORRO.
- Оптимізація структури: завершується інтеграція філії "Українське радіо" до центральної дирекції, завершено переведення філій "Центральний канал" та "Культура" до центральної дирекції, оптимізовано творчі об’єднання Центральної дирекції за жанрами, новини теле- і радіо об’єднанні і один департамент для створення конвергентних новин.

Тетяна Лебедєва звернулася до членів Наглядової ради з пропозицією переглянути новий сайт суспільного і надати свої зауваження і побажання.

Олексій Панич запропонував затвердити звіт голови правління про стан реформування ПАТ "НСТУ".

Вирішили: Затвердити Звіт голови правління Зураба Аласанії про стан реформування ПАТ "НСТУ".

Голосування: за - 12, проти - 0, утрималися - 0.

Рішення прийнято.

3. Про встановлення премій Голові та членам правління ПАТ "НСТУ" за результатами роботи у IV кварталі 2017 року.

Зураб Аласанія поінформував про відмову голови та членів правління від преміювання за підсумками роботи зарік у зв’язку з недостатнім фінансуванням ПАТ "НСТУ".

Тетяна Лебедєва поінформувала, що надійшло подання від голови правління про встановлення премій членам правління за результатами роботи у четвертому кварталі 2017 р. в розмірі:

- Вінтоніву Р.І. - 3 місячного посадового окладу (172 800 грн.);
- Гребенюк 1.1. - 3 місячного посадового окладу (172 800 грн.);
- Кольцовій О.А. - 3 місячного посадового окладу (172 800 грн.);
- Макарову Ю.В. - 3 місячного посадового окладу (172 800 грн.);
- Никоненку Р.Ю. - 3 місячного посадового окладу (172 800 грн.);
- Чернотицькому М.М. - 3 місячного посадового окладу (172 800 грн.).

Вадим Міський запропонував встановити премію голові правління за результатами роботи у четвертому кварталі 2017 р. в розмірі 3-місячного посадового окладу - 230 400 грн.

Тетяна Лебедєва повідомила, що голова правління презентував загальний звіт, а члени правління подали звіти за четвертий квартал кожен за своїм напрямом діяльності. Всі члени Наглядової ради мали змогу з ними ознайомитися.

Тетяна Лебедєва зауважила, що робота проведена велика, але суспільному мовленню критично не вистачає належних public relations.

Олексій Панич вніс пропозицію проголосувати за такими пунктами:

1. Взяти до відома звіти голови та членів правління і оприлюднити їх на офіційному сайті ПАТ "НСТУ";
2. Взяти до відома відмову голови та членів правління від преміювання за підсумками роботи за рік у зв’язку з недостатнім фінансуванням ПАТ "НСТУ" і оприлюднити копію відповідного листа на офіційному сайті ПАТ "НСТУ";
3. Встановити премії голові та членам правління за результатами роботи у IV кварталі 2017 року.

Лаврентій Малазонія заперечив голосування за три пункти відразу і запропонував за кожен пункт проголосувати окремо.

Вирішили: Взяти до відома звіти голови та членів правління і опублікувати їх на офіційному сайті ПАТ "НСТУ".

Голосування: за - 12, проти - 0, утрималися - 0.

Рішення прийнято.

Вирішили: Взяти до відома відмову голови та членів правління від преміювання за підсумками роботи за рік у зв’язку з недостатнім фінансуванням ПАТ "НСТУ" і оприлюднити копію відповідного листа на офіційному сайті ПАТ "НСТУ".

Голосування: за - 12, проти - 0, утрималися - 0.

Рішення прийнято.

Тетяна Лебедєва поцікавилася чи потребує обговорення встановлення премій голові та членам правління за результатами роботи у IV кварталі 2017 року.

Лаврентій Малазонія заявив, що такі великі премії для членів правління НСТУ є неприпустимими. Особливо у той час, коли належним чином не преміюються працівники НСТУ, роботою яких пишається правління НСТУ та які безпосередньо працюють над виробництвом нових телепроектів: журналісти, оператори, редактори та інші. За його інформацією вони отримують мізерні кошти. На думку Л.Малазонії, звіти членів правління на 90% складаються з переліку виконання їхніх посадових обов’язків, які вони мають виконувати за контрактом і за які вони отримують зарплатню. На його думку, це не коштую 172 тис 800 грн кожному. Він зауважив, що це неприпустимо хоча б тому, що НСТУ не отримала з бюджету величезних коштів і, до речи, не тисне на уряд з вимогою повністю дотримуватись закону про суспільне телебачення.

Лаврентій Малазонія нагадав випадок, коли перед голосуванням за кандидатів на посаду Голови Наглядової ради Є. Глібовицький озвучив текст смс, яке найшло від голови Львівської ОДА із рекомендаціями щодо голосування, що стало для нього приводом сумніватися в незалежності одного з кандидатів. Втім, після результатів конкурсу на посаду Голови правління НСТУ, С.Глібовицький вибачився щодо цих сумнівів, що на думку Л.Малазонії було кроком у правильному напрямку. Л.Малазонія повідомив, що мав кілька розмов поза межами НСТУ, на яких його прямо запитували: "Чи не передбачені у великих преміях "відкати" чи інші "зацікавлення" для членів Наглядової ради?". Л.Малазонія відповів, що це неможливо. Втім, вважає, що такою інформацією повинні володіти члени Наглядової ради. Він поінформував, що утримувався або був відсутній при попередніх голосуваннях, а зараз голосуватиме проти.

Зураб Аласанія підкреслив, що не варто продовжувати на НСТУ комуністичну традицію з урівнялівкою заробітних плат, на що Л.Малазонія зауважив, якщо мова іде про таке порівняння, то точно не варто робити із правління "політбюро ЦК КПРС" із величезними преміальними преференціями. З. Аласанія поцікавився, чи не варто на думку Л. Малазонії йому свою премію роздати працівникам компанії, на що отримав від нього ствердну відповідь і обіцянку проголосувати за преміювання З. Аласанії.

Тарас Аврахов звернув увагу Л.Малазонії, що премії не є його особистими грошима, на що Л.Малазонія зауважив, що це кошти платників податків.

Володимир Яворівський зауважив, що у нього викликає дискомфорт велика розбіжність між зарплатами правління і рядових журналістів. До нього звернулися журналісти "Центрального каналу" повідомивши, що вони отримують 4,5 - 7 тисяч гривень на місяць. Володимир Яворівський звернувся до голови правління з пропозицією більше думати про працівників суспільного.

Олександр Павліченко підтримав зауваження про великий розрив між зарплатою керівництва і інших працівників. Він повідомив, що на деяких підприємствах діє коефіцієнт відмінності зарплати керівництва і працівників та поцікавився, чи існує такий коефіцієнт у ПАТ "НСТУ".

Вадим Міський нагадав, що Наглядовою радою були затверджені нові Умови і розміри оплати праці працівників ПАТ "НСТУ", які вступають в дію з 2 квітня 2018 р., де зарплати працівників значно підвищуються і розрив буде зменшено.

Володимир Бринзак зауважив, що потрібно розглядати роботу правління і визначити, якщо робота була виконана добре, то і премію потрібно призначити. Він також підкреслив важливість високих заробітних плат для топ-менеджмента, оскільки від них вимагається та робота з впровадження змін, яку не робив досі жоден із працівників державних ТРК. Він зауважив, що це можна порівняти із спортом, де запрошений тренер, що тренує олімпійських чемпіонів, отримує сотні тисяч гонорарів за свою роботу, а шкільний вчитель фізкультури отримує значно нижчу зарплату, але й результат їхньої роботи - відповідний.

Євген Глібовицький повідомив, що у великих організаціях розрив між зарплатами керівного складу і рядових працівників сягає до 50 разів. У ПАТ "НСТУ" цей розрив становить 20 разів, і буде суттєво скорочений з квітня у зв’язку з оптимізацією. Євген Глібовицький також зауважив, що він багато спілкувався з працівниками суспільного і їх приваблює перспектива роботи в НСТУ, а в регіонах зарплата суспільного буде досить конкурентоспроможною. Скорочення необхідне, так як більшість людей не зможуть працювати в нових умовах. І підвищувати зарплату зараз таким працівникам не ефективно.

Тарас Аврахов висловив зауваження, що при призначенні премій Наглядова рада має виключити суб’єктивну думку. Він вважає, що правлінням проведена велика робота, яка заслуговує на призначення премій.

Олексій Панич зауважив, що на його думку робота правління відповідає реалістичним очікуванням від них.

Лаврентій Малазонія запропонував призначення премій голові правління і членам правління голосувати окремо.

Вирішили: Відповідно до пункту 1 Перехідних положень Положення про преміювання Голови та членів правління Публічного акціонерного товариства "Національна суспільна телерадіокомпанія України", затвердженого Наглядовою радою ПАТ "НСТУ" 08.11.2017, встановити премію за результатами роботи у четвертому кварталі 2017 р. членам правління ПАТ "ІТСТУ" в розмірі:

- Вінтоніву Р.І. - 3 місячного посадового окладу (172 800 гри.);
- Гребенюк 1.1. - 3 місячного посадового окладу (172 800 грн.);
- Кольцовій О.А. - 3 місячного посадового окладу (172 800 грн.);
- Макарову Ю.В. - 3 місячного посадового окладу (172 800 грн.);
- Никоненку Р.Ю. - 3 місячного посадового окладу (172 800 грн.);
- Чернотицькому М.М. - 3 місячного посадового окладу (172 800 грн.).

Голосування: За - 9. Проти - 1 (Л. Малазонія).
Утрималися - 2 (Д. Карякіна, О. Павліченко).

Рішення прийнято.

Вирішили: Відповідно до пункту 1 Перехідних положень Положення про преміювання Голови та членів правління Публічного акціонерного товариства "Національна суспільна телерадіокомпанія України", затвердженого Наглядовою радою ПАТ "ТІСТУ" 08.11.2017, встановити премію за результатами роботи у четвертому кварталі 2017 Голові правління ПАТ "НСТУ" 3. Аласанії в розмірі 3-місячного посадового окладу (230 400 грн).

Голосування: За - 10, проти - 0, утрималися - 2 (Д. Карякіна, О. Павліченко).

Рішення прийнято.

4. Про формування Ревізійної комісії ПАТ "НСТУ"

Тетяна Лебедєва поінформувала, що Ігор Хохич надав підготовлені правлінням НСТУ інформаційну довідку щодо укладання контракту з членом Ревізійної комісії та звернення до Голови Державного комітету телебачення і радіомовлення України від Наглядової ради.

Вадим Міський звернув увагу членів Наглядової ради, що відповідно до ч. 11 ст.11 Закону України "Про управління об’єктами державної власності", у разі якщо корпоративні права держави перевищують 50 відсотків статутного капіталу господарської організації, до складу ревізійної комісії, крім представників Фонду державного майна України або уповноваженого органу управління, включається представник центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю, або центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику. Зверненням до Держкомтелерадіо ми попросимо здійснити заходи щодо включення до Ревізійної комісії ПАТ "НСТУ" представників органів державної влади, передбачених Законом України "Про управління об’єктами державної власності".

Світлана Остапа запропонувала проголосувати за рішення, що звернення до Голови Державного комітету телебачення і радіомовлення України підтримуємо, а інформаційну довідку щодо укладання контракту з членом Ревізійної комісії взяти до відома.

Вирішили: Затвердити текст звернення до Голови Державного комітету телебачення і радіомовлення України щодо формування Ревізійної комісії ПАТ "НСТУ" (Додаток 2).

Голосування: за - 12, проти - 0, утрималися -0.

Рішення прийнято.

5. Про проект системи оцінювання ПАТ "НСТУ" та роботи Правління

Тетяна Лебедєва повідомила, що Комітет з питань призначень і винагород доопрацював підготовлені на стратегічній сесії матеріали, і вніс проект Системи оцінювання ПАТ "НСТУ" та роботи Правління. Проект потребує подальшого доопрацювання, в т.ч. із соціологічними компаніями, що здійснюватимуть дослідження на замовлення НСТУ. Вона запропонувала прийняти проект за основу з подальшим опрацюванням і закликала членів Наглядової ради надсилати свої коментарі та пропозиції до середини січня 2018 року.

Вирішили: Прийняти за основу проект Системи оцінювання ПАТ "НСТУ" та роботи Правління (Додаток 3) і доручити Комітету з питань призначень і винагород посадових осіб подальше доопрацювання документу.

Голосування: За - 12, проти - 0, утрималися - 0.

Рішення прийнято.

6. Про хід підготовки проекту Редакційного статуту ПАТ "НСТУ".

Світлана Остапа повідомила, що Редакційна рада підготувала проект Редакційного статуту. Він ще потребує доопрацювання. До часу затвердження редакційного статуту у лютому місяці 2018 року він буде підготовлений.

Голова Наглядової ради закрила засідання.

Секретар Наглядової ради      підпис     Т. Я. Лебедєва
Голова Наглядової ради         підпис     В. В. Міський

Стан реформування НСТУ в IV кварталі (презентація)
Звіт за четвертий квартал 2017 року члена правління ПАТ "НСТУ" Романа Вінтоніва
Звіт за четвертий квартал 2017 року члена правління ПАТ "НСТУ" Інни Гребенюк
Звіт за четвертий квартал 2017 року члена правління ПАТ "НСТУ" Олександри Кольцової
Звіт за четвертий квартал 2017 року члена правління ПАТ "НСТУ" Юрія Макарова
Звіт за четвертий квартал 2017 року члена правління ПАТ "НСТУ" Родіона Никоненка
Звіт за четвертий квартал 2017 року члена правління ПАТ "НСТУ" Миколи Чернотицького
Відмова членів правління ПАТ "НСТУ" щодо виплати річних премій


Додатки: