Протокол засідання правління ПАТ «НСТУ» №152
ПРОТОКОЛ №152

засідання правління публічного акціонерного товариства

«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

28.10.2019                                                                                                                                                      м. Київ, вул. Мельникова, 42

11 год. 00 хв.

Присутні:

Члени правління: 

 1. Аласанія З. Г., голова правління;
 2. Чернотицький М. М., член правління;
 3. Гребенюк І. І., член правління;
 4. Никоненко Р. Ю., член правління;
 5. Лодигін Я. О., член правління;
 6. Хоркін Д. М., член правління.

Запрошені: 

Стиренко Л. М., директор фінансовий;

Челак О. П., директор з управління персоналом;

Гусєва С. О., заступник директора департаменту управління бюджетом;

Юровська Д. Ю., виконавчий продюсер дирекції телебачення;

Фрєй М. В., генеральний продюсер напряму дирекції регіонального мовлення;

Семенець В. В., директор департаменту управління активами. 

Порядок денний засідання 

 1. Про внесення змін до Орієнтовних бюджетів для забезпечення виробництва творчих проектів ПАТ «НСТУ» в 2019 році. 
 1. Про затвердження Звіту про фактичне виконання Плану обсягів виробництва радіопрограм ПАТ «НСТУ» на 2019 рік за ІІІ квартал 2019 року. 
 1. Про внесення змін до структури та штатного розпису ПАТ «НСТУ». 
 1. Про затвердження Положення про управління тендерних процедур центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України». 
 1. Про визначення початкового розміру орендної плати за користування нерухомим майном ПАТ «НСТУ» та умов для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro. Продажі». 
 1. Про преміювання працівників керівного складу ПАТ «НСТУ» за підсумками роботи у жовтні 2019 року.

За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного. 

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

Обговорення питань порядку денного 

 1. Обговорено питання внесення змін до Орієнтовних бюджетів для забезпечення виробництва творчих проектів ПАТ «НСТУ» в 2019 році.

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пунктів 12, 13,  підпунктів 3, 7 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, та у зв’язку з виробничою необхідністю затвердити Зміни до Орієнтовниих бюджетів для забезпечення виробництва творчих проектів ПАТ «НСТУ» в 2019 році, затверджених рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 26.02.2019 № 107 (у редакції рішення правління ПАТ «НСТУ» від 20.09.2019 № 145 зі змінами), що додаються.

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято. 

 1. Обговорено питання затвердження Звіту про фактичне виконання Плану обсягів виробництва радіопрограм ПАТ «НСТУ» на 2019 рік за ІІІ квартал 2019 року.

За результатами обговорення вирішили

відповідно до підпунктів 3, 9 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1039, затвердити Звіт про фактичне виконання Плану обсягів виробництва радіопрограм ПАТ «НСТУ» на 2019 рік  за ІІІ квартал 2019 року, що додається.

Голосували: за — 6, проти — 0.

Рішення прийнято. 

 1. Обговорено питання внесення з 01 листопада 2019 року змін до структури та штатного розпису ПАТ «НСТУ». 

За результатами обговорення вирішили

відповідно до пункту 28, підпункту 15 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, на виконання рішення Наглядової ради ПАТ «НСТУ» від 26.07.2018 (протокол № 22 зі змінами): 

1) внести з 01.11.2019 зміни до структури та штатного розпису ПАТ «НСТУ», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 16.04.2018 № 51 (у редації рішення правління ПАТ «НСТУ» від 28.05.2019 № 123, зі змінами), що додаються;

2) голові правління ПАТ «НСТУ» Аласанії З.Г. забезпечити впровадження передбачених підпунком 1 цього пункту змін.

Голосували: за — 6, проти — 0.

Рішення прийнято. 

 1. Обговорено проект Положення про управління тендерних процедур центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України». 

За результатами обговорення вирішили

відповідно до підпункту 18 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1039: 

1) затвердити Положення про управління тендерних процедур центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», що додається; 

2) у місячний термін забезпечити розроблення, затвердження в установленому порядку посадових інструкцій працівників управління тендерних процедур та передачу їх до департаменту кадрового адміністрування центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України»; 

3) департаменту кадрового адміністрування центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» забезпечити збереження оригіналів затверджених відповідно до підпунктів 1, 2 цього пункту положення та посадових інструкцій. 

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято. 

 1. Обговорено питання визначення початкового розміру орендної плати за користування нерухомим майном ПАТ «НСТУ» та умов для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі». 

За результатами обговорення вирішили

відповідно до підпункту 8 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039:

1) затвердити початковий розмір орендної плати за користування нерухомим майном ПАТ «НСТУ» та умови для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі» (додаток 1 до протоколу);

2) департаменту управління активами забезпечити вжиття необхідних заходів, пов’язаних із передачею в оренду майна ПАТ «НСТУ». 

Голосували: за — 6, проти — 0.

Рішення прийнято. 

 1. Обговорено питання преміювання працівників керівного складу ПАТ «НСТУ» за підсумками роботи у жовтні 2019 року. 

За результатами обговорення вирішили: 

відповідно до пункту 1.2 розділу 1 Порядку преміювання працівників публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (додаток 1 до Колективного договору публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2018-2023 роки), пункту 4 розділу ІІ додатку № 3 до протоколу № 22 засідання Наглядової ради ПАТ «НСТУ» від 26.07.2018 (зі змінами),  встановити розмір преміювання працівників керівного складу ПАТ «НСТУ» за підсумками роботи у жовтні 2019 року (додаток 2 до протоколу).

Голосували: за — 6, проти — 0.

Рішення прийнято.

 

Голова правління підпис Зураб АЛАСАНІЯ

Член правління підпис Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ

Член правління підпис Інна ГРЕБЕНЮК

Член правління підпис Родіон НИКОНЕНКО

Член правління підпис Ярослав ЛОДИГІН

Член правління підпис Дмитро ХОРКІН

Протокол засідання правління ПАТ «НСТУ» №152