Протокол засідання правління ПАТ «НСТУ» №147
ПРОТОКОЛ № 147

засідання правління публічного акціонерного товариства

«Національна суспільна телерадіокомпанія України» 

07.10.2019                                                                                                                                                      м. Київ, вул. Мельникова, 42

11 год. 00 хв.

Присутні:

Члени правління:

 1. Аласанія З. Г., голова правління,
 2. Гребенюк І. І., член правління,
 3. Чернотицький М. М., член правління,
 4. Никоненко Р. Ю., член правління,
 5. Лодигін Я. О., член правління.

Запрошені:

Стиренко Л. М., директор фінансовий;

Горецька І. А., директор департаменту управління бюджетом;

Шматов М. В., директор департаменту координації філій;

Фрєй М. В., генеральний продюсер напряму.

Порядок денний засідання 

 1. Про внесення змін до Положення про центри фінансової відповідальності публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
 2. Питання увільнення від тимчасового виконання обов’язків продюсера (філії) філії публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Житомирська регіональна дирекція».
 3. Питання призначення продюсера (філії) філії публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Житомирська регіональна дирекція».
 4. Питання продовження строкових трудових договорів з менеджерами (філій) та продюсерами (філій) філій публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.

Голосували: за – 5, проти – 0.

Рішення прийнято.

Обговорення питань порядку денного 

 1. Обговорено проект змін до Положення про центри фінансової відповідальності публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пунктів 31, підпункту 5 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1039, внести до Положення про  центри фінансової відповідальності публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 20.05.2019 № 121, такі зміни:

1) пункт 1.2 виключити. У зв’язку з цим пункти 1.3-1.9 вважати відповідно пунктами 1.2-1.8;

2) додаток 1 викласти в новій редакції, що додається (додаток 1 до цього протоколу).

Голосували: за – 5, проти – 0.

Рішення прийнято. 

 1. Питання увільнення Бутко Таміли Станіславівни від тимчасового виконання обов’язків продюсера (філії) філії публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Житомирська регіональна дирекція».

За результатами обговорення вирішили:

увільнити 11.10.2019 Бутко Тамілу Станіславівну від тимчасового виконання обов’язків продюсера (філії) філії публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Житомирська регіональна дирекція».

Голосували: за — 5, проти — 0.

Рішення прийнято. 

 1. Обговорено питання призначення Бутко Таміли Станіславівни продюсером (філії) філії публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Житомирська регіональна дирекція».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пункту 2 частини першої статті 23 Кодексу законів про працю України, підпункту 17 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1039, ураховуючи рішення конкурсної комісії з відбору на посаду продюсера (філії) публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (протокол від 04.10.2019 № 142), призначити 15.10.2019  Бутко Тамілу Станіславівну продюсером (філії) філії публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Житомирська регіональна дирекція» строком на 1 рік.

Голосували: за — 5, проти — 0.

Рішення прийнято. 

 1. Питання продовження строкових трудових договорів з менеджерами (філій) та продюсерами (філій) філій публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пункту 2 частини першої статті 23 Кодексу законів про працю України, підпункту 17 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1039, пункту 14 Положення про конкурсний відбір на посаду менеджера (філії) публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердежного рішенням правління ПАТ «НСТУ» (протокол від 02.10.2017 № 19 зі змінами), пункту 14 Положення про конкурсний відбір на посаду продюсера (філії) публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердежного рішенням правління ПАТ «НСТУ» (протокол від 02.10.2017 № 19 зі змінами), враховуючи пункти 7.3, 8.1 строкових трудових договорів з менеджерами (філій) і продюсерами (філій) та проведену роботу:

1) продовжити  строкові трудові договори з менеджерами (філій) та продюсерами (філій) філій публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (додаток 2 до цього протоколу);

2) доручити голові правління ПАТ «НСТУ» внести відповідні зміни до строкових трудових договорів, укладених з менеджерами (філій) та продюсерами (філій) філій публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

Голосували: за — 5, проти — 0.

Рішення прийнято.

 

Голова правління підпис Зураб АЛАСАНІЯ

Член правління підпис Інна ГРЕБЕНЮК

Член правління підпис Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ

Член правління підпис Родіон НИКОНЕНКО

Член правління підпис Ярослав ЛОДИГІН

Протокол засідання правління ПАТ «НСТУ» №147