Протокол засідання правління ПАТ «НСТУ» № 146
ПРОТОКОЛ № 146

засідання правління публічного акціонерного товариства

«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

30.09.2019                                                                                                                                                      м. Київ, вул. Мельникова, 42

11 год. 00 хв.

Присутні:

Члени правління:

 1. Аласанія З. Г., голова правління,
 2. Гребенюк І. І., член правління,
 3. Чернотицький М. М., член правління,
 4. Никоненко Р. Ю., член правління,
 5. Лодигін Я. О., член правління,
 6. Хоркін Д. М., член правління.

Запрошені:

Челак О. П., директор з управління персоналом;

Горецька І. А., директор департаменту управління бюджетом;

Тимчук К. С., директор департаменту – головний бухгалтер департаменту бухгалтерського обліку;

Семенець В. В., директор департаменту управління активами.

Порядок денний засідання 

 1. Про внесення змін до структури та штатного розпису ПАТ «НСТУ».
 2. Про затвердження Облікової політики ПАТ «НСТУ».
 3. Про зміну умови договору оренди нерухомого майна.
 4. Про визначення початкового розміру орендної плати за користування нерухомим майном ПАТ «НСТУ» та умов для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro. Продажі».

        За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

Обговорення питань порядку денного 

 1. Обговорено питання внесення змін до структури та штатного розпису ПАТ «НСТУ».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пункту 28, підпункту 15 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039:

1) внести з 01.10.2019 зміни до структури та штатного розпису ПАТ «НСТУ», затверджених рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 16.04.2018 № 51 (у редакції рішення правління ПАТ «НСТУ» від 28.05.2019 № 123, зі змінами), що додаються;

2) голові правління ПАТ «НСТУ» Аласанії З.Г. забезпечити впровадження передбачених підпунком 1 цього пункту змін.

Голосували: за — 6, проти — 0.

Рішення прийнято.

 1. Обговорено питання затвердження Облікової політики ПАТ «НСТУ».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пункту 28  підпункту 5 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, на виконання схвалених Наглядовою радою  рекомендацій Служби внутрішнього аудиту за результатами аудиту ефективності організації процесу закупівлі товарів, робіт і послуг та дотримання вимог законодавства при процедурі закупівель ПАТ «НСТУ» за період з 01.01.2018 по 31.03.2019 (додаток № 6 до протоколу № 33 засідання Наглядової ради ПАТ «НСТУ» від 01.08.2019) затвердити Облікову політику ПАТ «НСТУ», що додається.

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

 1. Обговорено питання зміни умови договору оренди нерухомого майна ПАТ «НСТУ».

За результатами обговорення вирішили:

1) внести зміну умови договору оренди нерухомого майна ПАТ «НСТУ» (додаток 1 до протоколу);

2) департаменту управління активами забезпечити вжиття необхідних заходів, пов’язаних із підписанням додаткової угоди.

Голосували: за — 6, проти — 0.

Рішення прийнято.

 1. Обговорено питання визначення початкового розміру орендної плати за користування нерухомим майном ПАТ «НСТУ» та умов для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 8 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039:

1) затвердити початковий розмір орендної плати за користування нерухомим майном ПАТ «НСТУ» та умови для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі» (додаток 2 до протоколу);

2) департаменту управління активами забезпечити вжиття необхідних заходів, пов’язаних із передачею в установленому порядку в оренду нерухомого майна ПАТ «НСТУ».

Голосували: за — 6, проти — 0.

Рішення прийнято.

 

Голова правління підпис Зураб АЛАСАНІЯ

Член правління підпис Інна ГРЕБЕНЮК

Член правління підпис Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ

Член правління підпис Родіон НИКОНЕНКО

Член правління підпис Ярослав ЛОДИГІН

Член правління підпис Дмитро ХОРКІН

Протокол засідання правління ПАТ «НСТУ» № 146