Протокол засідання правління ПАТ «НСТУ» № 144
ПРОТОКОЛ № 144

засідання правління публічного акціонерного товариства

«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

16.09.2019                                                                                                                                                      м. Київ, вул. Мельникова, 42

11 год. 00 хв.

Присутні:

Члени правління: 

 1. Аласанія З. Г., голова правління,
 2. Гребенюк І. І., член правління,
 3. Чернотицький М. М., член правління,
 4. Никоненко Р. Ю., член правління,
 5. Лодигін Я. О., член правління,
 6. Хоркін Д. М., член правління.

Запрошені:

Челак О. П., директор з управління персоналом;

Горецька І. А., директор департаменту управління бюджетом;

Шматов М. В., директор департаменту координації філій;

Ковальчук М. М., директор департаменту стратегічного планування та бізнес-моделювання;

Фрєй М. В., генеральний продюсер напряму дирекції регіонального мовлення.

Порядок денний засідання 

 1. Про внесення змін до структури та штатного розпису ПАТ «НСТУ».
 2. Питання перерозподілу коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою 1701080 «Фінансова підтримка національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2019 рік.
 3. Про внесення змін до Орієнтовних бюджетів виробництва творчих проектів ПАТ «НСТУ» в 2019 році.
 4. Про схвалення проекту Стратегії розвитку ПАТ «НСТУ» на 2019-2022 роки та проекту Плану дій щодо реалізації Стратегії розвитку ПАТ «НСТУ» у 2020 році.
 5. Про визначення початкового розміру орендної плати за користування нерухомим майном ПАТ «НСТУ» та умов для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro. Продажі» та розміру орендної плати за користування майном ПАТ «НСТУ». 

        За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

Обговорення питань порядку денного 

 1. Обговорено питання внесення змін до структури та штатного розпису ПАТ «НСТУ».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пункту 28, підпункту 15 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039:

1) внести з 16.09.2019 зміни до структури та штатного розпису ПАТ «НСТУ», затверджених рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 16.04.2018 № 51 (у редакції рішення правління ПАТ «НСТУ» від 28.05.2019 № 123, зі змінами), що додаються;

2) внести з 01.10.2019 зміни до штатного розпису ПАТ «НСТУ», затверджених рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 16.04.2018 № 51 (у редакції рішення правління ПАТ «НСТУ» від 28.05.2019 № 123, зі змінами), що додаються;

3) голові правління ПАТ «НСТУ» Аласанії З.Г. забезпечити впровадження передбачених підпунком 1 цього пункту змін.

Голосували: за — 6, проти — 0.

Рішення прийнято. 

 1. Обговорено питання перерозподілу коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою 1701080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2019 рік.

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпунктів 3, 7 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, з урахуванням підпункту 2 пункту 1 цього протоколу:

1) схвалити  пропозиції щодо перерозподілу коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою 1701080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2019 рік між показниками плану використання бюджетних коштів (додаток 1 до протоколу);

2) абзац другий додатку 1 до рішення правління ПАТ «НСТУ» від 27.08.2019 № 141 (щодо перерозподілу 710 000,00 грн.) скасувати як нереалізований;

3) департаменту управління бюджетом (Горецькій І.А.) забезпечити вчинення необхідних заходів, повязаних із виконанням в установленому порядоку цього рішення.

Голосували: за — 6, проти — 0.

Рішення прийнято.

 1. Обговорено питання внесення змін до Орієнтовних бюджетів виробництва творчих проектів ПАТ «НСТУ» в 2019 році.

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пунктів 12, 13,  підпунктів 3, 7 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, затвердити зміни до Орієнтовниих бюджетів виробництва творчих проектів ПАТ «НСТУ» в 2019 році, затверджених рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 26.02.2019 № 107 (у редакції рішення правління ПАТ "НСТУ" від 14.06.2019 № 126 зі змінами), що додаються.

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

 1. Обговорено проект Стратегії розвитку ПАТ «НСТУ» на 2019-2022 роки та проект Плану дій щодо реалізації Стратегії розвитку ПАТ «НСТУ» у 2020 році.

За результатами обговорення вирішили:

на виконання підпунктів А.1.4.1.3, А.1.4.1.4 Дорожньої карти запровадження ініціатив за результатами організаційного аудиту ПАТ «НСТУ», схваленої протоколом засідання Наглядової ради ПАТ «НСТУ» від 26.07.2018 № 22, Основних напрямів діяльності ПАТ «НСТУ» на 2018-2020, затверджених протоколом засідання Наглядової ради ПАТ «НСТУ» від 22.10.2018 № 24,  враховуючи підпункт 3 розділу ІІ Положення про Наглядову раду публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 10.09.2019 № 372:

1) схвалити такі, що додаються:

проект Стратегії розвитку ПАТ «НСТУ» на 2019-2022 роки;

проект Плану дій щодо реалізації Стратегії розвитку ПАТ «НСТУ» у 2020 році;

2) подати на розгляд Керівного комітету із нагляду за виконанням Дорожньої карти запровадження ініціатив за результатами організаційного аудиту ПАТ «НСТУ» схвалені у підпункті 1 цього пункту проекти документів.

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

 1. Обговорено питання визначення початкового розміру орендної плати за користування нерухомим майном ПАТ «НСТУ» та умов для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі» та розміру орендної плати за користування майном ПАТ «НСТУ».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 8 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039:

1) затвердити початковий розмір орендної плати за користування нерухомим майном ПАТ «НСТУ» та умови для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі» (додаток 2 до протоколу);

2) затвердити розмір орендної плати за користування майном ПАТ «НСТУ» (додаток 3 до протоколу);

3) департаменту управління активами забезпечити вжиття необхідних заходів, пов’язаних із передачею в установленому порядку в оренду майна ПАТ «НСТУ».

Голосували: за — 6, проти — 0.

Рішення прийнято.

 

Голова правління підпис Зураб АЛАСАНІЯ

Член правління підпис Інна ГРЕБЕНЮК

Член правління підпис Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ

Член правління підпис Родіон НИКОНЕНКО

Член правління підпис Ярослав ЛОДИГІН

Член правління підпис Дмитро ХОРКІН

 

Протокол засідання правління ПАТ «НСТУ» № 144