Протокол засідання Наглядової ради ПАТ «НСТУ» № 35
 

03 вересня 2019 року                                                                                                                                                    м. Київ, вул. Хрещатик, 26

14:00

Протокол № 35

засідання Наглядової ради ПАТ «НСТУ»

 

Присутні:

 1. Остапа С.В., голова Наглядової ради;
 2. Хохич І.М., заступник голови Наглядової ради;
 3. Міський В.В., секретар Наглядової ради;
 4. Бринзак В.М., член Наглядової ради;
 5. Глібовицький Є.М., член Наглядової ради (в режимі дистанційного зв’язку);
 6. Дулапчій К.М., член Наглядової ради (в режимі дистанційного зв’язку);
 7. Карякіна Д.С., член Наглядової ради;
 8. Козак В.В., член Наглядової ради;
 9. Лебедєва Т.Я., член Наглядової ради;
 10. Малазонія Л.Т., член Наглядової ради;
 11. Миронова О.В., член Наглядової ради (в режимі дистанційного зв’язку);
 12. Павліченко О.М., член Наглядової ради;
 13. Панич О.О., член Наглядової ради;
 14. Скрипка Н.С., член Наглядової ради (в режимі дистанційного зв’язку);
 15. Яворівський В.О., член Наглядової ради.

Відсутні:

 1. Таран В.В., член Наглядової ради.

Запрошені: голова правління ПАТ «НСТУ» Зураб Аласанія, член правління ПАТ «НСТУ» Родіон Никоненко, начальник Служби внутрішнього аудиту Наталія Степанова, директор технічний Юрій Бойчук, директор департаменту управління бюджетом ПАТ «НСТУ» Ірина Горецька, генеральний продюсер радіо Дмитро Хоркін, директор департаменту організаційної роботи Катерина Логгінова, голова Ревізійної комісії Наталія Євченко, член Ревізійної комісії Олександр Пальніков, головний юрисконсульт апарату Наглядової ради Микола Дроздовський, головний фахівець апарату Наглядової ради Марія Власюк.

Відкриття засідання

Надійшла пропозиція розпочати засідання.

На засіданні присутні 13 (тринадцять) із 16 членів Наглядової ради. Кворум наявний.

Світлана Остапа оголосила перелік питань порядку денного:

 1. Про погодження актів приймання-передачі наданих послуг із членами Ревізійної комісії ПАТ «НСТУ».
 2. Про роботу Служби внутрішнього аудиту ПАТ «НСТУ».
 3. Про погодження Фінансового плану ПАТ «НСТУ» на 2020 рік.
 4. Про внесення змін до Редакційного статуту ПАТ «НСТУ».
 5. Різне.

Пропозицій та зауважень до переліку питань порядку денного не надійшло.

Вирішили: Прийняти порядок денний в цілому.

Голосування:

За – 13. Проти – 0. Утрималися – 0.

Рішення прийнято.

 

Обговорення питань порядку денного

 1. Про погодження актів приймання-передачі наданих послуг із членами Ревізійної комісії ПАТ «НСТУ».

Світлана Остапа поінформувала, що Ревізійна комісія провела планову перевірку річної фінансової звітності Телерадіокомпанії за підсумками фінансово-господарської діяльності за результатами 2018 фінансового року та надала свої висновки. Для отримання оплати за надані послуги Наглядовій раді потрібно погодити акти приймання-передачі наданих послуг для трьох членів Ревізійної комісії.

Ігор Хохич вніс пропозицію заслухати коротку доповідь голови Ревізійної комісії Наталії Євченко із зазначенням ключових питань, на які потрібно звернути увагу.

Наталія Євченко доповіла, що за результатами перевірки Ревізійною комісією ПАТ «НСТУ» річного фінансового звіту ПАТ «НСТУ» за 2018 рік Наглядовій раді були подані висновки на засіданні 01 серпня 2019 року. Головні моменти, на які варто звернути увагу, це - на доопрацювання Облікової політики компанії, що дасть можливість посилити фінансовий контроль; також, потрібно ввести автоматизовану систему обліку та провести більш глибоку перевірку процесів закупівель товарів та послуг у компанії.

Світлана Остапа висловила побажання, що наступного року Ревізійна комісія має працювати більш оперативно і підготувати та подати Наглядовій раді результати перевірки ПАТ «НСТУ» річного фінансового звіту ПАТ «НСТУ» за минулий рік у березні.

Наталія Євченко погодилася із зауваженням та додала, що на засіданні Ревізійна комісія прийняла рішення проводити перевірку фінансової звітності поквартально, що дасть змогу завершити річну перевірку у визначені терміни. Також, прохання залучати членів Ревізійної комісії до проведення інвентаризації у компанії, що дасть змогу скоротити в подальшому час на проведення перевірки.

Світлана Остапа внесла пропозицію на наступному засіданні Наглядової ради прийняти рішення щодо поквартальної перевірки Ревізійною комісією фінансової звітності ПАТ «НСТУ».

Вирішили: Погодити акти приймання-передачі наданих послуг: із головою Ревізійної комісії ПАТ «НСТУ» Євченко Н.Г. від 13.08.2019; із членом Ревізійної комісії ПАТ «НСТУ» Дубічем Є.Є. від 13.08.2019; із членом Ревізійної комісії ПАТ «НСТУ» Пальніковим О.В. від 13.08.2019.

Голосування:

За – 13. Проти – 0. Утрималися – 0.

Рішення прийнято.

 1. Про роботу Служби внутрішнього аудиту ПАТ «НСТУ».

Наталія Степанова поінформувала, що, враховуючи висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «НСТУ» за 2018 рік та рішення Наглядової ради ПАТ «НСТУ» (протокол № 33 від 01.08.2019), Служба внутрішнього аудиту звертається з проханням внести зміни до Ризик-орієнтованого річного плану аудиту ПАТ «НСТУ» на 2019 рік, а саме: вилучити з аудиторського завдання аудиту ефективності проведення аудиту необоротних активів та ефективності управління активами, оскільки, вони будуть оцінюватися й їх вартість зміниться. Тому трудові витрати для проведення цього аудиту будуть не виправданні, перевірка буде не продуктивною; включити питання оцінки використання коштів ПАТ «НСТУ» на закупівлю інформаційно-консультативних послуг.

Вирішили: Затвердити зміни до Ризик-орієнтованого річного плану аудиту ПАТ «НСТУ» на 2019 рік (Додаток №1).

Голосування:

За – 13. Проти – 0. Утрималися – 0.

Рішення прийнято.

До засідання Наглядової ради долучилася Дарія Карякіна. На засіданні присутні 14 (чотирнадцять) членів Наглядової ради. Кворум наявний.

 1. Про погодження Фінансового плану ПАТ «НСТУ» на 2020 рік.

Ігор Хохич доповів, що після ознайомлення з проєктом фінансового плану ПАТ «НСТУ» на 2020 рік були подані зауваження до фінансового плану, переважна більшість яких була врахована. Не враховано пропозиції щодо передбачення у фінансовому плані коштів на закупівлю передавача для мовлення на середніх хвилях Українського радіо та не було обґрунтована ефективність від запланованих коштів на капітальні видатки. У фінансовому плані заплановано капітальних видатків на суму 119,4 млн грн на придбання обладнання, хоча пропонувалося запланувати капітальних видатків на суму 145 млн грн.

До засідання Наглядової ради долучився Олексій Панич. На засіданні присутні 15 (пятнадцять) членів Наглядової ради. Кворум наявний.

Ірина Горецька, директор департаменту управління бюджетом, презентувала проєкт фінансового плану ПАТ «НСТУ» на 2020 рік. Фінансовий план ПАТ «НСТУ» складається як зведений фінансовий план 22 відокремлених структурних підрозділів та центральної дирекції. Основним при складанні фінансового плану було забезпечення середньодобового обсягу теле- і радіомовлення. Розподіл планових видатків відбувся наступним чином: поточні видатки – 86,7 %, капітальні видатки – 13,3%. Загальна очікувана сума доходів становить – 2095,4 млн грн. 96% цієї суми – це кошти з державної фінансової підтримки Суспільного мовлення. Сума на капітальні видатки становить 278,3 млн грн, які розподіляються  так: придбання обладнання – 119,2 млн грн, придбання прав – 118,9 млн грн, капітальний ремонт у філіях – 40,2 млн грн.

Юрій Бойчук, директор технічний, поінформував про розподіл капітальних видатків на придбання обладнання. Розподіл за ефектом від впровадження: відмова від оренди обладнання, а придбання власного – 5,7 млн грн, обов’язкова інфраструктура – 48,3 млн грн, економічний ефект від використання наявного обладнання – 4,5 млн грн, витрати на збереження архіву – 2,8 млн грн, витрати на збільшення власного виробництва – 38,9 млн грн, витрати для переходу на HD – 13,9 млн грн, оновлення комплексу новин – 5,2 млн грн, загалом – 119,4 млн грн.

Тетяна Лебедєва зауважила, що під час проведення спецефіру 24 серпня 2019 року при включенні з регіонів був дуже поганий сигнал, було відставання звуку та неякісна картинка. Т. Лебедєва поцікавилася, чи заплановані капітальні видатки покращать якість ефіру під час проведення спецефірів, чи достатньо коштів заплановано виділити для цього.

Юрій Бойчук відповів, що основний засіб, який використовувався при проведенні спецефіру 24 серпня для доставки сигналу – це пристрої LiveU, які передають сигнал через різні мережі. Це обладнання було придбано за кошти донорів, купувалося найдешевше обладнання і це впливає на якість сигналу. У фінансовому плані на 2020 рік заплановано придбання обладнання LiveU для філій Суспільного і це дасть можливість отримувати якісний сигнал при включеннях із регіонів.

Вадим Міський повідомив, що завдяки тому, що Наглядова рада рекомендувала переглянути планові курси валют у фінансовому плані на 2020 рік, було перераховано суму для капітальних видатків, завдяки чому стаття капвидатків «придбання обладнання» збільшилися на 19,4 млн грн. В. Міський звернувся з проханням уточнити, яке саме обладнання планується закупити на цю суму.

Юрій Бойчук поінформував, що у цю суму було закладено придбання комплекту спеціального освітлення для телевізійного АСБ-2, що виробляє близько шести годин контенту щодня; придбання обладнання для телевізійного АСБ-1, що дасть змогу для проведення проєкту «Зворотній відлік» не орендувати таке обладнання; придбання пакету програмного забезпечення, що включає у себе документообіг, реєстрацію бізнес-процесів, реєстрацію бізнес-аналітики; додали розробку проєкту енергоефективності всього ПАТ «НСТУ» та проєкт заміни вікон для будівлі за адресою Ю. Іллєнка, 42. Він також поінформував, що заплановані капітальні видатки для філій становлять 40% від усіх капітальних видатків.

Світлана Остапа поцікавилася, чому не заплановано у фінансовому плані придбання енергоефективного передавача для відновлення та здешевлення середньохвильового мовлення Українського радіо, а також, які кроки робить правління для вирішення цього питання?

Зураб Аласанія повідомив, що працює робоча група, і наступне засідання буде присвячене саме цьому питанню.

В’ячеслав Козак зауважив, що відновлення мовлення на середніх хвилях є питанням інформаційної безпеки держави і воно дуже важливе. Новий потужний передавач для середніх хвиль Українського радіо дуже потрібний.

Дмитро Хоркін поінформував, що для замовлення виготовлення передавача для середніх хвиль потрібно заплатити аванс у розмірі 2 млн грн. З коштів держфінпідтримки такий аванс заплатити неможливо. Разом з тим, робоча група працює над вирішенням цього питання. Поки немає нового передавача, Українське радіо буде транслюватися зі старого лампового передавача для покриття сигналом півдня України. Паралельно йде робота щодо тотального покриття території, де мовить Українське радіо, за рахунок збільшення потужності вже діючих передавачів.

Світлана Остапа внесла пропозицію запросити на засідання робочої групи членів Наглядової ради для обговорення цього питання та надання своїх пропозицій.

Олексій Панич поцікавився, коли очікується ухвалення рішення, замовляти чи не замовляти передавач?

Дмитро Хоркін відповів, що були надіслані запити у фірми, які виготовляють такі передавачі, і від однієї була отримана відповідь із згодою до співпраці. Але обов’язковою умовою є виплата авансу в розмірі не менше 15% від суми замовлення.

Олександр Пальніков зауважив, що у фінансовому плані заплановані збитки у розмірі 270 млн грн і поцікавився, за яким принципом це планувалося.

Ірина Горецька відповіла, що 96% фінансових надходжень – це фінансова підтримка Суспільного державою, і щорічно компанія має від 400 до 282 млн грн амортизації. Саме амортизаційні відрахування, які не покриваються фінансовою підтримкою, формують суму збитків.

Вирішили: Відповідно до підпункту 14 пункту 45 Статуту ПАТ «НСТУ», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1039, погодити Фінансовий план ПАТ «НСТУ» на 2020 рік та подати його на затвердження акціонеру.

Голосування:

За – 13. Проти – 0. Утрималися – 2 (В. Козак, О. Миронова).

Рішення прийнято.

 1. Про внесення змін до Редакційного статуту ПАТ «НСТУ».

Вадим Міський поінформував, що від Редакційної ради надійшло подання про внесення змін до Редакційного статуту. Зміни стосуються процедурних моментів роботи Редакційної ради.

Вирішили: Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 7 ЗУ «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України» затвердити Редакційний статут ПАТ «НСТУ» в новій редакції (Додаток №2).

Голосування:

За – 15. Проти – 0. Утрималися – 0.

Рішення прийнято.

 1. Різне.

Світлана Остапа нагадала про рішення Наглядової ради щодо звільнення Р. Никоненко, яке готувалось з формулюванням «за згодою сторін». Голову Наглядової ради було уповноважено підписати додаткову угоду до контракту з Р. Никоненко про дострокове припинення контракту за згодою сторін. На момент підписання до ПАТ «НСТУ» надійшло звернення Р. Никоненко про відсутність згоди сторін, а саме – його згоди на дострокове припинення контракту. За відсутності волевиявлення Р. Никоненко неможливо достроково припиняти дію контракту, оскільки згода сторін відсутня, а отже правові підстави для підписання додаткової угоди до контракту також відсутні.

Лаврентій Малазонія нагадав, що на минулому засіданні Наглядова рада не підтримала кандидатуру Лілії Стиренко на посаду членкині правління. Л. Малазонія повідомив, що він також голосував проти кандидатури Л. Стиренко, але, отримавши більше інформації про її досвід роботи та позицію у деяких питаннях, його думка змінилася. Л. Малазонія вніс пропозицію голові правління подати кандидатуру Лілії Стиренко на посаду членкині правління ще раз, і закликав колег переглянути своє рішення щодо Л. Стиренко.

Світлана Остапа повідомила, що питання щодо члена правління Родіона Никоненко буде розглянуте на наступному засіданні Наглядової ради.

Світлана Остапа повідомила Родіону Никоненко, що голову Наглядової ради було уповноважено підписати додаткову угоду до контракту з паном Никоненко про дострокове припинення контракту за угодою сторін, станом на зараз, ця угода головою Наглядової ради не підписана, і це питання буде розглядатися на наступному засіданні Наглядової ради. До прийняття рішення Родіон Никоненко залишається працювати членом правління ПАТ «НСТУ».

Родіон Никоненко повідомив, що йому дуже прикро, що сталася така ситуація. Він поінформував, що підготував звіт про свою роботу, як члена правління, з яким ознайомив всіх членів Наглядової ради. Він повідомив, що. йдучи на цю посаду, він мав очікування, що йому будуть виплачувати щоквартальні премії – на початку роботи йому це пропонував голова правління. За цей час премії мали б становити суму у розмірі близько 1 млн грн, але другий рік премії не виплачуються. Р. Никоненко вніс пропозицію, що, враховуючи суму коштів, які він залучив у компанію, та його очікування від умов оплати праці, звільнити його з посади члена правління з виплатою премії за два квартали у сумі 345 тис. грн.

Світлана Остапа зазначила, що наразі це неможливо, це питання має розглянути Комітет з питань призначень та винагород посадових осіб на своєму засіданні і внести свої пропозиції для розгляду Наглядовою радою.

Інформацію взято до відома.

Засідання Наглядової ради залишив Володимир Бринзак. На засіданні присутні 14 (чотирнадцять) членів Наглядової ради. Кворум наявний.

Зураб Аласанія поінформував про причини та обставини проведення обшуків у компанії та дома у посадових осіб ПАТ «НСТУ». Під час обшуку у компанії були вилучені документи, що стосуються земельних ділянок ПАТ «НСТУ». Також, були вилучені документи Благодійного фонду підтримки створення та розвитку суспільного телебачення і радіомовлення України, хоча фонд до зазначених в ухвалі суду закупівлях не має жодного відношення і є окремою юридичною компанією. З. Аласанія зазначив, що зазначене в ухвалі суду обладнання все є в наявності і працює, всі закупівлі проводилися згідно з чинним законодавством. Щодо земельних ділянок, то ця ситуація насторожує, адже, саме ПАТ «НСТУ» зверталося до правоохоронних органів із заявою щодо земельних ділянок, які хочуть забрати у компанії. З. Аласанія зазначив, що наразі це вся інформація, якою він володіє.

Володимир Яворівський зауважив, що ситуація з проведенням обшуків на Суспільному є неприємною, і запевнив, що готовий надати допомогу, яка в його силах. Разом з тим, він висловив думку, що скасування рішення Наглядової ради про дострокове припинення контракту з головою правління було поспішним. На його думку, Голові Наглядової ради необхідно було подати апеляцію на рішення суду.

Світлана Остапа поінформувала, що суд задовільнив всі її права, як відповідача, і у неї не було правових підстав подавати апеляцію на рішення суду. С. Остапа наголосила, що рішення щодо дострокового припинення дії контракту з головою правління було прийнято більшістю голосів членів Наглядової ради і рішення щодо скасування цього рішення також було прийнято більшістю голосів, після обговорення у групі щодо необхідності проведення засідання.

Тетяна Лебедєва зауважила, що Комітет з питань призначень та винагород посадових осіб вже довгий час обіцяє розробити систему оцінювання роботи правління. Т. Лебедєва звернулася з проханням пришвидшити цю роботу, яка є дуже важливою і має зняти питання суб’єктивного оцінювання.

Інформацію взято до відома.

Голова Наглядової ради закрила засідання.

 

Голова Наглядової ради                                                                С.В. Остапа

Секретар Наглядової ради                                                           В.В. Міський


Додатки: