Протокол засідання правління ПАТ «НСТУ» № 142
ПРОТОКОЛ № 142

засідання правління публічного акціонерного товариства

«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

06.09.2019                                                                                                                                                      м. Київ, вул. Мельникова, 42

15год. 00 хв.

Присутні:

Члени правління:

 1. Аласанія З. Г., голова правління,
 2. Гребенюк І. І., член правління,
 3. Чернотицький М. М., член правління,
 4. Никоненко Р. Ю., член правління.

Запрошені:

Челак О. П., директор з управління персоналом;

Горецька І. А., директор департаменту управління бюджетом;

Шматов М. В., директор департаменту координації філій.

Порядок денний засідання 

 1. Про призначення продюсера (філії) філії ПАТ «НСТУ» «Рівненська РД».
 2. Питання тимчасового виконання обов’язків продюсера (філії) філій ПАТ «НСТУ» «Житомирська РД».
 3. Про внесення змін до штатного розпису ПАТ «НСТУ».
 4. Пропозиції до показників проекту Державного бюджету України на 2020 рік та проекту прогнозу державного бюджету на 2021 – 2022 роки за бюджетною програмою КПКВ 1701080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України».

За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.

Голосували: за – 4, проти – 0.

Рішення прийнято.

Обговорення питань порядку денного

 1. Обговорено питання призначення продюсера (філії) філії ПАТ «НСТУ» «Рівненська РД».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пункту 2 частини першої статті 23 Кодексу законів про працю України, підпункту 17 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1039, ураховуючи рішення конкурсної комісії з відбору на посаду продюсера (філії)  філії ПАТ «НСТУ» (протокол № 11 від 27.08.2019):

1) призначити з 09.09.2019 Чубая Михайла Григоровича продюсером (філії) філії публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Рівненська регіональна дирекція» строком на 1 рік;

2) доручити голові правління ПАТ «НСТУ» укласти із переможцем конкурсу строковий трудовий договір.

 1. Обговорено питання тимчасового виконання обов’язків продюсера (філії) філій ПАТ «НСТУ» «Житомирська РД».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 17 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, та у зв’язку з виробничою необхідністю покласти з 09.09.2019 тимчасове виконання обов’язків продюсера (філії) філій ПАТ «НСТУ» «Житомирська РД» на  Бутко Тамілу Станіславівну, продюсера (лінійного) ТО телепрограм ТВО бюро телерадіоновин філії ПАТ «НСТУ» «Житомирська РД».

Голосували: за — 4, проти — 0.

Рішення прийнято.

 1. Обговорено питання внесення з 09 вересня 2019 року змін до штатного розпису ПАТ «НСТУ».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пункту 28, підпункту 15 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, на виконання пункту 3 рішення Наглядової ради ПАТ «НСТУ» від 29.08.2019 (протокол № 34):

1) внести з 09.09.2019 зміни до штатного розпису ПАТ «НСТУ», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 16.04.2018 № 51 (у редації рішення правління ПАТ «НСТУ» від 28.05.2019 № 123, зі змінами), що додаються;

2) голові правління ПАТ «НСТУ» Аласанії З.Г. забезпечити впровадження передбачених підпунком 1 цього пункту змін.

Голосували: за — 4, проти — 0.

Рішення прийнято.

 1. Обговорено пропозиції до показників проекту Державного бюджету України на 2020 рік та проекту прогнозу державного бюджету на 2021 – 2022 роки за бюджетною програмою КПКВ 1701080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до факсограми Держкомтелерадіо від 04.09.2019 № 1/6-3-45 та листа Міністерства фінансів України від 03.09.2019 № 04110-09-10/22087 щодо підготовки бюджетних запитів на 2020-2022 роки та проекту Державного бюджету України на 2020 рік, з урахуванням Бюджетного кодексу України, вимог Інструкції з підготовки бюджетних запитів, затвердженої наказом Мінфіну від 06.06.2012 № 687 (зі змінами), підпункту 7 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1039, виходячи з доведених Держкомтелерадіо граничних показників видатків з державного бюджету на 2020 – 2022 роки:

1) схвалити пропозиції до показників проекту Державного бюджету України на 2020 рік та проекту прогнозу державного бюджету на 2021 – 2022 роки  за бюджетною програмою КПКВ 1701080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» (додатки до протоколу);

2) департаменту управління бюджетом (Горецькій І.А.) забезпечити подання в установленому порядку схвалених пропозицій до Держкомтелерадіо.

Голосували: за — 4, проти — 0.

Рішення прийнято.

 

Голова правління підпис Зураб АЛАСАНІЯ

Член правління підпис Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ

Член правління підпис Інна ГРЕБЕНЮК

Член правління підпис Родіон НИКОНЕНКО

Протокол засідання правління ПАТ «НСТУ» № 142