Протокол засідання правління ПАТ «НСТУ» № 141
ПРОТОКОЛ № 141

засідання правління публічного акціонерного товариства

«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

 

27.08.2019                                                                                                                                                      м. Київ, вул. Мельникова, 42

15 год.00 хв.

 

Присутні:

Члени правління:

 1. Аласанія З.Г., голова правління;
 2. Гребенюк І.І., член правління;
 3. Чернотицький М.М., член правління;
 4. Макаров Ю.В., член правління;
 5. Никоненко Р.Ю., член правління.

Запрошені:

Челак О.П., директор з управління персоналом;

Юровська Д.Ю., виконавчий продюсер дирекції телебачення;

Горецька І.А., директор департаменту управління бюджетом;

Шматов М.В., директор департаменту координації філій;

Семенець В.В., директор департаменту управління активами;

 

Порядок денний засідання

 1. Про внесення змін до Плану обсягів виробництва телепрограм на 2019 рік.
 2. Про внесення змін до структури та штатного розпису ПАТ «НСТУ».
 3. Питання перерозподілу коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою 1701080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2019 рік.
 4. Про визначення початкового розміру орендної плати за користування майном ПАТ «НСТУ» та умов для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro. Продажі».
 5. Про преміювання працівників керівного складу ПАТ «НСТУ» за підсумками роботи у серпні 2019 року.

За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.

Голосували: за –5, проти – 0.

Рішення прийнято.

Обговорення питань порядку денного

 1. Обговорено питання внесення змін до Плану обсягів виробництва телепрограм на 2019 рік.

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пункту 12, підпункту 7 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, у зв’язку з виробничою необхідністю внести зміни до Плану обсягів виробництва телепрограм на 2019 рік, затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 09.04.2019 № 114, виклавши його в новій редакції, що додається.

Голосували: за — 5, проти — 0.

Рішення прийнято.

 1. Обговорено питання внесення з 01 вересня 2019 року змін до структури та штатного розпису ПАТ «НСТУ».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пункту 28, підпункту 15 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, на виконання рішення Наглядової ради ПАТ «НСТУ» від 31.01.2019 (протокол № 26):

1) внести з 01.09.2019 зміни до структури та штатного розпису ПАТ «НСТУ», затверджених рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 16.04.2018 № 51 (у редації рішення правління ПАТ «НСТУ» від 28.05.2019 № 123, зі змінами), що додаються;

2) голові правління ПАТ «НСТУ» Аласанії З.Г. забезпечити впровадження передбачених підпунком 1 цього пункту змін.

Голосували: за — 5, проти — 0.

Рішення прийнято.

 1. Обговорено питання перерозподілу коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою 1701080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2019 рік.

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 3 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039:

1) схвалити  пропозиції щодо перерозподілу коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою 1701080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2019 рік між показниками плану використання бюджетних коштів (додаток 1 до протоколу);

2) департаменту управління бюджетом (Горецькій І.А.) забезпечити вчинення необхідних заходів, повязаних із виконанням в установленому порядоку цього рішення.

Голосували: за — 5, проти — 0.

Рішення прийнято.

 1. Обговорено питання визначення початкового розміру орендної плати за користування майном ПАТ «НСТУ» та умов для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 8 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, затвердити початковий розмір орендної плати за користування майном ПАТ «НСТУ» та умови для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі» (додаток 2 до протоколу);

департаменту управління активами забезпечити вжиття необхідних заходів, пов’язаних ізпередачею в оренду майна ПАТ «НСТУ».

Голосували: за — 5, проти — 0.

Рішення прийнято.

 1. Обговорено питання преміювання працівників керівного складу ПАТ «НСТУ» за підсумками роботи у серпні 2019 року.

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пункту 1.2 розділу 1 Порядку преміювання працівників публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (додаток 1 до Колективного договору публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2018-2023 роки), пункту 4 розділу ІІ додатку № 3 до протоколу № 22 засідання Наглядової ради ПАТ «НСТУ» від 26.07.2018 (зі змнами),  встановити розмір преміювання працівників керівного складу ПАТ «НСТУ» за підсумками роботи у серпні 2019 року (додаток 3 до протоколу).

Голосували: за — 5, проти — 0.

Рішення прийнято.

 

Голова правління     підпис      Зураб АЛАСАНІЯ

Член правління        підпис       Інна ГРЕБЕНЮК

Член правління        підпис      Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ

Член правління        підпис       Юрій МАКАРОВ

Член правління       підпис        Родіон НИКОНЕНКО

Протокол засідання правління ПАТ «НСТУ» № 141