Протокол засідання правління ПАТ «НСТУ» № 140
ПРОТОКОЛ № 140

засідання правління публічного акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

19.08.2019                                                                                                                                           м. Київ, вул. Мельникова, 42
15 год.00 хв.

Присутні:

Члени правління:

1. Аласанія З. Г., голова правління,
2. Кольцова О.А., член правління,
3. Макаров Ю.В., член правління,
4. Никоненко Р. Ю., член правління,
5. Чернотицький М. М., член правління.

Запрошені:

Челак О.П., директор з управління персоналом;
Шматов М.В., директор департаменту координації філій;
Грузинський Д.О., директор департаменту з організації та розвитку мереж телерадіомовлення;
Семенець В.В., директор департаменту управління активами;
Галамасюк І.В., заступник департаменту сервісу.

Порядок денний засідання

1. Про увільнення Бондара Дмитра В’ячеславовича від тимчасового виконання обов’язків продюсера (філії) філії ПАТ «НСТУ» Рівненська РД» та звільнення продюсера (філії) філії ПАТ «НСТУ» «Житомирська РД» Гайдучика Олексія Вікторовича.
2. Про затвердження Положення про департамент сервісу центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
3. Про добудову телерадіомереж, які транслюють програми ПАТ «НСТУ» на територіях з особливим режимом мовлення.
4. Про участь ПАТ «НСТУ» в конкурсах на отримання ліцензій на мовлення з використанням вільних радіоканалів.
5. Проект Кодексу поведінки та етики публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
6. Про зміну умов договорів оренди нерухомого майна ПАТ «НСТУ».
7. Про визначення початкового розміру орендної плати за користування майном ПАТ «НСТУ» та умов для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro. Продажі».

За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.

Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.

Обговорення питань порядку денного

1. Обговорено питання увільнення Бондара Дмитра В’ячеславовича від тимчасового виконання обов’язків продюсера (філії) філії ПАТ «НСТУ» Рівненська РД» та звільнення продюсера (філії) філії ПАТ «НСТУ» «Житомирська РД» Гайдучика Олексія Вікторовича.

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пункту 1 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України, підпункту 17 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039:
увільнити 30.08.2019 Бондара Дмитра В’ячеславовича від тимчасового виконання обов’язків продюсера (філії) філії ПАТ «НСТУ» Рівненська РД»;
звільнити 02.09.2019 Гайдучика Олексія Вікторовича продюсера (філії) філії ПАТ «НСТУ» «Житомирська РД».

Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.

2. Обговорено проект Положення про департамент сервісу центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 18 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1039:
1) затвердити Положення про департамент сервісу центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (далі – Положення), що додається;
2) визнати такими, що втратило чинність, Положення про департамент господарського та інженерного забезпечення центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затверджене рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 02.10.2017 № 19.
3) заступнику директора сервісу (Галамасюку І.В.) у місячний термін забезпечити розроблення та затвердження в установленому порядку положень про структурні підрозділи у складі департаменту сервісу та посадових інструкцій працівників;
4) департаменту кадрового адміністрування центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» забезпечити збереження оригіналу Положення та положень про структурні підрозділи у складі департаменту сервісу, посадових інструкцій працівників.

Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.

3. Обговорено питання добудови телерадіомереж, які транслюють програми ПАТ «НСТУ» на територіях з особливим режимом мовлення.

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до частини дев’ятої статті 23 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 309 «Про затвердження переліку адміністративно-територіальних одиниць, в яких шляхом наземного ефірного аналогового та/або цифрового мовлення поширюються програми держави-агресора та може здійснюватися тимчасове мовлення з використанням радіочастотного ресурсу України, в тому числі аналогове мовлення, на підставі дозволу, виданого Національною радою з питань телебачення і радіомовлення», з метою задоволення інформаційних потреб суспільства, забезпечення права кожного на отримання повної, достовірної та оперативної інформації доручити:
1) директору департаменту з організації та розвитку мереж телерадіомовлення (Грузинсьскому Д.О.) забезпечити підготовку в установленому порядку необхідних документів для подання до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення з метою отримання дозвілів на тимчасове мовлення на територіях з особливим режимом мовлення (додаток 1 до протоколу);
2) директору департаменту управління бюджетом (Горецькій І.А.) передбачити відповідні видатки, пов’язані з виконанням підпункту 1 цього пункту.

Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.

4. Обговорено питання участі ПАТ «НСТУ» в конкурсах на отримання ліцензій на мовлення з використанням вільних радіоканалів.

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до статей 22-25 Закону України «Про телебачення і радіомовлення України», статей 5, 17 Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України», у зв’язку з оголошенням Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення конкурсів на отримання ліцензій на мовлення з використанням вільних радіоканалів та затвердженням конкурсних умов на отримання ліцензій на мовлення з використанням вільних радіоканалів, з метою задоволення інформаційних потреб суспільства, забезпечення права кожного на отримання повної, достовірної та оперативної інформації доручити:
1) директору департаменту з організації та розвитку мереж телерадіомовлення (Грузинсьскому Д.О.):
забезпечити підготовку в установленому порядку необхідних документів для подання до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення для участі у конкурсі згідно з додатками;
забезпечити підготовку в установленому порядку необхідних документів для подання до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення з метою переоформлення ліцензії серії НР № 01064-м від 31.03.2017, виданої ПАТ «НСТУ»;
2) директору департаменту управління бюджетом (Горецькій І.А.) передбачити відповідні видатки, пов’язані з виконанням підпункту 1 цього пункту.

Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.

5. Обговорено проект Кодексу поведінки та етики публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пунктів 31, 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, на виконання Дорожньої карти запровадження ініціатив за результатами організаційного аудиту ПАТ «НСТУ», схваленої протоколом засідання Наглядової ради ПАТ «НСТУ» від 26.07.2018 № 22, звернутися до Наглядової ради ПАТ «НСТУ» з пропозицією провести експертне обговорення проекту Кодексу поведінки та етики публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.

6. Обговорено питання змін умов договорів оренди нерухомого майна ПАТ «НСТУ».

За результатами обговорення вирішили:

1) внести зміни умов договорів оренди нерухомого майна (додаток 2 до протоколу);
2) департаменту управління активами забезпечити вжиття необхідних заходів, пов’язаних із підписанням додаткових угод та передачею в оренду нерухомого майна ПАТ «НСТУ».

Голосували: за — 5, проти — 0.
Рішення прийнято.

7. Обговорено питання визначення початкового розміру орендної плати за користування майном ПАТ «НСТУ» та умов для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі».

За результатами обговорення вирішили:

1) відповідно до підпункту 8 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, затвердити початковий розмір орендної плати за користування майном ПАТ «НСТУ» та умови для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі» (додаток 3 до протоколу);
2) департаменту управління активами забезпечити вжиття необхідних заходів, пов’язаних ізпередачею в оренду майна ПАТ «НСТУ».

Голосували: за — 5, проти — 0.
Рішення прийнято.

Голова правління підпис Зураб АЛАСАНІЯ

Член правління підпис Олександра КОЛЬЦОВА

Член правління підпис Юрій МАКАРОВ

Член правління підпис Родіон НИКОНЕНКО

Член правління підпис Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ

Протокол засідання правління ПАТ «НСТУ» № 140