Протокол засідання правління ПАТ "НСТУ" № 138
ПРОТОКОЛ № 138

засідання правління публічного акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

13.08.2019                                                                                                                                                       м. Київ, вул. Мельникова, 42
15 год. 00 хв.

Присутні:

Члени правління:

1. Аласанія З.Г., голова правління,
2. Кольцова О.А., член правління,
3. Макаров Ю. В., член правління,
4. Никоненко Р. Ю., член правління,

Запрошені:

Челак О.П., директор з управління персоналом;
Бойчук Ю.В., директор технічний;
Горецька І.А., директор департаменту управління бюджетом;
Шматов М.В., директор департаменту координації філій;
Юровська Д.Ю., виконавчий продюсер дирекції телебачення;
Хоркін Д.М., генеральний продюсер радіо.

Порядок денний засідання

1. Питання перерозподілу коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою 1701080 «Фінансова підтримка національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2019 рік.
2. Про внесення змін до Орієнтовних бюджетів виробництва творчих проектів ПАТ «НСТУ» в 2019 році.
3. Про затвердження Звіту про фактичне виконання Плану обсягів виробництва творчих проектів творчого об’єднання «Музика» за ІІ квартал 2019 року.
4. Питання продовження строкового трудового договору з менеджером (філій) філії ПАТ «НСТУ» «Херсонська РД «СКІФІЯ».
5. Про схвалення пропозицій до доопрацьованого проекту Фінансового плану публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2020 рік.
6. Про внесення змін до структури та штатного розпису ПАТ «НСТУ».
7. Про визначення початкового розміру орендної плати за користування майном ПАТ «НСТУ» та умов для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro. Продажі».

За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.

Голосували: за – 4, проти – 0.

Рішення прийнято.

Обговорення питань порядку денного

1. Обговорено питання перерозподілу коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою 1701080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2019 рік.

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пункту 27, підпунктів 3, 20 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039:
1) схвалити пропозиції щодо перерозподілу коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою 1701080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2019 рік між показниками плану використання бюджетних коштів (додаток 1 до протоколу);
2) департаменту управління бюджетом (Горецькій І.А.) забезпечити вчинення необхідних заходів, повязаних із виконанням в установленому порядоку цього рішення.

Голосували: за — 4, проти — 0.

Рішення прийнято.

2. Обговорено питання внесення змін до Орієнтовних бюджетів виробництва творчих проектів ПАТ «НСТУ» в 2019 році.

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пунктів 12, 13, підпунктів 3, 7 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, затвердити зміни до Орієнтовниих бюджетів виробництва творчих проектів ПАТ «НСТУ» в 2019 році, затверджених рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 26.02.2019 № 107 (у редакції рішення правління ПАТ "НСТУ" від 14.06.2019 № 126 зі змінами), що додаються.

Голосували: за – 4, проти – 0.

Рішення прийнято.

3. Обговорено питання затвердження Звіту про фактичне виконання Плану обсягів виробництва творчих проектів творчого об’єднання «Музика» за ІІ квартал 2019 року.

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпунктів 3, 9 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1039, затвердити Звіт про фактичне виконання Плану обсягів виробництва творчих проектів творчого об’єднання «Музика» за ІІ квартал 2019 року, що додається.

Голосували: за — 4, проти — 0.

Рішення прийнято.

4. Питання продовження строкового трудового договору з менеджером (філій) філії ПАТ «НСТУ» «Херсонська РД «СКІФІЯ».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пункту 2 частини першої, частини другої статті 23 Кодексу законів про працю України, підпункту 17 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1039, пункту 14 Положення про конкурсний відбір на посаду менеджера (філії) публічногоакціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердежного рішенням правління ПАТ «НСТУ» (протокол від 02.10.2017 № 19 зі змінами), враховуючи пункти 7.3, 8.1 строкового трудового договору з менеджером (філії) «Херсонська РД «СКІФІЯ» Шило О.А. та проведену роботу:
1) продовжити строковий трудовий договір з менеджером (філії) філії ПАТ «НСТУ» «Херсонська РД «СКІФІЯ» Шило Оксаною Анатоліївною строком на 1 рік;
2) доручити голові правління ПАТ «НСТУ» Аласанії З.Г. внести відповідні зміни до строкового трудового договору, укладеного з менеджером (філії) філій ПАТ «НСТУ» «Херсонська РД «СКІФІЯ» Шило Оксаною Анатоліївною.

Голосували: за — 4, проти — 0.

Рішення прийнято.

5. Обговорено розроблені пропозиції до доопрацьованого проекту Фінансового плану публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2020 рік.

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 14 пункту 45, підпункту 6 пункту 66, підпункту 2 пункту 110, пункту 112 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки, затвердженого наказом Мінекономрозвитку від 02.03.2015 № 205, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.03.2015 за № 300/26745:
1) схвалити пропозиції до доопрацьованого проекту Фінансового плану публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2020 рік, що додаються;
2) подати на погодження Наглядовій раді ПАТ «НСТУ» схвалені на цьому засіданні пропозиції до доопрацьованого проекту Фінансового плану публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2020 рік.

Голосували: за — 4, проти — 0.

Рішення прийнято.

6. Обговорено питання внесення з 16 серпня 2019 року змін до структури та штатного розпису ПАТ «НСТУ».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пункту 28, підпункту 15 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, на виконання рішення Наглядової ради ПАТ «НСТУ» від 27.06.2019 (протокол № 32):

1) внести з 16.08.2019 зміни до структури та штатного розпису ПАТ «НСТУ», затверджених рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 16.04.2018 № 51 (у редації рішення правління ПАТ «НСТУ» від 28.05.2019 № 123, зі змінами), що додаються;
2) голові правління ПАТ «НСТУ» Аласанії З.Г. забезпечити впровадження передбачених підпунком 1 цього пункту змін.

Голосували: за — 4, проти — 0.

Рішення прийнято.

7. Обговорено питання визначення початкового розміру орендної плати за користування майном ПАТ «НСТУ» та умов для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 8 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039:
1) затвердити початковий розмір орендної плати за користування майном ПАТ «НСТУ» та умови для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі» (додаток 2 до протоколу);
2) департаменту управління активами забезпечити вжиття необхідних заходів, пов’язаних із передачею в установленому порядку в оренду майна ПАТ «НСТУ».

Голосували: за — 4, проти — 0.

Рішення прийнято.

Голова правління підпис Зураб АЛАСАНІЯ

Член правління підпис Олександра КОЛЬЦОВА

Член правління підпис Юрій МАКАРОВ

Член правління підпис Родіон НИКОНЕНКО

Протокол засідання правління ПАТ "НСТУ" № 138