Протокол засідання правління ПАТ "НСТУ" № 137
ПРОТОКОЛ № 137

засідання правління публічного акціонерного товариства

«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

05.08.2019                                                                                                                                                  м. Київ, вул. Мельникова, 42

15 год.30 хв.

Присутні:

Члени правління:

 1. Аласанія З. Г., голова правління;
 2. Гребенюк І. І., член правління;
 3. Кольцова О. А., член правління;
 4. Никоненко Р. Ю., член правління.

Запрошені:

Челак О. П., директор з управління персоналом;

Шматов М. В., директор департаменту координації філій;

Грузинський Д. О., директор департаменту організації та розвитку мереж телерадіомовлення.

Порядок денний засідання 

 1. Про затвердження Звіту про фактичне виконання Плану обсягів мовлення (трансляції) телерадіопрограм ПАТ «НСТУ» на 2019 рік за І півріччя 2019 року.
 2. Питання збільшення потужностей діючих FM-радіопередавачів, які транслюють радіопрограми ПАТ «НСТУ», у шести містах України.
 3. Про внесення змін до рішення правління ПАТ «НСТУ» від 12.07.2019 (протокол № 132).
 4. Питання продовження строкового трудового договору з менеджером (філії) філії ПАТ «НСТУ» «Закарпатська РД».
 5. Питання оголошення конкурсного відбору на посаду продюсера (філії) філії ПАТ «НСТУ» «Рівненська РД».

За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.

Голосували: за – 4, проти – 0.

Рішення прийнято.

Обговорення питань порядку денного 

 1. Обговорено питання затвердження Звіту про фактичне виконання Плану обсягів мовлення (трансляції) телерадіопрограм ПАТ «НСТУ» на 2019 рік за І півріччя 2019 року.

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпунктів 3, 9 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1039, затвердити Звіт про фактичне виконання Плану обсягів мовлення (трансляції) телерадіопрограм ПАТ «НСТУ» на 2019 рік  за І півріччя 2019 року, що додається.

Голосували: за — 4, проти — 0.

Рішення прийнято.

 1. Обговорено питання збільшення потужностей діючих FM-радіопередавачів, які транслюють радіопрограми ПАТ «НСТУ», у шести містах України.

За результатами обговорення вирішили:

доручити директору департаменту організації та розвитку мереж телерадіомовлення Грузинському Д.О., директору департаменту упраління бюджетом Горецькій І.А., генеральному продюсеру радіо дирекції «Українське радіо» Хоркіну Д.М., директору департаменту координації філій Шматову М.В.:

Голосували: за — 4, проти — 0.

Рішення прийнято.

 1. Обговорено питання внесення змін до рішення правління ПАТ «НСТУ» від 12.07.2019 (протокол № 132).

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пункту 28, підпункту 15 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, на виконання рішення Наглядової ради ПАТ «НСТУ» від 27.06.2019 (протокол № 32) та у зв’язку з технічною помилкою у підпункті 1 пункту 1 слова «в частині центральної дирекції» виключити.

Голосували: за — 4, проти — 0.

Рішення прийнято.

 1. Обговорено питання продовження строкового трудового договору з менеджером (філії) філії ПАТ «НСТУ» «Закарпатська РД».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пункту 2 частини першої, частитни другої статті 23,  Кодексу законів про працю України, підпункту 17 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, пункту 14 Положення про конкурсний відбір на посаду менеджера (філії) публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердежного рішенням правління ПАТ «НСТУ» (протокол від 02.10.2017 № 19 зі змінами), враховуючи пункти 7.3, 8.1 строкового трудового договору, укладеного з менеджером (філії) філії ПАТ «НСТУ» «Закарпатська РД» Поляковським М.М. та проведену роботу:

1) продовжити строковий трудовий договір з менеджером (філії) філії ПАТ «НСТУ» «Закарпатська РД» Поляковським М.М. строком на 2 роки;

2) доручити голові правління ПАТ «НСТУ» внести відповідні зміни до строкового трудового договору, укладеного з менеджером (філії) філії ПАТ «НСТУ» «Закарпатська РД» Поляковським М.М.

Голосували: за — 4, проти — 0.

Рішення прийнято.

 1. Обговорено питання оголошення конкурсного відбору на посаду продюсера (філії) філії ПАТ «НСТУ» «Рівненська РД».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 17 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, Положення про конкурсний відбір на посаду продюсера філії, затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 02.10.2017 (протокол № 19) зі змінами:

оголосити з 12.08.2019 конкурсний відбір на посаду продюсера (філії) філії ПАТ «НСТУ» «Рівненська РД»;

департаменту комунікацій зі ЗМІ та громадськістю забезпечити оприлюднення оголошення про конкурсний відбір на посаду продюсера (філії) філії ПАТ «НСТУ» «Рівненська РД»;

члену правління  ПАТ "НСТУ" Чернотицькому М.М. вчинити необхідні дії пов’язані із організацією заходів щодо забезпечення проведення процедури конкурсного відбору на посаду продюсера (філії) філії ПАТ «НСТУ» «Рівненська РД».

Голосували: за – 4, проти — 0.

Рішення прийнято.

Голова правління підпис Зураб АЛАСАНІЯ

Член правління підпис Інна ГРЕБЕНЮК

Член правління підпис Олександра КОЛЬЦОВА

Член правління підпис Родіон НИКОНЕНКО

Протокол засідання правління ПАТ "НСТУ" № 137