Протокол засідання правління ПАТ "НСТУ" № 135
ПРОТОКОЛ № 135

засідання правління публічного акціонерного товариства

«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

 26.07.2019                                                                                                                                                  м. Київ, вул. Мельникова, 42

15 год. 00 хв.

Присутні:

Члени правління:

 1. Аласанія З. Г., голова правління,
 2. Макаров Ю. В., член правління,
 3. Никоненко Р. Ю., член правління,
 4. Вінтонів Р. І., член правління,
 5. Чернотицький М. М., член правління.

Запрошені:

Горецька І. А., директор департаменту управління бюджетом.

Порядок денний засідання

 1. Про внесення змін до структури та штатного розпису центральної дирекції ПАТ «НСТУ».
 2. Про затвердження звіту про фактичне виконання Плану обсягів виробництва радіопрограм ПАТ «НСТУ» за ІІ квартал 2019 року.
 3. Про внесення змін до Орієнтовних бюджетів виробництва творчих проектів ПАТ «НСТУ» в 2019 році.
 4. Про преміювання працівників керівного складу ПАТ «НСТУ» за підсумками роботи у липні 2019 року.

        За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.

Голосували: за – 5, проти – 0.

Рішення прийнято.

Обговорення питань порядку денного 

 1. Обговорено питання внесення з 01.08.2019 року змін до структури та штатного розпису ПАТ «НСТУ».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пункту 28, підпункту 15 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, на виконання рішення Наглядової ради ПАТ «НСТУ» від 27.06.2019 (протокол № 32):

1) внести з 01.08.2019 зміни до структури та штатного розпису ПАТ «НСТУ», затверджених рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 16.04.2018 № 51 зміни, що додаються;

2) голові правління ПАТ «НСТУ» Аласанії З.Г. забезпечити впровадження передбачених підпунком 1 цього пункту змін.

Голосували: за — 5, проти — 0.

Рішення прийнято.

 1. Обговорено питання затвердження Звіту про фактичне виконання Плану обсягів виробництва радіопрограм ПАТ «НСТУ» за ІІ квартал 2019 року.                    

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпунктів 3, 9 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1039, затвердити Звіт про фактичне виконання Плану обсягів виробництва радіопрограм ПАТ «НСТУ» за І квартал 2019 року, що додається.

Голосували: за — 5, проти — 0.

Рішення прийнято. 

 1. Обговорено питання внесення змін до Орієнтовних бюджетів виробництва творчих проектів ПАТ «НСТУ» в 2019 році.

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пунктів 12, 13,  підпунктів 3, 7 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, внести зміни до Орієнтовниих бюджетів виробництва творчих проектів ПАТ «НСТУ» в 2019 році, затверджених рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 26.02.2019 № 107, що додаються.

Голосували: за – 5, проти – 0.

Рішення прийнято. 

 1. Обговорено питання преміювання працівників керівного складу ПАТ «НСТУ» за підсумками роботи у липні 2019 року.

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пункту 4 розділу ІІ додатку № 3 до протоколу № 22 засідання Наглядової ради ПАТ «НСТУ» від 26.07.2018 (зі змнами), пункту 1.2 розділу 1 Порядку преміювання працівників публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (додаток 1 до Колективного договору публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2018-2023 роки) встановити розмір преміювання працівників керівного складу ПАТ «НСТУ» за підсумками роботи у липні 2019 року (додаток до протоколу).

Голосували: за — 5, проти — 0.

Рішення прийнято.

Голова правління Зураб АЛАСАНІЯ

Член правління Юрій МАКАРОВ

Член правління Родіон НИКОНЕНКО

Член правління Роман ВІНТОНІВ

Член правління Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ

Протокол засідання правління ПАТ "НСТУ" № 135