Протокол засідання правління ПАТ "НСТУ" № 133
ПРОТОКОЛ № 133

засідання правління публічного акціонерного товариства

«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

15.07.2019                                                                                                                                                  м. Київ, вул. Мельникова, 42

15 год. 00 хв.

Присутні:

Члени правління:

 1. Аласанія З. Г., голова правління,
 2. Чернотицький М. М., член правління,
 3. Гребенюк І. І., член правління,
 4. Кольцова О. А., член правління,
 5. Макаров Ю. В., член правління,
 6. Никоненко Р. Ю., член правління,
 7. Вінтонів Р. І., член правління.

Запрошені:

Фрєй М. В., генеральний продюсер напряму;

Горецька І. А., директор департаменту управління бюджетом;

Семенець В. В., директор департаменту управління активами.

Порядок денний засідання 

 1. Про затвердження Положення про дирекцію регіонального мовлення центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
 2. Про схвалення пропозиції до проекту Фінансового плану публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2020 рік.
 3. Про визначення початкового розміру орендної плати за користування майном ПАТ «НСТУ» та умов для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro. Продажі».

За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.

Голосували: за – 7, проти – 0.

Рішення прийнято.

Обговорення питань порядку денного 

 1. Обговорено проект Положення про дирекцію регіонального мовлення центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 18 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, та у зв’язку зі змінами у структурі ПАТ «НСТУ»:

1) затвердити Положення про дирекцію регіонального мовлення центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (далі – Положення), що додається;

2) визнати таким, що втратило чинність Положення про творче об’єднання «UΛ: Крим» центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затверджене рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 31.10.2017 № 23;

3) генеральному продюсеру напряму (Фрєй М.В.) у місячний термін забезпечити розроблення та затвердження в установленому порядку положень про структурні підрозділи у складі дирекції регіонального мовлення та посадових інструкцій працівників;

4) департаменту кадрового адміністрування центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» забезпечити збереження оригіналу Положення та положень про структурні підрозділи у складі дирекції регіонального мовлення і посадових інструкцій працівників;

Голосували: за – 7, проти – 0.

Рішення прийнято. 

 1. Обговорено розроблені пропозиції до проекту Фінансового плану публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2020 рік.

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 14 пункту 45, підпункту 6 пункту 66, підпункту 2 пункту 110, пункту 112 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки, затвердженого наказом Мінекономрозвитку від 02.03.2015 № 205, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.03.2015 за № 300/26745:

1) схвалити пропозиції до проекту Фінансового плану публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2020 рік, що додаються;

2) подати на погодження Наглядовій раді ПАТ «НСТУ» схвалені на цьому засіданні пропозиції до проекту Фінансового плану публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2020 рік.

Голосували: за — 7, проти — 0.

Рішення прийнято.

 1. Обговорено питання визначення початкового розміру орендної плати за користування майном ПАТ «НСТУ» та умов для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 8 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039:

1) затвердити початковий розмір орендної плати за користування майном ПАТ «НСТУ» та умови для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі» (додаток до протоколу);

2) департаменту управління активами забезпечити вжиття необхідних заходів, пов’язаних ізпередачею в оренду майна ПАТ «НСТУ».

Голосували: за — 7, проти — 0.

Рішення прийнято.

Голова правління підпис Зураб АЛАСАНІЯ

Член правління підпис Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ

Член правління підпис Інна ГРЕБЕНЮК

Член правління підпис Олександра КОЛЬЦОВА

Член правління підпис Юрій МАКАРОВ

Член правління підпис Родіон НИКОНЕНКО

Член правління підпис Роман ВІНТОНІВ

Протокол засідання правління ПАТ "НСТУ" № 133