Протокол засідання правління ПАТ "НСТУ" № 132
ПРОТОКОЛ № 132 

засідання правління публічного акціонерного товариства

«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

12.07.2019                                                                                                                                                  м. Київ, вул. Мельникова, 42

15 год. 00 хв.

Присутні:

Члени правління: 

  1. Аласанія З. Г., голова правління;
  2. Макаров Ю. В., член правління;
  3. Кольцова О. А., член правління;
  4. Никоненко Р. Ю., член правління;
  5. Вінтонів Р. І., член правління;
  6. Чернотицький М. М., член правління.

Запрошені:

Горецька І. А., директор департаменту управління бюджетом.

Порядок денний засідання 

  1. Про внесення змін до структури та штатного розпису ПАТ «НСТУ».

За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

Обговорення питань порядку денного 

  1. Обговорено питання внесення з 15 липня 2019 року змін до структури та штатного розпису ПАТ «НСТУ».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пункту 28, підпункту 15 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, на виконання рішення Наглядової ради ПАТ «НСТУ» від 27.06.2019 (протокол № 32):

1) внести з 15.07.2019 зміни до структури та штатного розпису ПАТ «НСТУ», затверджених рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 16.04.2018 № 51 (у редації рішення правління ПАТ «НСТУ» від 28.05.2019 № 123, зі змінами), зміни, що додаються, а саме:

вивести зі структури та штатного розпису в частині центральної дирекції ПАТ «НСТУ» 2 штатних одиниці:

корпоративний секретар – 1;

управління комплаєнс – 1;

ввести до стуктури та штатного розпису в частині центральної дирекції ПАТ «НСТУ» 4 штатних одиниці:

апарат Наглядової ради – 3;

управління комплаєнс – 1;

2) голові правління ПАТ «НСТУ» Аласанії З.Г. забезпечити впровадження передбачених підпунком 1 цього пункту змін.

Голосували: за — 6, проти — 0.

Рішення прийнято.

 

Голова правління підпис Зураб АЛАСАНІЯ

Член правління підпис Юрій МАКАРОВ

Член правління підпис Олександра КОЛЬЦОВА

Член правління підпис Роман ВІНТОНІВ

Член правління підпис Родіон НИКОНЕНКО

Член правління підпис Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ

Протокол засідання правління ПАТ "НСТУ" № 132