Протокол засідання правління ПАТ "НСТУ" № 129
ПРОТОКОЛ № 129

засідання правління публічного акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

27.06.2019                                                                                                                                                    м. Київ, вул. Мельникова, 42
10 год.30 хв.

Присутні:

Члени правління:

1. Чернотицький М.М., в.о. голови правління;
2. Макаров Ю.В., член правління;
3. Никоненко Р.Ю., член правління;
4. Вінтонів Р.І., член правління.

Запрошені:

Глоба М.Л., директор департаменту кадрового адміністрування;
Гусєва С.О., заступник директора департаменту управління бюджетом.

Порядок денний засідання

1. Про внесення змін до структури та штатного розпису ПАТ «НСТУ».

За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.

Голосували: за – 4, проти – 0.

Рішення прийнято.

Обговорення питання порядку денного

1. Обговорено питання внесення з 01 липня 2019 року змін до структури та штатного розпису ПАТ «НСТУ».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пункту 28, підпункту 15 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, на виконання рішення Наглядової ради ПАТ «НСТУ» від 31.01.2019 (протокол № 26):

1) внести з 01.07.2019 зміни до структури та штатного розпису ПАТ «НСТУ», затверджених рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 16.04.2018 № 51 (у редації рішення правління ПАТ «НСТУ» від 28.05.2019 № 123, зі змінами), що додаються;

2) в.о. голови правління ПАТ «НСТУ» Чернотицькому М.М. забезпечити впровадження передбачених підпунком 1 цього пункту змін.

Голосували: за — 4, проти — 0.

Рішення прийнято.

В.о. голови правління підпис Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ

Член правління підпис Юрій МАКАРОВ

Член правління підпис Родіон НИКОНЕНКО

Член правління підпис Роман ВІНТОНІВ

Протокол засідання правління ПАТ "НСТУ" № 129