Протокол засідання правління ПАТ "НСТУ" № 128
ПРОТОКОЛ № 128

засідання правління публічного акціонерного товариства

«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

 

24.06.2019                                                                                                                              м. Київ, вул. Мельникова, 42

15 год. 00 хв.

 

Присутні:

Члени правління:

 1. Чернотицький М. М., член правління,
 2. Гребенюк І. І., член правління,
 3. Вінтонів Р. І., член правління,
 4. Макаров Ю. В., член правління,
 5. Никоненко Р. Ю., член правління,

Запрошені:

Горецька І., директор департаменту управління бюджетом;

Латанська О., заступник директора департаменту координації філій;

Семенець В., директор департаменту управління активами.

Порядок денний засідання 

 1. Про внесеннязмін до структури та штатного розпису ПАТ «НСТУ».
 2. Про прогнозні показники доходів та видатків коштів від провадження господарської діяльності ПАТ «НСТУ».
 3. Про визначення початкового розміру орендної плати за користування майном ПАТ «НСТУ» та умов для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Proz Продажі».
 4. Питання преміювання працівників керівного складу ПАТ «НСТУ» за підсумками роботи у червні 2019 року.

За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.

Голосували: за – 5, проти – 0.

Рішення прийнято.

Обговорення питань порядку денного 

 1. Обговорено питання внесення з 25 червня 2019 року змін до структури штатного розпису ПАТ «НСТУ».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пункту 28, підпункту 15 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039:

1)  внести з 25.06.2019 зміни до структури та штатного розпису ПАТ «НСТУ», затверджених рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 16.04.2018 № 51 (у редації рішення правління ПАТ «НСТУ» від 28.05.2019 № 123), що додаються;

2) члену правління ПАТ «НСТУ» Чернотицькому М.М. забезпечити впровадження передбачених підпунком 1 цього пункту змін.

Голосували: за — 5 проти — 0.

Рішення прийнято.

 1. Обговорено питання прогнозних показників доходів та видатківкоштів від провадження господарської діяльності ПАТ «НСТУ» на 2019 рік.

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пунктів 13-16, 31, підпунктів 3, 7 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, затвердити Прогнозні показники доходів та видатків коштів від провадження господарської діяльності ПАТ «НСТУ» на 2019 рік, що додаються.

Голосували: за — 5 проти — 0.

Рішення прийнято.

 1. Обговорено питання визначення початкового розміру орендної плати за користування майном ПАТ «НСТУ» та умов для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 8 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039:

1) затвердити початковий розмір орендної плати за користування майном ПАТ «НСТУ» та умови для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі» (додаток 1 до протоколу);

2) департаменту управління активами забезпечити вжиття необхідних заходів, пов’язаних ізпередачею в оренду майна ПАТ «НСТУ».

Голосували: за — 5, проти — 0.

Рішення прийнято.

 1. Обговорено питання преміювання працівників керівного складу ПАТ «НСТУ» за підсумками роботи у червні 2019 року.

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пункту 4 розділу ІІ додатку № 3 до протоколу № 22 засідання Наглядової ради ПАТ «НСТУ» від 26.07.2018 (зі змнами), пункту 1.2 розділу 1 Порядку преміювання працівників публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (додаток 1 до Колективного договору публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2018-2023 роки) встановити розмір преміювання працівників керівного складу ПАТ «НСТУ» за підсумками роботи у червні 2019 року (додаток 2 до протоколу).

Голосували: за — 5, проти — 0.

Рішення прийнято.

 

Член правління підпис Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ

Член правління підпис Інна ГРЕБЕНЮК

Член правління підпис Роман ВІНТОНІВ

Член правління підпис Юрій МАКАРОВ

Член правління підпис Родіон НИКОНЕНКО

Протокол засідання правління ПАТ "НСТУ" № 128