Протокол засідання правління ПАТ "НСТУ" № 126
ПРОТОКОЛ № 126

засідання правління публічного акціонерного товариства

«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

14.06.2019                                                                                                                              м. Київ, вул. Мельникова, 42

15 год. 00 хв.

 

Присутні:

Члени правління:

 1. Гребенюк І. І., член правління,
 2. Кольцова О. А., член правління,
 3. Макаров Ю. В., член правління,
 4. Никоненко Р. Ю., член правління,
 5. Вінтонів Р. І., член правління,
 6. Чернотицький М. М., член правління.

 Запрошені:

Горецька І. А., директор департаменту управління бюджетом.

 

Порядок денний засідання

 1. Про затвердження звіту про фактичне виконання Плану обсягів виробництва телепрограм ПАТ «НСТУ» за І квартал 2019 року.
 2. Про внесення змін до Орієнтовних бюджетів виробництва творчих проектів ПАТ «НСТУ» в 2019 році.
 3. Питання перерозподілу коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою 1701080 «Фінансова підтримка національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2019 рік.

 За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.

 Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

Обговорення питань порядку денного 

 1. Обговорено питання затвердження Звіту про фактичне виконання Плану обсягів виробництва телепрограм ПАТ «НСТУ» за І квартал 2019 року.

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпунктів 3, 9 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, затвердити Звіт про фактичне виконання Плану обсягів виробництва телепрограм ПАТ «НСТУ» за І квартал 2019 року, що додається.

Голосували: за — 6, проти — 0.

Рішення прийнято. 

 1. Обговорено питання внесення змін до Орієнтовних бюджетів виробництва творчих проектів ПАТ «НСТУ» в 2019 році.

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пунктів 12, 13,  підпунктів 3, 7 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, внести зміни до Орієнтовниих бюджетів виробництва творчих проектів ПАТ «НСТУ» в 2019 році, затверджених рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 26.02.2019 № 107, виклавши їх в новій редакції, що додається.

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято. 

 1. Обговорено питання перерозподілу коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою 1701080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2019 рік.

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 3 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039:

1) схвалити  пропозиції щодо перерозподілу коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою 1701080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2019 рік між показниками плану використання бюджетних коштів (додаток до протоколу);

2) департаменту управління бюджетом (Горецькій І.А.) забезпечити вчинення необхідних заходів, пов’язаних із виконанням в установленому порядку цього рішення.

Голосували: за — 6, проти — 0.

Рішення прийнято.

Член правління підпис Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ

Член правління підпис Інна ГРЕБЕНЮК

Член правління підпис Олександра КОЛЬЦОВА

Член правління підпис Юрій МАКАРОВ

Член правління підпис Родіон НИКОНЕНКО

Член правління підпис Роман ВІНТОНІВ

Протокол засідання правління ПАТ "НСТУ" № 126