Протокол засідання правління ПАТ "НСТУ" № 121
ПРОТОКОЛ № 121

 засідання правління публічного акціонерного товариства

«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

 

20.05.2019                                                                                                                      м. Київ, вул. Мельникова, 42

15 год. 00 хв.

Присутні:

Члени правління:

  1. Гребенюк І. І., член правління,
  2. Кольцова О. А., член правління,
  3. Макаров Ю. В., член правління,
  4. Никоненко Р. Ю., член правління,
  5. Вінтонів Р. І., член правління,
  6. Чернотицький М. М., член правління.

Запрошені:

Челак О. П., директор з управління персоналом;

Грузинський Д. О., директор департаменту організації та розвитку мереж телерадіомовлення;

Горецька І. А., директор планово-економічного департаменту;

Шматов М. В., директор департаменту регіонального розвитку.

Порядок денний засідання 

1. Питання перерозподілу коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою 1701080 «Фінансова підтримка національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2019 рік.

2. Про схвалення звіту про виконання фінансового плану ПАТ «НСТУ» за І квартал 2019 року.

3. Про затвердження звітів ПАТ «НСТУ» за І квартал 2019 року.

4. Про затвердження Методики розрахунку та формування собівартості виробництва контенту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» та Положення про центри фінансової відповідальності публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

 

Обговорення питань порядку денного 

1. Обговорено питання перерозподілу коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою 1701080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2019 рік.

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 3 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039:

1) схвалити  пропозиції щодо перерозподілу коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою 1701080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2019 рік між показниками плану використання бюджетних коштів (додаток до протоколу);

2) т.в.о. голови правління ПАТ «НСТУ» вчинити необхідні дії, пов’язані із виконанням в установленому порядку цього рішення.

Голосували: за — 6, проти — 0.

Рішення прийнято.

2. Обговорено питання схвалення звіту про виконання фінансового плану ПАТ «НСТУ» за І квартал 2019 року.

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 9 пункту 66, пунктів 114, 116 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, пункту 11 Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки, затвердженого наказом Мінекономрозвитку від 02.03.2015 № 205, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.03.2015 за № 300/26745:

1) схвалити звіт про виконання фінансового плану ПАТ «НСТУ» за І квартал 2019 року (далі – звіт);

2) директору планово-економічного департаменту (Горецькій І.А.) забезпечити в установленому порядку подання звіту до Держкомтелерадіо.

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

3. Обговорено питання затвердження Звіту про фактичне виконання Плану обсягів виробництва радіопрограм ПАТ «НСТУ» за І квартал 2019 року, Звіту про фактичне виконання Плану обсягів виробництва творчих проектів творчого об’єднання «Музика» за І квартал 2019 року, Звіту про фактичне виконання Плану обсягів мовлення (трансляції) телерадіопрограм на 2019 рік за І квартал 2019 року.                                                     

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпунктів 3, 9 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1039, затвердити такі, що додаються:

Звіт про фактичне виконання Плану обсягів виробництва радіопрограм ПАТ «НСТУ» за І квартал 2019 року;

Звіт про фактичне виконання Плану обсягів виробництва творчих проектів творчого об’єднання  «Музика» за І квартал 2019 року;

Звіту про фактичне виконання Плану обсягів мовлення (трансляції) телерадіопрограм на 2019 рік  за І квартал 2019 року.

Голосували: за — 6, проти — 0.

Рішення прийнято.

4. Обговорено питання затвердження Методики розрахунку та формування собівартості виробництва контенту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» та Положення про центри фінансової відповідальності публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пунктів 31, підпункту 5 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1039, на виконання підпункту 3.3.1, пункту 3.8 Дорожньої карти запровадження ініціатив за результатами організаційного аудиту ПАТ «НСТУ», схваленої протоколом засідання Наглядової ради ПАТ «НСТУ» від 26.07.2018 № 22, та за результатами схвалення Керівним комітетом із нагляду за виконанням Дорожньої карти запровадження ініціатив за результатами організаційного аудиту ПАТ «НСТУ» затвердити такі, що додаються:

Методику розрахунку та формування собівартості виробництва контенту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України»;

Положення про  центри фінансової відповідальності публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

 

Член правління підпис Інна ГРЕБЕНЮК

Член правління підпис Олександра КОЛЬЦОВА

Член правління підпис Юрій МАКАРОВ

Член правління підпис Родіон НИКОНЕНКО

Член правління підпис Роман ВІНТОНІВ

Член правління підпис Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ