Протокол засідання правління ПАТ "НСТУ" № 120
ПРОТОКОЛ № 120

засідання правління публічного акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

13.05.2019                                                                                                                      м. Київ, вул. Мельникова, 42
11 год.00 хв.

Присутні:

Члени правління:

1. Чернотицький М.М., член правління;
2. Гребенюк І.І., член правління,
3. Кольцова О.А., член правління,
4. Вінтонів Р.І., член правління.

Запрошені:

Семенець В.В., директор департаменту управління активами.
Горецька І.А., директор планово-економічного департаменту.

Порядок денний засідання

1. Про затвердження Переліку та алгоритму розрахунку розміру комунальних послуг та інших платежів, які підлягають відшкодуванню орендарями нерухомого майна ПАТ «НСТУ».
2. Про внесення змін до Плану обсягів мовлення (трансляції) телерадіопрограм на 2019 рік.
3. Про визначення початкового розміру орендної плати за користування майном ПАТ «НСТУ» та умов для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro. Продажі».

За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.

Голосували: за – 4, проти – 0.
Рішення прийнято.

Обговорення питань порядку денного

1. Обговорено питання затвердження Переліку та алгоритму розрахунку розміру комунальних послуг та інших платежів, які підлягають відшкодуванню орендарями нерухомого майна ПАТ «НСТУ».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 8 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1039, затвердити Перелік та алгоритм розрахунку розміру комунальних послуг та інших платежів, які підлягають відшкодуванню орендарями нерухомого майна ПАТ «НСТУ», що додається.

Голосували: за — 4, проти — 0.
Рішення прийнято.

2. Обговорено питання внесення змін до Плану обсягів мовлення (трансляції) телерадіопрограм на 2019 рік.

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 7 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1039, постанови Кабінету Міністрів України від 08 травня 2019 року № 377 «Про внесення зміни до Плану використання радіочастотного ресурсу України» внести Зміни до Плану обсягів мовлення (трансляції) телерадіопрограм на 2019 рік, затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 14.01.2019 протокол № 97, виклавши його в новій редакції, що додається.

Голосували: за — 4, проти — 0.
Рішення прийнято.

3. Обговорено питання визначення початкового розміру орендної плати за користування майном ПАТ «НСТУ» та умов для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 8 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039:

1) затвердити початковий розмір орендної плати за користування майном ПАТ «НСТУ» та умови для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі» (додаток 1 до протоколу);
2) департаменту управління активами забезпечити вжиття необхідних заходів, пов’язаних із передачею в оренду майна ПАТ «НСТУ».

Голосували: за — 4, проти — 0.
Рішення прийнято.


Член правління підпис Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ

Член правління підпис Інна ГРЕБЕНЮК

Член правління підпис Олександра КОЛЬЦОВА

Член правління підпис Роман ВІНТОНІВ

Протокол засідання правління ПАТ "НСТУ" № 120