Протокол засідання правління ПАТ "НСТУ" № 119
ПРОТОКОЛ № 119

засідання правління публічного акціонерного товариства

«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

 

10.05.2019                                                                                                                                        м. Київ, вул. Мельникова, 42

16 год. 00 хв.

 

Присутні:

Члени правління:

  1. Чернотицький М. М., член правління;
  2. Гребенюк І. І., член правління,
  3. Кольцова О. А, член правління;
  4. Вінтонів Р. І., член правління.

Запрошені:

Горецька І. А., директор планово-економічного департаменту;

Городничий Р. А., генеральний продюсер розважального мовлення;

Дорофеєв М. Ю., директор юридичного департаменту.

 

Порядок денний засідання 

  1. Про внесення змін до витрат ПАТ «НСТУ» для забезпечення виробництва проекту «Пісенний конкурс Євробачення – 2019», затверджених рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 11.02.2019 № 104.
  2. Про виконання доручення наглядової ради ПАТ «НСТУ» (пункт 6 засідання наглядової ради ПАТ «НСТУ» від 18.04.2019 протокол № 30) щодо підготовки проекту рішення з відповідними юридичним обґрунтуванням звільнення Голови правління ПАТ «НСТУ».
  3. Різне.

За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.

Голосували: за – 4, проти – 0.

Рішення прийнято.

 

Обговорення питань порядку денного

  1. Обговорено питання внесення змін до витрат ПАТ «НСТУ» для забезпечення виробництва проекту «Пісенний конкурс Євробачення – 2019», затверджених рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 11.02.2019 протокол № 104.

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпунктів 1, 3 пункту 12, пунктів 13, 30, підпункту 7 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1039, у зв’язку з заявою, оприлюдненою офіційному веб-сайті ПАТ «НСТУ» 27.02.2019, внести зміни до витрат ПАТ «НСТУ» для забезпечення виробництва проекту «Пісенний конкурс Євробачення – 2019», затверджених рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 11.02.2019 протокол № 104, виклавши їх в новій редакції, що додаються. 

Голосували: за – 4, проти – 0.

Рішення прийнято.

  1. Обговорено питання виконання доручення наглядової ради ПАТ «НСТУ» (пункт 6 засідання наглядової ради ПАТ «НСТУ» від 18.04.2019 протокол № 30) щодо підготовки проекту рішення з відповідними юридичним обґрунтуванням звільнення Голови правління ПАТ «НСТУ».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1039, надати відповідь правління ПАТ «НСТУ» на виконання доручення наглядової ради ПАТ «НСТУ» (пункт 6 засідання наглядової ради ПАТ «НСТУ» від 18.04.2019 протокол № 30), що додається.

Голосували: за — 4, проти — 0.

Рішення прийнято.

  1. Різне

Заслухано питання фактичного використання коштів ПАТ «НСТУ» за чотири місяці та проект витрат по господарському рахунку та коштам фінансової підтримки до кінця 2019 року.

За результатами надано доручення:

1) директору планово-економічного департаменту ПАТ «НСТУ» (Горецькій І.А.) доопроцювати заслухане питання;

2) директору планово-економічного департаменту ПАТ «НСТУ» (Горецькій І.А.) із залученням керівників структурних підрозділів ПАТ «НСТУ» здійснити аналіз прийнятих рішень щодо планування витрат (бюджетів) ПАТ «НСТУ» та планів виробництва на 2019 рік та до 27.05.2019 внести на розгляд правління ПАТ «НСТУ» відповідні проекти змін.

 

Член правління підпис Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ

Член правління підпис Інна ГРЕБЕНЮК

Член правління підпис Олександра КОЛЬЦОВА

Член правління підпис Роман ВІНТОНІВ