Протокол засідання правління ПАТ "НСТУ" № 117
ПРОТОКОЛ № 117

засідання правління публічного акціонерного товариства

«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

 

26.04.2019                                                                                                                                                     м. Київ, вул. Мельникова, 42

15 год. 00 хв.

 

Присутні:

Члени правління:

Аласанія З. Г., голова правління;

  1. Гребенюк І. І., член правління;
  2. Макаров Ю. В., член правління;
  3. Кольцова О. А., член правління;
  4. Никоненко Р. Ю., член правління;
  5. Вінтонів Р. І., член правління.

Запрошені:

Челак О. П., заступник виконавчого директора ПАТ «НСТУ».

 

Порядок денний засідання

1. Про внесення змін до структури та штатного розпису ПАТ «НСТУ».

За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

 

Обговорення питань порядку денного

1. Обговорено питання внесення з 01 травня 2019 року змін до структури штатного розпису ПАТ «НСТУ».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пункту 28, підпункту 15 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, на виконання рішень Наглядової ради ПАТ «НСТУ» від 31.01.2019 (протокол № 26), від 25.03.2019 (протокол № 29) та від 18.04.2019 (протокол № 30) внести з 01.05.2019 до структури та штатного розпису ПАТ «НСТУ», затверджених рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 16.04.2018 № 51 (у редакції рішення правління ПАТ «НСТУ» від 27.08.2018  № 71) зі змінами,  такі зміни (додаються), а саме:

1) вивести зі структури та штатного розпису в частині центральної дирекції ПАТ «НСТУ» 6 штатних одиниці:

заступник виконавчого директора – 1;

заступник виконавчого директора – технічний директор – 1;

заступник виконавчого директора – 1;

заступник виконавчого директора – програмний директор – 1;

служба внутрішнього аудиту – 2;

2) ввести до стуктури та штатного розпису в частині центральної дирекції ПАТ «НСТУ» 6 штатних одиниць:

директор фінансовий – 1;

директор технічний – 1;

директор з управління персоналом – 1;

директор програмний (строком до 01.08.2019) – 1;

служба внутрішнього аудиту – 2.

Голосували: за — 6, проти — 0.

Рішення прийнято.

 

Голова правління підпис Зураб АЛАСАНІЯ

Член правління підпис Інна ГРЕБЕНЮ

Член правління підпис Юрій МАКАРОВ

Член правління підпис Олександра КОЛЬЦОВА

Член правління підпис Роман ВІНТОНІВ

Член правління підпис Родіон НИКОНЕНКО