Протокол засідання правління ПАТ "НСТУ" № 116
ПРОТОКОЛ № 116

засідання правління публічного акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

23.04.2019                                                                                                                                               м. Київ, вул. Мельникова, 42
15 год.00 хв.

Присутні:

Члени правління:

1. Гребенюк І.І., член правління;
2. Макаров Ю.В., член правління;
3. Кольцова О.А., член правління;
4. Чернотицький М.М., член правління.

Запрошені:

Челак О.П., заступник виконавчого директора ПАТ «НСТУ»;
Шматов М.В., директор департаменту регіонального розвитку;
Семенець В.В., директор департаменту управління активами.

Порядок денний засідання

1. Про внесення змін до структури та штатного розпису ПАТ «НСТУ».
2. Про зміни умов договорів оренди нерухомого майна.
3. Про визначення початкового розміру орендної плати за користування майном ПАТ «НСТУ» та умов для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro. Продажі».
4. Про преміювання працівників керівного складу ПАТ «НСТУ» за підсумками роботи у квітні 2019 року.

За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.

Голосували: за – 4, проти – 0.

Рішення прийнято.

Обговорення питань порядку денного

1. Обговорено питання внесення з 01 травня 2019 року змін до структури штатного розпису ПАТ «НСТУ».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пункту 28, підпункту 15 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, на виконання рішення Наглядової ради ПАТ «НСТУ» від 31.01.2019 (протокол № 26):

1) внести з 01.05.2019 до структури ПАТ «НСТУ», затвердженої рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 16.04.2018 № 51 (у редакції рішення правління ПАТ «НСТУ» від 27.08.2018 № 71) зі змінами, такі зміни (додаються), а саме:

а) створити нові структурні підрозділи центральної дирекції ПАТ «НСТУ»:
дирекція телебачення;
управління комплаєнс;
департамент управління людськими ресурсами;
антикорупційний уповноважений;

б) змінити назви таких самостійних структурних підрозділів центральної дирекції ПАТ «НСТУ»:
департамент фінансів на департамент бухгалтерського обліку;
планово-економічний департамент на департамент управління бюджетом;
департамент управління персоналом на департамент кадрового адміністрування;
департамент безпеки та запобігання корупційних проявів на департамент безпеки;
департамент регіонального розвитку на департамент координації філій;
департамент зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації на департамент комунікацій зі ЗМІ та громадськістю;

в) змінти підпорядкування структурних підрозділів центральної дирекції ПАТ «НСТУ»:
ввести до структури дирекції «Українське радіо» творчо-виробниче об’єднання «Музика»;
вивести Управління виготовлення позастудійної радіомовної продукції зі структури творчо-виробничого об’єднання «Музика» та ввести його до складу дирекції «Українське радіо», як окремий структурний підрозділ.

2) у зв’язку зі змінами, передбаченими підпунктом 1 цього пункту, члену правління ПАТ «НСТУ» Чернотицькому М.М. забезпечити підготовку та внесення на розглдя правління ПАТ «НСТУ» відповідних змін до штатного розпису ПАТ «НСТУ»;

3) внести з 01.05.2019 до структури та штатного розпису ПАТ «НСТУ», затверджених рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 16.04.2018 № 51 (у редакції рішення правління ПАТ «НСТУ» від 27.08.2018 № 71) зі змінами, такі зміни (додаються), а саме:

а) вивести зі структури та штатного розпису в частині центральної дирекції ПАТ «НСТУ» 49 штатних одиниць:
департамент безпеки та запобігання корупційних проявів – 10;
департаменту сервісу – 8 посад;
творче об’єднання спорт – 1;
департамент інформаційного мовлення - 29;
департамент маркетингу – 1;

б) ввести до стуктури та штатного розпису в частині центральної дирекції ПАТ «НСТУ» 46 штатні одиниці:
департамент безпеки та запобігання корупційних проявів – 8;
департамент сервісу – 7;
творче об’єднання спорт – 1;
департамент інформаційного мовлення - 28;
департамент маркетингу – 1;
департамент цифрових платформ - 1.

Голосували: за — 4, проти — 0.

Рішення прийнято.

2. Обговорено питання зміни умов договорів оренди нерухомого майна.

За результатами обговорення вирішили:

затвердити зміни умов договорів оренди нерухомого майна (додаток 1 до протоколу);
департаменту управління активами забезпечити вжиття необхідних заходів, пов’язаних із передачею в оренду нерухомого майна ПАТ «НСТУ».

Голосували: за — 4, проти — 0.

Рішення прийнято.

3. Обговорено питання визначення початкового розміру орендної плати за користування майном ПАТ «НСТУ» та умов для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 8 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039:
затвердити початковий розмір орендної плати за користування майном ПАТ «НСТУ» та умови для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі» (додаток 2 до протоколу);
департаменту управління активами забезпечити вжиття необхідних заходів, пов’язаних із передачею в оренду майна ПАТ «НСТУ».

Голосували: за — 4, проти — 0.

Рішення прийнято.

4. Обговорено питання преміювання працівників керівного складу ПАТ «НСТУ» за підсумками роботи у квітні 2019 року.

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пункту 4 розділу ІІ додатку № 3 до протоколу № 22 засідання Наглядової ради ПАТ «НСТУ» від 26.07.2018 (зі змнами), пункту 1.2 розділу 1 Порядку преміювання працівників публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (додаток 1 до Колективного договору публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2018-2023 роки) встановити розмір преміювання працівників керівного складу ПАТ «НСТУ» за підсумками роботи у квітні 2019 року (додаток 3 до протоколу).

Голосували: за — 4, проти — 0.

Рішення прийнято.

Член правління підпис Інна ГРЕБЕНЮК

Член правління підпис Юрій МАКАРОВ

Член правління підпис Олександра КОЛЬЦОВА

Член правління підпис Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ

Протокол засідання правління ПАТ "НСТУ" № 116