Протокол засідання правління ПАТ "НСТУ" № 115
ПРОТОКОЛ № 115

засідання правління публічного акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

15.04.2019                                                                                                                                                        м. Київ, вул. Мельникова, 42
14 год.30 хв.

Присутні:

Члени правління:

1. Аласанія З.Г., голова правління;
2. Чернотицький М.М., член правління;
3. Макаров Ю.В., член правління;
4. Кольцова О.А., член правління;
5. Вінтонів Р.І., член правління.

Запрошені:

Челак О.П., заступник виконавчого директора ПАТ «НСТУ»;
Семенець В.В., директор департаменту управління активами.

Порядок денний засідання

1. Про внесення змін до структури та штатного розпису ПАТ «НСТУ» у частині введення посади корпоративного секретаря ПАТ «НСТУ».
2. Про схвалення проекту посадових обов’язків корпоративного секретаря ПАТ «НСТУ».
3. Про визначення початкового розміру орендної плати за користування майном ПАТ «НСТУ» та умов для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro. Продажі».
4. Про зміни умов договорів оренди нерухомого майна.

За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.

Голосували: за – 5, проти – 0.

Рішення прийнято.

Обговорення питань порядку денного

1. Обговорено питання внесення змін до структури та штатного розпису ПАТ «НСТУ» в частині введення посади корпоративного секретаря ПАТ «НСТУ».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пункту 28, підпункту 15 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, внести з 15.04.2019 до структури та штатного розпису ПАТ «НСТУ», затверджених рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 16.04.2018 № 51 (у редакції рішення правління ПАТ «НСТУ» від 27.08.2018 № 71) (зі змінами) такі зміни (додаються), а саме:
ввести до структури та штатного розпису ПАТ «НСТУ» корпоративного секретаря ПАТ «НСТУ» (1 штатна одиниця).


Голосували: за — 5, проти — 0.

Рішення прийнято.

2. Обговорено питання схвалення проекту посадових обов’язків корпоративного секретаря ПАТ «НСТУ».

За результатами обговорення вирішили:

схвалити проект посадових обов’язків корпоративного секретаря ПАТ «НСТУ» (додається) для подальшого надання Наглядовій раді ПАТ «НСТУ».

Голосували: за — 5, проти — 0.

Рішення прийнято.

3. Обговорено питання визначення початкового розміру орендної плати за користування майном ПАТ «НСТУ» та умов для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 8 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, затвердити початковий розмір орендної плати за користування майном ПАТ «НСТУ» та умови для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі» (додаток 1 до протоколу);
департаменту управління активами забезпечити вжиття необхідних заходів, пов’язаних із передачею в оренду майна ПАТ «НСТУ».

Голосували: за — 5, проти — 0.

Рішення прийнято.

4. Обговорено питання зміни умов договорів оренди нерухомого майна.

За результатами обговорення вирішили:

затвердити зміни умов договорів оренди нерухомого майна (додаток 2 до протоколу);
департаменту управління активами забезпечити вжиття необхідних заходів, пов’язаних із передачею в оренду майна ПАТ «НСТУ».

Голосували: за — 5, проти — 0.

Рішення прийнято.

Голова правління підпис Зураб АЛАСАНІЯ

Член правління підпис Олександра КОЛЬЦОВА

Член правління підпис Юрій МАКАРОВ

Член правління підпис Роман ВІНТОНІВ

Член правління підпис Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ

Протокол засідання правління ПАТ "НСТУ" № 115