Протокол засідання правління ПАТ "НСТУ" № 114
ПРОТОКОЛ № 114

 засідання правління публічного акціонерного товариства

«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

 

09.04.2019                                                                                                                                                        м. Київ, вул. Мельникова, 42

14 год. 30 хв.

 

Присутні:

Члени правління:

  1. Аласанія З. Г., голова правління;
  2. Чернотицький М. М., член правління;
  3. Макаров Ю. В., член правління;
  4. Кольцова О. А., член правління;
  5. Вінтонів Р. І., член правління;
  6. Никоненко Р. Ю., член правління.

Запрошені:

Челак О. П., заступник виконавчого директора ПАТ «НСТУ»;

Горецька І. А., директор планово-економічного департаменту;

Шматов М. В., директор департаменту регіонального розвитку;

Даніш І. О., заступник директора юридичного департаменту;

Семенець В. В., директор департаменту управління активами.

 

Порядок денний засідання

1. Про план обсягів виробництва телепрограм на 2019 рік.

2. Про внесення змін до складу редакційних рад філій ПАТ «НСТУ» «Вінницька РД «ВІНТЕРА», «Чернігівська РД».

3. Питання продовження строкового трудового договору з менеджером (філії) філії ПАТ «НСТУ» «Дніпровська РД».

4. Про схвалення пропозицій щодо внесення змін до Умов і розмірів оплати праці працівників публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», встановлених рішенням Наглядової ради ПАТ «НСТУ» від 26.07.2018 (додаток № 3 до протоколу № 22).

5. Про схвалення проекту Річної інформації емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 рік.

6. Про визначення початкового розміру орендної плати за користування майном ПАТ «НСТУ» та умов для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro. Продажі».

За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.

Голосували: за — 6, проти — 0.

Рішення прийнято.

 

Обговорення питань порядку денного

 1. Обговорено питання затвердження плану обсягів виробництва телепрограм на 2019 рік.

 За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пункту 12, підпункту 7 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, затвердити план обсягів виробництва телепрограм на 2019 рік (додаток 1 до протоколу).

Голосували: за — 6, проти — 0.

Рішення прийнято.

2. Обговорено питання внесення змін до складу редакційних рад філій ПАТ «НСТУ» «Вінницька РД «ВІНТЕРА», «Чернігівська РД».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 19 пункту 66, пункту 92 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, розділу 4 Редакційного статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (Додаток № 4 до протоколу № 19 засідання Наглядової ради ПАТ «НСТУ» від 27.02.2018):

1) призначити керівника творчої групи «Ранок» ТО телепрограм ТВО Бюро телерадіоновин філії ПАТ «НСТУ» «Вінницька РД «ВІНТЕРА» Федоренко Ольгу Вікторівну членом редакційної ради філії ПАТ «НСТУ» «Вінницька РД «ВІНТЕРА»;

2) призначити продюсера (лінійного) ТО телепрограм ТВО Бюро телерадіоновин філії ПАТ «НСТУ» «Чернігівська РД» Килочицьку Аллу Олександрівну членом редакційної ради філії ПАТ «НСТУ» «Чернігівська РД»;

3) внести зміни до додатку 1 до протоколу правління ПАТ «НСТУ» від 01.09.2017  № 16 (у редакції протоколу правління ПАТ «НСТУ» від 20.08.2018 № 70), виклавши позиції 1, 22 у такій редакції:

11.

Вінницька РД «ВІНТЕРА»

Федоренко Ольга Вікторівна

Керівник творчої групи «Ранок» ТО телепрограм ТВО Бюро телерадіоновин

Василишин Олександр Вікторович

Керівник групи творчої групи "Тема дня" ТО телерадіопрограм ТВО Бюро телерадіоновин

Герасимчук Тетяна Якимівна

Кореспондент ТО Бюро новин ТВО Бюро телерадіоновин

22

Чернігівська РД

Тіток Андрій Володимирович

Головний редактор новин ТО Бюро новин  ТВО Бюро телерадіоновин

Килочицька Алла Олександрівна

Продюсер (лінійний) ТО телепрограм ТВО Бюро телерадіоновин

Клименко Аліна Віталіївна

Продюсер (лінійний) ТО телерадіопрограм ТВО Бюро телерадіоновин

             

 

Голосували: за — 6, проти — 0.

Рішення прийнято.

3. Питання продовження строкового трудового договору з менеджером (філії) філії ПАТ «НСТУ» «Дніпровська РД».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пункту 2 частини першої статті 23 Кодексу законів про працю України, підпункту 17 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, пункту 14 Положення про конкурсний відбір на посаду менеджера (філії) публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердежного рішенням правління ПАТ «НСТУ» (протокол від 02.10.2017 № 19 зі змінами), враховуючи пункти 7.3, 8.1 строкового трудового договору з менеджером (філії) філії ПАТ «НСТУ» «Дніпровська РД» Веселовим А.В. та проведену роботу:

1) продовжити строковий трудовий договір з менеджером (філії) філії ПАТ «НСТУ» «Дніпровська РД» Веселовим А.В. строком на 2 роки;

2) доручити голові правління ПАТ «НСТУ» внести відповідні зміни до строкового трудового договору, укладеного з менеджером (філії) філії ПАТ «НСТУ» «Дніпровська РД» Веселовим А.В. 

Голосували: за — 6, проти — 0.

Рішення прийнято.

4. Обговорено питання схвалення пропозицій щодо внесення змін до Умов і розмірів оплати праці працівників публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», встановлених рішенням Наглядової ради ПАТ «НСТУ» від 26.07.2018 (додаток № 3 до протоколу № 22).

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пункту 8-1 частини другої статті 7 Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України», підпункту 3 пункту 45 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, схвалити пропозицій щодо внесення змін до Умов і розмірів оплати праці працівників публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», встановлених рішенням Наглядової ради ПАТ «НСТУ» від 26.07.2018 (додаток № 3 до протоколу № 22), що додаються.

Голосували: за — 5, проти — 1 (Кольцова О.)

Рішення прийнято.

5. Обговорено проект Річної інформації емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 рік.

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до частини другої, третьої, четвертої статті 40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.12.2013 за № 2180/24712 (зі змінами):

1) схвалити проект Річної інформації емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 рік (додається);

2) доручити голові правління ПАТ «НСТУ» подати проект Річної інформації емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 рік на затвердження Наглядової ради ПАТ «НСТУ».

Голосували: за — 6, проти — 0.

Рішення прийнято.

6. Обговорено питання визначення початкового розміру орендної плати за користування майном ПАТ «НСТУ» та умов для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 8 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, затвердити початковий розмір орендної плати за користування майном ПАТ «НСТУ» та умови для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі» (додаток 2 до протоколу);

департаменту управління активами забезпечити вжиття необхідних заходів, пов’язаних із передачею в оренду майна ПАТ «НСТУ».

Голосували: за — 6, проти — 0.

Рішення прийнято.

 

Голова правління підпис Зураб АЛАСАНІЯ

Член правління підпис Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ

Член правління підпис Юрій МАКАРОВ

Член правління підпис Олександра КОЛЬЦОВА

Член правління підпис Роман ВІНТОНІВ

Член правління підпис Родіон НИКОНЕНКО