Протокол засідання Наглядової ради ПАТ "НСТУ" № 29
25 березня 2019 року                                                м. Київ, вул. Хрещатик, 26

14:00

 

Протокол № 29
засідання Наглядової ради ПАТ «НСТУ»

 

Присутні:

 1. Остапа С.В., в. о. голови / голова Наглядової ради;
 2. Хохич І.М., член / заступник голови Наглядової ради;
 3. Міський В.В., в. о. секретаря / секретар Наглядової ради;
 4. Аврахов Т.Г., член Наглядової ради;
 5. Глібовицький Є.М., член Наглядової ради;
 6. Панич О.О., член Наглядової ради;
 7. Козак В.В., член Наглядової ради;
 8. Лебедєва Т.Я., член Наглядової ради;
 9. Павліченко О.М., член Наглядової ради;
 10. Скрипка Н.С., член Наглядової ради;
 11. Таран В.В., член Наглядової ради;
 12. Таран С.В., член Наглядової ради;
 13. Карякіна Д.С., член Наглядової ради;
 14. Малазонія Л.Т., член Наглядової ради;
 15. Бринзак В.М., член Наглядової ради.

Відсутні:

 1. Яворівський В.О., член Наглядової ради.

Присутні на засіданні: член правління Інна Гребенюк, член правління Родіон Никоненко, член правління Юрій Макаров, голова ревізійної комісії Наталія Євченко, член ревізійної комісії Олександр Пальніков, заступник виконавчого директора – програмний директор Дар’я Юровська, заступник виконавчого директора ПАТ «НСТУ» Олександр Челак, генеральний продюсер напряму Марія Фрєй, начальник Служби внутрішнього аудиту Наталія Степанова.

 

Відкриття засідання

Надійшла пропозиція розпочати засідання.

На засіданні присутні 13 (тринадцять) із 16 членів Наглядової ради. Кворум наявний.

Світлана Остапа оголосила перелік питань порядку денного:

 1. Про обрання керівництва Наглядової ради ПАТ «НСТУ».
 2. Про обрання корпоративного секретаря ПАТ «НСТУ».
 3. Про укладення контрактів з членами Ревізійної комісії ПАТ «НСТУ».
 4. Про внесення змін до Умов і розмірів оплати праці працівників ПАТ «НСТУ».
 5. Про підготовку до конкурсу на посаду голови правління ПАТ «НСТУ».
 6. Про хід реорганізації ПАТ «НСТУ».
 7. Про погодження Звіту про фінансово-господарську діяльність ПАТ «НСТУ» за 2018 рік.
 8. Про обрання оцінювача нерухомого майна ПАТ «НСТУ».
 9. Про концепції мовлення, підготовлені відповідно до Основних напрямів діяльності ПАТ «НСТУ».
 10. Про звернення громадян, що надійшли до Наглядової ради ПАТ «НСТУ».
 11. Різне.

Тетяна Лебедєва внесла пропозицію пункт перший порядку денного про обрання керівництва Наглядової ради ПАТ «НСТУ» розглянути пізніше, на прохання членів Наглядової ради, які приєднаються до засідання пізніше.

Вирішили: прийняти порядок денний за основу.

Голосування:
За – 13. Проти – 0. Утрималися – 0.
Рішення прийнято.

Дарія Карякіна запропонувала розширити пункт 9 порядку денного про концепції мовлення, підготовлені відповідно до Основних напрямів діяльності ПАТ «НСТУ», додавши питання про затвердження Плану реалізації Концепції мовлення з тематики національних меншин ПАТ «НСТУ».

Ігор Хохич вніс пропозицію додати до порядку денного пункт про визначення аудиторської фірми для проведення щорічного аудиту ПАТ «НСТУ».

До засідання Наглядової ради долучилася Наталія Скрипка. На засіданні присутні 14 (чотирнадцять) із 16 членів Наглядової ради. Кворум наявний.

Вадим Міський запропонував в питанні про звернення громадян, що надійшли до Наглядової ради ПАТ «НСТУ» розглянути також затвердження Порядку підготовки відповіді на запити та звернення громадян, що надійшли до Наглядової ради ПАТ «НСТУ».

Світлана Остапа поставила на голосування ухвалення порядку денного в цілому зі змінами та доповненнями.

Вирішили: прийняти порядок денний в цілому:

 1. Про обрання корпоративного секретаря ПАТ «НСТУ».
 2. Про укладення контрактів з членами Ревізійної комісії ПАТ «НСТУ».
 3. Про внесення змін до Умов і розмірів оплати праці працівників ПАТ «НСТУ».
 4. Про підготовку до конкурсу на посаду голови правління ПАТ «НСТУ».
 5. Про обрання керівництва Наглядової ради ПАТ «НСТУ».
 6. Про хід реорганізації ПАТ «НСТУ».
 7. Про погодження Звіту про фінансово-господарську діяльність ПАТ «НСТУ» за 2018 рік.
 8. Про обрання оцінювача нерухомого майна ПАТ «НСТУ».
 9. Про визначення аудиторської фірми для проведення щорічного аудиту ПАТ «НСТУ».
 10. Про концепції мовлення, підготовлені відповідно до Основних напрямів діяльності ПАТ «НСТУ» та План реалізації Концепції мовлення з тематики національних меншин ПАТ «НСТУ».
 11. Про звернення громадян, що надійшли до Наглядової ради ПАТ «НСТУ» та затвердження порядку підготовки відповіді на запити та звернення громадян, що надійшли до Наглядової ради ПАТ «НСТУ».
 12. Різне.

Голосування:
За – 14. Проти – 0. Утрималися – 0.
Рішення прийнято.

 

Обговорення питань порядку денного

 

 1. Про обрання корпоративного секретаря ПАТ «НСТУ».

Євген Глібовицький поінформував, що Комітетом з питань призначень та винагород посадових осіб ПАТ «НСТУ» були проведені співбесіди з кількома претендентами на посаду корпоративного секретаря. Одні кандидати виявилися досвідченими у роботі з цінними паперами, інші мали значний досвід роботи в корпораціях, але всі кандидати не мали розуміння місії реформи Суспільного мовлення. Комітет одноголосно прийняв рішення, що потрібно оголошувати конкурс на посаду корпоративного секретаря. Важливою вимогою до кандидатів має бути обізнаність у медіа сфері, розуміння місії суспільного мовлення. Для оголошення конкурсу Комітет пропонує проект рішення: ввести посаду корпоративного секретаря із встановленням посадового окладу, звернутися до правління щодо необхідності внесення змін до штатного розпису ПАТ «НСТУ» та підготовки посадових обов’язків корпоративного секретаря, далі Комітет Наглядової ради з питань призначень та винагород посадових осіб ПАТ «НСТУ» буде приймати рішення щодо обрання корпоративного секретаря.

Засідання Наглядової ради залишив Вадим Міський. На засіданні присутні 13 (тринадцять) із 16 членів Наглядової ради. Кворум наявний.

Вирішили:

 1. Відповідно до пункту 8-1 частини 2 статті 7 Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України» внести зміни до Умов і розмірів оплати праці працівників публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», функціонально підпорядкованих Наглядовій раді ПАТ «НСТУ» (Додаток №6 до Протоколу №22 засідання Наглядової ради ПАТ «НСТУ» від 26 липня 2018 року), додавши рядки:

          «2. Корпоративний секретар
          2.1. Розмір посадового окладу корпоративного секретаря ПАТ «НСТУ» встановити фіксованим у розмірі 46 080,00 грн».

 1. Доручити правлінню ПАТ «НСТУ» до 12 квітня 2019 року внести відповідні зміни до штатного розпису ПАТ «НСТУ» та підготувати проект посадових обов’язків корпоративного секретаря ПАТ «НСТУ».
 2. Доручити Комітету Наглядової ради з питань призначень і винагород посадових осіб розглянути підготовлені правлінням документи, забезпечити оприлюднення оголошення про конкурс та здійснити попередній відбір кандидатів.

Голосування:
За – 13. Проти – 0. Утрималися – 0.
Рішення прийнято.

 

 1. Про укладення контрактів з членами Ревізійної комісії ПАТ «НСТУ».

Ігор Хохич поінформував, що з листопада 2018 року проводиться робота щодо розробки контрактів для укладання з головою та членами Ревізійної комісії. За результатами багаторазових перемовин на затвердження Наглядовою радою подаються проекти контрактів, підготовлені юристами ПАТ «НСТУ». І. Хохич повідомив, що голова Ревізійної комісії пропонує включити членів Ревізійної комісії до штатного розпису ПАТ «НСТУ». Але за умовами конкурсу щодо обрання членів Ревізійної комісії було передбачено проведення Ревізійної комісії лише планової перевірки Річного звіту та позапланових перевірок відповідно до доручення Наглядової ради. До того ж на сьогодні в штатному розписі компанії таких посад немає. І. Хохич запропонував затвердити підготовлені проекти контрактів, внести доповнення із зазначенням суми оплати за здійснення перевірки річного фінансового звіту компанії з податками, а оплата позапланових перевірок Ревізійною комісією буде визначатися додатковими угодами до основних контрактів.

До засідання Наглядової ради долучився Вадим Міський. На засіданні присутні 14 (чотирнадцять) із 16 членів Наглядової ради. Кворум наявний.

Наталія Євченко зауважила, що запропонована цивільно-правова угода врегульовує всі правовідносини між ПАТ «НСТУ» та Ревізійною комісією, але є компромісною. На засіданні Ревізійної комісії було вирішено, що цей договір обмежить роботу Ревізійної комісії, спрямовуючи всі повноваження Ревізійної комісії лише до перевірки річного фінансового звіту компанії. Цей договір укладається на рік, що суперечить законодавству, оскільки Ревізійна комісія була обрана на чотири роки. Н. Євченко запевнила, що Ревізійна комісія готова розпочати роботу, розпочати перевірку та надати висновок.

Олексій Панич поцікавився чи подала Н. Євченко письмові застереження до проектів контрактів?

Ігор Хохич відповів, що таких письмових застережень конкретно до цих проектів контрактів немає.

Вадим Міський запитав, чи застереження та пропозиції пані Наталії до підготовлених проектів контрактів є технічними? Чи є можливість того, щоб зараз Наглядова рада затвердила проекти контрактів та доручила голові Наглядової ради їх підписати з урахуванням техніко-юридичних правок?

Олексій Панич поцікавився, чим зумовлено укладання договору на один рік?

Інна Гребенюк відповіла, що це зумовлено тим, що всі договори, які укладає компанія, укладаються до 31 грудня, оскільки це бюджетні кошти і 31 грудня закінчується бюджетний рік. Це вимога казначейства України. У таких договорах передбачено автоматичне пролонгація їх на кожний наступний рік, але не довше терміну закінчення повноважень Ревізійної комісії.

Наталія Євченко зауважила, що в підготовлених проектах договорів не зазначена їхня автоматична пролонгація.

Світлана Остапа вказала, що це буде додано.

Ігор Хохич повідомив, що під час обговорення автоматична пролонгація договорів була зазначена. І. Хохич зазначив, що ці договори матимуть загальний характер, а всі перевірки планові та позапланові будуть регулюватися додатковими угодами.

Наталія Євченко висловила застереження щодо можливого впливу на Ревізійну комісію за результатами перевірки. Потрібно уникнути можливості тиску з боку правління ПАТ «НСТУ», Акціонера або Наглядової ради при затвердженні висновку Ревізійної комісії. У договорі зазначено, що оплата буде проведена після затвердження висновку Акціонером. Н. Євченко запропонувала зазначити, що Ревізійна комісія здійснює перевірку, складає за результатами перевірки висновок, який затверджує протоколом Ревізійна комісія. Ревізійна комісія надає протокол, висновок і тоді лише отримує оплату за виконану роботу.

Ігор Хохич повідомив, що в ході перемовин було вирішено, що Наглядова рада розглядає висновок Ревізійної комісії і доручає правлінню здійснити оплату виконаної роботи.

Інна Гребенюк запевнила, що в проектах договорів ця пропозиція зазначена.

Наталія Євченко зауважила, що в проектах договорів не врегульовані повноваження Ревізійної комісії, що створює ризики для можливості здійснення таких повноважень.

Інна Гребенюк відповіла, що цивільно-правовий договір не може визначати права та повноваження, він про надання цивільних послуг. У договорі зазначені відсилкові норми до законодавчих документів, що визначають права та повноваження Ревізійної комісії, в самому договорі зазначаються підстави для оплати наданих послуг.

Наталія Євченко зазначила, що оскільки в цивільно-правовій угоді не можливо зазначити повноваження, а це блокуватиме роботу Ревізійної комісії, то вона пропонує укласти строковий договір.

Світлана Остапа зауважила, що процеси можуть відбуватися паралельно. Зараз Наглядова рада затвердить з Ревізійною комісією цивільно-правові угоди та доручить правлінню ввести до штатного розпису посади Ревізійної комісії. Наразі таких посад в штатному розписі немає ,і їх введення це довготривалий процес, а перевірку річної звітності потрібно зробити терміново. Зараз в компанії вводиться нова організаційна структура, де передбачений структурний підрозділ Ревізійної комісія із штатними одиницями, із частковою зайнятістю та з певною оплатою. С. Остапа запропонувала затвердити проекти договорів з техніко-юридичними правками.

Наталія Євченко звернула увагу, що законом про суспільне телебачення і радіомовлення та Рекомендаціями щодо оперативного управління комісії з цінних паперів передбачено, що Ревізійна комісія це постійно діючий орган, який забезпечує оперативний контроль. Відповідно ті договори, які будуть укладені, мають сприяти побудові функцій оперативного контролю і можливості здійснювати свої повноваження без блокування роботи з боку Наглядової ради, Акціонера чи правління компанії. Це має бути незалежний орган.

Вадим Міський зазначив, що Ревізійна комісія створюється в ПАТ «НСТУ» вперше і немає готових рецептів. Він нагадав, що коли приймалося рішення про оголошення конкурсу на посади членів Ревізійної комісії у липні 2018 року, він просив детально продумати і обговорити питання умов роботи та оплати праці членів Ревізійної комісії. Конкурс був оголошений нашвидкоруч, не були опрацьовані Рекомендації комісії з цінних паперів, законодавчі документи. На його думку, якби ці документи були належним чином опрацьовані тоді, зараз би не стояло питання протягом півроку, як оформити відносити з членами комісії. Тому, необхідно приймати рішення, що посади членів Ревізійної комісії входять до штатного розпису компанії. Він звернув увагу також на те, що договір ЦПД з головою та членами Ревізійної комісії укладає Наглядова рада в особі голови — як замовник перевірок, а акт про виконану роботу, згідно з запропонованою логікою, підписує голова правління, роботу якого перевіряють. Це, враховуючи нинішню конфлікту ситуацію між Наглядовою радою та головою правління, містить ризик, що голова правління не захоче підписувати цей акт.

Вадим Міський запропонував, оскільки є готовність Ревізійної комісії розпочати роботу над опрацюванням річного фінансового звіту, то, щоб виконана робота не була безоплатною, затвердити підготовлені проекти цивільно-правових договорів з урахуванням пропозицій та техніко-юридичних правок, а надалі провести роботу зі включення посад у штатний розпис, задля формування спроможної та дієвої Ревізійної комісії як органу управління ПАТ «НСТУ».

Вирішили:

 1. На підставі підпункту 7 пункту 45 Статуту ПАТ «НСТУ» затвердити тексти договорів з головою та членами Ревізійної комісії ПАТ «НСТУ» (Додаток №1, Додаток №2) з урахуванням техніко-юридичних правок.
 2. На підставі підпункту 7 пункту 45 Статуту ПАТ «НСТУ» доручити голові Наглядової ради ПАТ «НСТУ» укласти договори з головою Ревізійної комісії Євченко Наталією Григорівною та членами Ревізійної комісії ПАТ «НСТУ» Дубічем Євгеном Євгеновичем та Пальніковим Олександром Володимировичем.
 3. Доручити Ревізійній комісії до 15 квітня 2019 року здійснити перевірку річної фінансової звітності ПАТ «НСТУ» за 2018 рік та надати Наглядовій раді ПАТ «НСТУ» результати перевірки.
 4. Доручити правлінню ПАТ «НСТУ» забезпечити доступ Ревізійній комісії ПАТ «НСТУ» до відповідних документів для проведення перевірки річної фінансової звітності за 2018 рік.

Голосування:
За – 14. Проти – 0. Утрималися – 0.
Рішення прийнято.

 

 1. Про внесення змін до Умов і розмірів оплати праці працівників ПАТ «НСТУ».

Вадим Міський поінформував, що на засіданні Комітету з питань призначень та винагород посадових осіб було одноголосно прийнято рішення рекомендувати Наглядовій раді внести зміни до Умов і розмірів оплати праці працівників ПАТ «НСТУ». У зв’язку з розпочатою реорганізацією вилучити низку посад: виконавчий директор та заступники виконавчого директора. Правлінню до першого травня 2019 року привести штатний розпис ПАТ «НСТУ» у відповідність до рішення Наглядової ради.

Інна Гребенюк повідомила, що на сьогодні посаду заступника виконавчого директора ще займає Лілія Стиренко.

Тарас Аврахов зазначив, що якщо ліквідовується посада виконавчого директора, то неможливо залишати посаду заступника виконавчого директора. Наглядова рада ухвалює системне рішення, а не підлаштовує рішення під конкретного працівника.

Світлана Остапа запропонувала перевести всіх заступників директора на інші посади.

Інна Гребенюк відповіла, що наразі немає відповідної посаду, на яку можна було б перевести цього працівника. Л. Стиренко виконує свої функції, які потрібно виконувати.

Світлана Остапа зауважила, що до першого травня є достатньо часу для введення відповідних посад та переведення працівників на них.

Вирішили:

 1. Відповідно до пункту 8-1 частини 2 статті 7 Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України» внести зміни до Умов і розмірів оплати праці працівників публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (Додаток № 3 до Протоколу № 22 засідання Наглядової ради ПАТ «НСТУ» від 26 липня 2018 року), вилучивши такі назви посад в пункті 1 розділу ІІ:
 1. Доручити правлінню ПАТ «НСТУ» до 01 травня 2019 року привести штатний розпис ПАТ «НСТУ» у відповідність до цього рішення.

Голосування:
За – 14. Проти – 0. Утрималися – 0.
Рішення прийнято.

 

 1. Про підготовку до конкурсу на посаду голови правління ПАТ «НСТУ».

Євген Глібовицький поінформував про проведені зустрічі з експертами з корпоративного управління та про те, що вони готові включитися у роботу після оголошення конкурсу на посаду голови правління. На минулому засіданні Наглядової ради В. Міський звернувся до правління з проханням оплатити послуги експертів, наголосивши, що це необхідно зробити, а не чекати, що донори оплатять роботу експертів. Від експертів було отримано декілька порад стосовно оголошення конкурсу на посаду голови правління. Одна з порад стосується того, як буде виглядати конкурс для майбутніх кандидатів на посаду голови правління. Кандидати, які очолюють великі корпорації, на сьогодні мають роботу. Потрібно продумати, як отримати сильний пул кандидатів після оголошення конкурсу. Експерти рекомендують не оголошувати конкурс до закінчення парламентських виборів в Україні. Посада голови правління може передбачати значний рівень політичного тиску. Є. Глібовицький запропонував Наглядовій раді переглянути дату розірвання контракту з головою правління 6 травня 2019 року для того, щоб мати можливість оголосити конкурс на посаду голови правління після закінчення парламентських виборів. Поточний досвід з теперішнім головою правління показав, наскільки важливим є те, щоб кандидати на цю посаду мали корпоративний досвід. І цю вимогу потрібно внести в кваліфікаційні вимоги на посаду голови правління.

Вадим Міський попросив уточнити, що Є. Глібовицький має на увазі під корпоративним досвідом?

Євген Глібовицький відповів, що це досвід управління не невеличкою редакцією, а корпорацією з великою кількістю підлеглих, та з мільйонними оборотами.

Вадим Міський нагадав, що нинішні члени правління фактично не здійснювали керівних функцій до березня, адже ці функції здійснював виконавчий директор ПАТ «НСТУ» та його заступники. Він поцікавився, чи попадуть нинішні члени правління під таку вимогу? Він також поцікавився, чи продюсери та менеджери філій підпадуть під цю вимогу? І запропонував встановити більш чітке визначення досвіду корпоративного управління у вимогах, щоб не виникало різночитань під час конкурсу.

Євген Глібовицький відповів, що не всі зможуть відповідати цим вимогам. Такими вимогами не обмежується пул кандидатів, а підвищується якість пулу кандидатів. Є. Глібовицький зазначив, що умови контракту з головою правління одним рядком можуть передбачати диференціацію рівня оплати праці голови правління. Якщо Наглядова рада хоче підвищити якість корпоративного управління, щоб мати можливість залучення кандидатів з гарною освітою, з більшим досвідом, потрібно, з огляду на рекомендації міжнародних корпорацій, розглядати оплату праці згідно із таблицею, суть якою полягає у різних окладах при відповідності певним критеріям.

Євген Глібовицький зауважив, що в минулих вимогах до голови правління були зазначені вимоги щодо стратегії розвитку ПАТ «НСТУ». Зараз потрібно замінити їх на вимоги щодо бачення розвитку телерадіокомпанії і включити такі 5 параметрів: загальне бачення, показники інституційної довіри до суспільного мовлення, показники охоплення аудиторії суспільного мовлення, розвиток контенту, інституційний розвиток суспільного мовлення. Має відбутися між засіданнями Наглядової ради засідання Комітету з питань призначень та винагород посадових осіб, на якому потрібно підготувати всі документи для оголошення конкурсу для подання на затвердження Наглядовою радою.

Тарас Аврахов зазначив, що він розуміє логіку підходу до визначення оплати праці голови правління. Зараз існує великий розрив у заробітній платі між керівництвом і підлеглими. Якщо компанією буде керувати людина з великим досвідом і отримувати велику зарплату, а ведучий буде отримувати 5-6 тисяч гривень, то це не дасть результату у розвитку Суспільного. Це системне питання, не можна побудувати систему тільки на одній зарплаті голови правління та членів правління. Чим раніше буде оголошено конкурс, тим швидше можливі кандидати розглянуть питання подавати свою кандидатуру, чи ні. Наголосив також, що досвід корпоративного управління це добре але головами правління не народжуються. Для кандидата із системним мисленням кількість підлеглих не має значення, важливе значення має досвід роботи у засобах масової інформації з посутньою суспільно-політичною та інформаційно-аналітичною складовими.

Олексій Панич запропонував обговорення цього питання перенести на наступне засідання Комітету з питань призначень та винагород посадових осіб, до цього обговорення залучити інших членів Наглядової ради. О. Панич наголосив, що документи для оголошення конкурсу на посаду голови правління мають бути підготовлені комітетом на наступне засідання Наглядової ради  незалежно від того, коли буде оголошено конкурс.

Ігор Хохич зазначив, що Наглядовій раді потрібно визначити певну дату оголошення конкурсу на посаду голови правління. У вимогах необхідно зазначити критерії ефективності, за якими Наглядова рада може визначати успішність роботи голови правління та правління. Преміювання в умовах оплати праці потрібно залишити, але зазначити, що премія виплачується за результатами певного звіту. І. Хохич погодився, що оплата праці голови правління має бути достойною, але не повинна дисонувати із оплатою праці підлеглих.

В’ячеслав Козак зауважив, що Наглядова рада приділяє багато уваги оплати праці менеджменту, а за тих працівників, які забезпечують ефір не говорить. В. Козак зазначив, що під час проведення минулого конкурсу на посаду голови правління в країні були чергові вибори, але це не завадило конкурсу. Тому аргумент Є. Глібовицького, що потрібно оголошувати конкурс на посаду голови правління після парламентських виборів, не є слушним. В. Козак поцікавився, чи може Наглядова рада зараз визначити дату оголошення конкурсу?

До засідання Наглядової ради долучився Володимир Бринзак. На засіданні присутні 15 (пятнадцять) із 16 членів Наглядової ради. Кворум наявний.

Світлана Остапа повідомила, що на наступному засіданні Наглядової ради буде визначено дату оголошення конкурсу. С. Остапа додала, що всі члени Наглядової ради можуть приєднатися до засідання Комітету з питань призначень та винагород посадових осіб та надати свої пропозиції. Також зауважила, що зараз розглядається питання умов оголошення конкурсу на посаду голови правління і тому обговорюється оплата праці голови правління, коли Наглядова рада буде приймати рішення про оплату праці інших працівників, тоді і приділить цьому питанню належну увагу.

Вирішили: Інформацію про підготовку до конкурсу на посаду голови правління ПАТ «НСТУ» взяти до відома. Доручити Комітету з питань призначень та винагород посадових осіб підготувати зміни до Положення про конкурс на посаду голови та членів правління та Умов проведення конкурсу на зайняття вакантної посади голови правління ПАТ «НСТУ» на наступне засідання Наглядової ради ПАТ «НСТУ».

Голосування:
За – 15. Проти – 0. Утрималися – 0.
Рішення прийнято.

 

 1. Про обрання керівництва Наглядової ради ПАТ «НСТУ».

Світлана Остапа оголосила висунення кандидатур на посади голови, заступника голови та секретаря Наглядової ради.

Тетяна Лебедєва висунула кандидатуру Світлани Остапи на посаду голови Наглядової ради. Вона підкреслила, що С. Остапа доклала багато зусиль для реалізації реформи Суспільного мовлення.

Олексій Панич висунув кандидатуру Вадима Міського на посаду секретаря Наглядової ради. Він підкреслив, що В. Міський дуже ефективно виконує обов’язки секретаря, і сподівається, що така робота є взаємовигідною для компанії та для Вадима.

Вадим Міський подякував Олексію Паничу та висунув кандидатуру Лаврентія Малазонії на посаду секретаря Наглядової ради.

Лаврентій Малазонія заявив про самовідвід своєї кандидатури та заявив, що підтримає кандидатуру Вадима Міського на посаду секретаря Наглядової ради, бо він має донести те, що несе до кінця. Разом з тим, він зауважив, що попереднє керівництво наглядової ради ПАТ «НСТУ» могло б залишити всі три посади та «звільнити дорогу» іншим. На його думку, це було б по-європейськи з огляду події, що відбулися після припинення контракту із З. Аласанією.

В’ячеслав Козак висунув кандидатуру Ігоря Хохича на посаду голови Наглядової ради.

Євген Глібовицький висунув кандидатуру Олександра Павліченка на посаду заступника голови Наглядової ради.

Олександр Павліченко підтримав кандидатуру Світлани Остапи на посаду голови Наглядової ради, відзначивши, що вона гідно виконувала обов’язки голови Наглядової ради до цього часу.

Тарас Аврахов висунув кандидатуру Ігоря Хохича на посаду заступника голови Наглядової ради.

Світлана Остапа підсумувала, що на посаду голови Наглядової ради висунуто дві кандидатури: Світлана Остапа та Ігор Хохич; на посаду заступника голови Наглядової ради – дві кандидатури: Олександр Павліченко та Ігор Хохич; на посаду секретаря Наглядової ради – одну кандидатуру: Вадим Міський.

Світлана Остапа запропонувала голосувати за обрання голови, заступника голови та секретаря Наглядової ради ПАТ «НСТУ» шляхом заповнення письмових анонімних бюлетенів, для підрахунку результатів голосування утворивши лічильну комісію.

Надійшли пропозиції до складу лічильної комісії обрати Олексія Панича, Тетяну Лебедєву, Лаврентія Малазонію.

Вирішили: голосувати за обрання голови, заступника голови та секретаря Наглядової ради ПАТ «НСТУ» шляхом заповнення письмових анонімних бюлетенів, для підрахунку результатів голосування утворили лічильну комісію у складі Олексія Панича, Тетяни Лебедєвої, Лаврентія Малазонії.

Голосування:
За – 15. Проти – 0. Утрималися – 0.
Рішення прийнято.

Світлана Остапа оголосила голосування шляхом заповнення письмових анонімних бюлетенів.

Олексій Панич, голова лічильної комісії, оголосив результати голосування щодо посади голови Наглядової ради (протокол №1 лічильної комісії):

Олексій Панич, голова лічильної комісії, оголосив результати голосування щодо посади секретаря Наглядової ради (протокол №1 лічильної комісії):

Олексій Панич, голова лічильної комісії, оголосив результати голосування щодо посади заступника голови Наглядової ради (протокол №3 лічильної комісії):

За результатами голосування головою Наглядової ради обрано Світлану Остапу, заступником голови Наглядової ради – Ігоря Хохича, секретарем Наглядової ради – Вадима Міського (протоколи №1, №2 лічильної комісії).

Світлана Остапа подякувала колегам за підтримку та закликала всіх працювати разом над продовженням реформи й довести, що Наглядова рада це не окрема структура, а частина ПАТ «НСТУ» та керівний орган компанії.

 

 1. Про хід реорганізації ПАТ «НСТУ».

Світлана Остапа поінформувала, що на адресу Наглядової ради надійшов лист від голови правління з проханням відтермінувати введення цільової організаційної структури. Всі члени Наглядової ради мали змогу заздалегідь ознайомитися з ним. У листі зазначені причини відтермінування. По пунктах зазначені терміни виконання змін.

Інна Гребенюк зазначила, що прохання про відтермінування введення деяких змін не означає, що введення організаційної структури зупинено чи повільно виконується. Введення структури відбувається інтенсивно, але є об’єктивні причини відтермінування. Ліквідовано посаду виконавчого директора, створюється дирекція регіонального мовлення, правлінням на вимогу Наглядової ради було прийнято рішення ввести редакцію журналістських розслідувань. Здійснюється робота щодо введення департаменту комплаєнсу, управління ризиками. І. Гребенюк звернулася до Наглядової ради з проханням розглянути звернення правління щодо зміни умов та розмірів оплати праці генерального продюсера телебачення. Залучити кваліфікованого працівника на посаду генерального продюсера телебачення без гідної оплати важко.

Олексій Панич звернув увагу, що в листі зазначено, що повноцінне введення організаційної структури можливе у термін від трьох до чотирьох місяців та поцікавився, від якого дня правління визначає цей термін?

Інна Гребенюк відповіла, що від дня прийняття рішення Наглядовою радою для відтермінування.

Тарас Аврахов зауважив, що Наглядова рада прийняла рішення про введення організаційної структури з 1 травня, а правління вирішує, що не встигає. Мова не йде про глобальне перезавантаження, функції не змінюються, а змінюється структура і це не може потребувати таких тривалих термінів.

Світлана Остапа нагадала, що термін щодо введення організаційної структури з 1 травня 2019 року був узгоджений з правлінням, правління і голова правління не заперечували, а після детального прорахування зазначають, що не встигають.

Тарас Аврахов наголосив, що це не невстигання, а не бажання правління виконувати рішення Наглядової ради.

Вадим Міський підтвердив, що процес розробки та введення організаційної структури триває із жовтня місяця 2018 року. Вже п’ять місяців пройшло від того часу, коли голова правління і правління були поінформовані Наглядовою радою про запуск процесу реорганізації та долучені до нього. Голова правління на засіданні Наглядової ради 31 січня 2019 року під протокол запевнив, що до 1 травня 2019 року нова організаційна структура буде введена. Після 31 січня правління кілька разів заявляло, що вирішення питань щодо створення, ліквідації та реорганізації структурних підрозділів нібито не належить до повноважень Наглядової ради, хоча є чітка норма закону, яка визначає відповідні повноваження, а закон є вищим за всі решта документів. Якщо ж досі на думку правління це не повноваження Наглядової ради, чому тоді зараз правління звертається з проханням відтермінування впровадження організаційної структури?

Олексій Панич зауважив, що в листі голова правління просить розглянути можливість відтермінування впровадження організаційної структури. І це не вимагає від Наглядової ради жодної конкретної дії, тому що немає конкретного проекту рішення. Отож, Наглядова рада може лише «розглянути можливість», що вона фактично вже зробила. Разом з тим, варто наголосити, що попереднє рішення Наглядової ради виконується невчасно, і немає гарантії, що й це рішення буде виконуватися у ті терміни, які запропонує правління.

Олександр Павліченко зазначив, що в листі прописаний алгоритм впровадження організаційної структури з певними датами. Наглядова рада може взяти до відома інформацію, контролювати процес та допомагати його впровадженню. На думку О. Павліченка можна взяти до відома цю інформацію і починати працювати над впровадження структури для швидкого отримання результату.

Олексій Панич вніс пропозицію на наступному засіданні Наглядової ради розглянути звіт правління про виконану роботу по пунктах, розглянути календарний план, що саме залишилося ще зробити.

Олександр Челак відповів, що саме для уникнення минулих недоліків і потрібно більше часу.

Ігор Хохич звернувся із проханням, коли буде розглядатися питання призначення генерального продюсера телебачення, надати Наглядовій раді посадові обов’язки генеральних продюсерів, які зараз працюють у компанії, і посадові обов’язки генерального продюсера телебачення, щоб уникнути дублювання функцій. Наразі у компанії багато генеральних продюсерів, які по суті опікуються телебаченням, і не зрозуміло навіщо вони у такій кількості.

Вирішили: Доручити голові правління ПАТ «НСТУ» на наступне засідання Наглядової ради ПАТ «НСТУ»  підготувати звіт та доповісти про хід виконання рішення Наглядової ради ПАТ «НСТУ» від 31 січня 2019 року щодо затвердження Переліку самостійних структурних підрозділів у складі ПАТ «НСТУ» та схвалення Цільової організаційної структури ПАТ «НСТУ», в т.ч. поінформувавши Наглядову раду про здійснене попередження профспілок про зміни у структурі компанії.

Голосування:
За – 15. Проти – 0. Утрималися – 0.
Рішення прийнято.

 

 1. Про погодження Звіту про фінансово-господарську діяльність ПАТ «НСТУ» за 2018 рік.

Світлана Остапа внесла пропозицію розглянути питання погодження Звіту про фінансово-господарську діяльність ПАТ «НСТУ за 2018 рік після отримання висновку Ревізійної комісії.

Вирішили: Перенести питання погодження Звіту про фінансово-господарську діяльність ПАТ «НСТУ» за 2018 рік після отримання висновку Ревізійної комісії ПАТ «НСТУ».

Голосування:
За – 15. Проти – 0. Утрималися – 0.
Рішення прийнято.

Засідання Наглядової ради залишив Володимир Бринзак. На засіданні присутні 14 (чотирнадцять) із 16 членів Наглядової ради. Кворум наявний.

 

 1. Про обрання оцінювача нерухомого майна ПАТ «НСТУ».

Родіон Никоненко поінформував, що з метою належного відображення у бухгалтерському обліку згідно зі стандартами МСФЗ наявного нерухомого майна ПАТ «НСТУ» є потреба провести оцінку майна. Був проведений тендер серед незалежних оціночних компаній на ринку оціночних послуг, отримано шість пропозицій. За результатами аналізу пропозицій правління пропонує обрати для оцінки нерухомого майна компанію, яка запропонувала найменшу вартість послуги, що становить 97 500,00 грн без ПДВ.

Ігор Хохич зауважив, що виникли питання стосовно проведення тендеру для визначення компанії з проведення аудиту перевірки фінансового звіту. Фірми Фірми в кілька разів зменшили вартість послуг і тому виграли тендер. Виникає занепокоєння, чи зможуть ці фірми за таку суму якісно провести аудит. І. Хохич наголосив, що він звертався до тендерного комітету та правління з проханням надати інформацію про фірми – учасники тендеру та результати розгляду скарг, які надійшли щодо цих фірм. Відповіді на це звернення отримано не було. Тому виникає питання, наскільки Наглядова рада може зараз об’єктивно оцінити здатність цих фірм провести якісний кваліфікований аудит? І. Хохич звернувся із проханням надати Наглядовій раді не тільки перелік фірм – учасників тендеру, а й інформацію, яка підтвердить їхню здатність до проведення кваліфікованого аудиту, та надати відомості щодо тендеру на проведення фінансового аудиту.

Родіон Никоненко відповів, що рішення про те, яка компанія буде проводити аудит ще не прийнято. За результатами тендеру перемогла компанія «Аналітик». До цієї компанії були претензії від Антимонопольного комітету. Станом на 22 березня компанія «Аналітик» звернулася до ПАТ «НСТУ» з інформацією, що всі питання з Антимонопольним комітетом вирішені. Коли буде прийняте рішення про обрання компанії для проведення фінансового аудиту правління надасть на затвердження Наглядовій раді документи.

Родіон Никоненко повідомив, що при обранні оцінювача майна штатний працівник ПАТ «НСТУ», який є сертифікованим оцінювачем, розглядав сертифікати кандидатів для проведення оцінки. Цей працівник є досвідченим оцінювачем і його висновкам правління довіряє.

Ігор Хохич вніс пропозицію надавати Наглядовій раді більш повну інформацію з усіх питань. До переліку компаній для оцінки потрібно додати коротку характеристику цих компаній, зазначити досвід роботи на ринку оцінки, реалізовані проекти тощо. І. Хохич запропонував перенести розгляд цього питання на наступне засідання Наглядової ради.

В’ячеслав Козак поцікавився, як відбувався процес відбору компаній для проведення оцінки?

Родіон Никоненко відповів, що це був запит цінових пропозицій і фахівці департаменту управління активами відбирали подані пропозиції.

Засідання Наглядової ради залишив Сергій Таран. На засіданні присутні 13 (тринадцять) із 16 членів Наглядової ради. Кворум наявний.

Вирішили: Перенести розгляд питання про обрання оцінювача нерухомого майна ПАТ «НСТУ» на наступне засідання Наглядової ради. Доручити правлінню ПАТ «НСТУ» підготувати довідки про всі компанії, які були відібрані для проведення оцінки нерухомого майна ПАТ «НСТУ».

Голосування:
За – 12. Проти – 0. Утрималися – 1 (В. Таран).
Рішення прийнято.

 

 1. Про визначення аудиторської фірми для проведення щорічного аудиту ПАТ «НСТУ».

Ігор Хохич поінформував, що ПАТ «НСТУ» оголосило тендер для проведення щорічного аудиту на суму 1 млн грн, на тендер вийшли декілька фірм, дві з яких під час торгів суттєво, в кілька разів, зменшили суму за свої послуги до 150 тисяч гривень. Формально за документами все в нормі, але на ці фірми були подані декілька скарг від інших учасників тендеру. І. Хохич зауважив, що неодноразово звертався до правління надати Наглядовій раді роз’яснення із цього питання, але відповіді не отримав. І. Хохич звернувся до правління з проханням на наступне засідання Наглядової ради підготувати інформацію щодо цього тендеру, про результати розгляду скарг та обґрунтування здатності цих фірм провести якісно аудит.

Світлана Остапа додала, що Наглядова рада отримала зауваження щодо цих фірм від членів Ревізійної комісії, ці зауваження Ревізійна комісія надасть письмово. Також було отримано звернення від аудиторської фірми, яка брала участь у тендері із претензіями щодо проведення тендеру.

Інформацію взято до відома.

 

 1. Про концепції мовлення, підготовлені відповідно до Основних напрямів діяльності ПАТ «НСТУ» та План реалізації Концепції мовлення з тематики національних меншин ПАТ «НСТУ».

Дарія Карякіна нагадала, що на минулому засіданні Наглядова рада прийняла за основу План реалізації Концепції мовлення з тематики національних меншин ПАТ «НСТУ». Після цього цей план був доопрацьований та наданий правлінням членам Наглядової ради для розгляду. Д. Карякіна зазначила, що доопрацьований план є значно якіснішим за попередній варіант. Вона внесла пропозицію видалити з тексту абзац, у якому зазначено, що виконання плану залежить від умов фінансування: від слів «Особливі умови» до слів «Варто зазначити». Реалізація плану має проводитися незалежно від умов, якщо щось не буде реалізовано, то потрібно подати пояснювальну записку із зазначенням причин невиконання.

Вирішили: Схвалити План реалізації Концепції мовлення з тематики національних меншин ПАТ «НСТУ» (Додаток №3) з редакційними правками.

Голосування:
За – 13. Проти – 0. Утрималися – 0.
Рішення прийнято.

Юрій Макаров представив проект концепції про дитяче та молодіжне мовлення. За його словами, протиріччя, які потрібно вирішувати – це те, що дитячий контент має нульові рейтинги. Це стосується не тільки наших каналів, але і тих, які спеціалізуються на дитячому контенті. Разом з тим існує стратегія, існує закон про суспільне мовлення, існують правила, обумовлені ліцензією, які потрібно виконувати. Таких суперечностей у роботі чимало. Наприклад, у законі про суспільне мовлення є вимога про утвердження сімейних цінностей. У преамбулі угоди про асоціацію з Європейським союзом досить конкретно йдеться про профілактику і запобігання дискримінації за етнічними, релігійними, гендерними та іншими ознаками. Ю. Макаров навів приклад, що «до нього звертається автор і пропонує зробити програму за книгою Лариси Денисенко "Майя та її мами", у книзі йдеться про дівчинку, яка виховується в родині з двох мам з нетрадиційною орієнтацією». Ю. Макаров відмовив цьому автору, тому що, на його думку, головним принципом виготовлення програм є «не зашкодь», а «подібний продукт у нашому суспільстві може призвести до ускладнень». На його думку, жодними концепціями таке не можливо передбачити, але для цього правління шукає фахівців, щоб покладатися на їхні цінності, досвід та вміння вирішувати конфліктні ситуації.

Юрій Макаров наголосив, що в деяких випадках детальне викладення принципів і цінностей є тим, що може замінити конкретні алгоритми, протоколи і процедури.

Тарас Аврахов зауважив, що сумніви, що їх висловлює Макаров йому видаються щонайменше дивними. Можливо, для декотрих країн чи персоналій традиційні сімейні цінності не є актуальними та важливими але то їхня проблема. Наголосив, що при доопрацюванні Концепції мовлення для дитячої та молодіжної аудиторії зауваження були враховані частково. Т. Аврахов поцікавився, чому концепція називається «загальна» і що це означає?

Юрій Макаров відповів, що він детально пояснив, чому концепція має такий великий обсяг, який дає підстави називати її загальною, тому що концепція про цінності, а не про протокол.

Тарас Аврахов наголосив, що дефініція «загальна концепція» є нонсенсом. «Загальна» – це ні про що. Концепція має бути конкретною, а у цій концепції не вистачає конкретики по платформах.

Тетяна Лебедєва внесла редакційні правки та зауважила, що дуже багато зусиль було докладено, щоб довести, чому не варто виробляти дитячий контент. Наведений у концепції аналіз дитячого контенту є аналізом контенту комерційних каналів, а місія Суспільного створювати інший дитячий контент – контент, який розвиває критичне мислення, який допомагає адаптуватися в сучасному суспільстві. Потрібно проаналізувати дитячий контент суспільних мовників інших країн. Зрозуміти, що потрібно зробити для залучення дитячої та молодіжної аудиторії, щоб вона зростала разом із Суспільним. Також у розділі «Орієнтири, КРІ» немає КРІ.

Олексій Панич зауважив, що концепція у поданому вигляді через відсутність там коректно визначених КРІ не дає змоги зробити висновок, реалізована ця концепція чи ні. О. Панич вніс пропозицію додати до концепції план її реалізації, за прикладом Концепції мовлення з тематики національних меншин.

Євген Глібовицький погодився, що потрібен план реалізації концепції, оскільки концепція потребує змістовного переупакування. Перша частина концепції пояснює підходи, а результативна частина недостатньо конкретно вказує пріоритети. Є. Глібовицький висловив побоювання, що для виконавців концепції цей документ буде складним і недостатньо конкретним для сприйняття. Концепція має давати рамки і пояснювати, в якій рамці працювати, а ця концепція не формує цього.

Юрій Макаров запевнив, що працівники, які готували концепцію і виробляють дитячий та молодіжний контент, все чудово розуміють.

Євген Глібовицький зазначив, що оскільки законодавець не зобов’язує Наглядову раду схвалювати концепції, взяти інформацію до відома, надати свої зауваження та передати правлінню повноваження схвалити концепцію.

Олексій Панич запропонував доручити правлінню доопрацювати концепцію мовлення для дитячої та молодіжної аудиторії, розробити план її реалізації із зазначенням термінів, виконавцями, умовами, за яких кожен пункт концепції буде або не буде реалізований.

Вадим Міський вніс пропозицію, щоб Концепцію мовлення для дитячої та молодіжної аудиторії розглядали всі члени Наглядової ради, оскільки це питання є важливим. Законодавець не заборонив Наглядовій раді ані схвалювати концепції, ані затверджувати їх. Законодавець заборонив втручатися в поточну господарську діяльність правління ПАТ «НСТУ». Концепції мовлення, якими керуватиметься вся компанія на багато років вперед, є стратегічними документами, затвердження яких є основним обов’язком Наглядової ради.

Вирішили: Доручити правлінню ПАТ «НСТУ» доопрацювати Концепцію мовлення для дитячої та молодіжної аудиторії ПАТ «НСТУ» та розробити План реалізації концепції мовлення для дитячої та молодіжної аудиторії ПАТ «НСТУ».

Голосування:
За – 13. Проти – 0. Утрималися – 0.
Рішення прийнято.

Засідання Наглядової ради залишила Наталія Скрипка. На засіданні присутні 12 (дванадцять) із 16 членів Наглядової ради. Кворум наявний.

 

 1. Про звернення громадян, що надійшли до Наглядової ради ПАТ «НСТУ». Про затвердження Порядку підготовки відповіді на запити та звернення громадян, що надійшли до Наглядової ради ПАТ «НСТУ».

Вадим Міський поінформував, що Олександр Павліченко підготував проект Порядку підготовки відповіді на запити з публічної інформації та звернення громадян, що надійшли до Наглядової ради ПАТ «НСТУ». Короткий зміст цього порядку визначає, що при надходженні запиту до Наглядової ради цей запит скеровується до правління, а в разі надходження звернення до Наглядової ради – текст звернення надсилається в електронному вигляді членам Наглядової ради. Якщо члени Наглядової ради вбачають доцільним розглядати звернення по суті, тоді повідомляють про це заявника. У разі розгляду звернення по суті Наглядова рада розглядає це звернення на засіданні, якщо звернення не розглядається, то заявнику про це має бути повідомлено.

Тетяна Лебедєва запропонувала додати, що в разі потреби Наглядова рада звертається до правління за необхідною для надання відповіді інформацією.

Олексій Панич поцікавився якою більшістю голосів ухвалюється рішення розглядати чи не розглядати звернення?

Вадим Міський запропонував зазначити, що при наявності п’яти голосів за розгляд звернення, воно виноситься на Наглядову раду.

Вадим Міський також поінформував, що на адресу Наглядової ради надійшли декілька звернень, з якими мали змогу з ними ознайомитися всі члени. Від О. Зиріна стосовно можливих зловживань правління ПАТ «НСТУ» під час закупівлі та продажу прав на трансляцію Чемпіонату світу з футболу 2018 р., а також від профспілки радіо щодо умов оплати праці працівників радіо – ці звернення пропонується направити для вивчення до Служби внутрішнього аудиту ПАТ «НСТУ» та надання рекомендацій щодо можливих рішень Наглядової ради; а також звернення від асоціації діячів естрадного мистецтва з проханням порушити клопотання перед Міністерством культури, Київською міською державною адміністрацією та іншими відповідними органами щодо включення будівлі Будинку звукозапису Українського радіо до реєстру пам’яток історії та культури національного значення.

Тарас Аврахов зауважив, що будівля Будинку звукозапису є унікальною, другої такої в Україні немає і запропонував порушити клопотання про надання цій будівлі статусу пам’ятки.

Світлана Остапа додала, що до Наглядової ради надійшов запит від ГО «Актуальна правда» щодо можливих зловживань при працевлаштуванні осіб у ПАТ «НСТУ», і є потреба звернутися до Служби внутрішнього аудиту щодо перевірки фактів, наведених у зверненні.

Вирішили:

 1. Затвердити Порядок підготовки відповіді на запити та звернення громадян, що надійшли до Наглядової ради ПАТ «НСТУ» (Додаток №4) із урахуванням доповнень та зауважень.
 2. Доручити службі внутрішнього аудиту ПАТ «НСТУ» дослідити факти та пропозиції, викладені у зверненнях: О. Зиріна, ГО «Актуальна правда» та профспілки працівників радіо, поінформувати Наглядову раду про результати дослідження та надати рекомендації щодо можливих рішень Наглядової ради.
 3. На підставі пункту 8 частини 2 статті 7 Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України», доручити голові Наглядової ради С. В. Остапі порушити клопотання перед Міністерством культури Укра­їни, Київською міською державною адміністрацією та іншими відповідними органами щодо включення будівлі Будинку звукозапису Українського радіо до реєстру пам’яток історії та культури національного значення.

Голосування:
За – 12. Проти – 0. Утрималися – 0.
Рішення прийнято.

 

 1. Різне.

Світлана Остапа поінформувала про відповіді на запити щодо декларування членів Наглядової ради. Національне агентство з питань запобігання корупції надало відповідь на запит, що членам Наглядової ради ПАТ «НСТУ» не потрібно подавати декларації, тому що визначені ознаки для суб’єктів декларування не відносяться до членів Наглядової ради. Вона зацитувала частину відповіді НАЗК на запит про ознаки, яким має відповідати декларант:

«1) отримують кошти, майно в рамках реалізації в Україні програми (проектів) технічної або іншої, в тому числі безповоротної, допомоги у сфері запобігання, протидії корупції (як безпосередньо, так і через третіх осіб або будь-яким іншим способом, передбаченим відповідною програмою (проектом);

2) систематично, протягом року, виконують роботи, надають послуги щодо імплементації стандартів у сфері антикорупційної політики в Україні, підготовка пропозицій з питань формування, реалізації такої політики, – якщо фінансування (оплата) таких робіт, послуг здійснюється безпосередньо або через третіх осіб за рахунок технічної або іншої, в тому числі безповоротної, допомоги у сфері запобігання, протидії корупції ;

3) є керівниками або входять до складу вищого органу управління, інших органів управління громадських об’єднань, інших непідприємницьких товариств, що здійснюють діяльність, пов’язану із запобіганням, протидією корупції, імплементації стандартів у сфері антикорупційної політики, моніторингу антикорупційної політики в Україні, підготовка пропозицій з питань формування, реалізації такої політики та/або беруть участь, залучаються до здійснення заходів, пов’язаних із запобіганням, протидією корупції».

При цьому особа має відповідати одразу всім трьом ознакам, в іншому випадку в неї немає обов’язку подавати декларацію.

Світлана Остапа повідомила, що Максим Дорофєєв, директор юридичного департаменту ПАТ «НСТУ» на запит Наглядової ради щодо наявних судових рішень станом на 22 березня надав відповідь, що є наявні три судові впровадження про скасування рішення Наглядової ради від 31 січня 2019 року щодо дострокового припинення контракту з головою правління:

 1. Першу справу розглядає Шевченківський районний суд міста Києва, суддя Пономаренко Тамара Василівна, за позовом Аласанії Зурабі Григоровичем до ПАТ «НСТУ», членів Наглядової ради Т. Лебедєвої, С. Остапа, треті особи – члени Наглядової ради В. Козак, О. Панич, В. Міський. Відкрито впровадження, судове засідання призначено на 12 квітня 2019 року. Офіційні документи на адресу ПАТ «НСТУ» не надходили.
 2. Другу справу розглядає Шевченківський районний суд міста Києва, суддя Мальцев Дмитро Олександрович, за позовом Глібовицького Євгена Мирославовича до ПАТ «НСТУ», третя особа Аласанія Зурабі Григорович про визнання протиправними та скасування рішення. Із суду документи на адресу ПАТ «НСТУ» не надходили.
 3. Третю справу розглядає господарський суд міста Києва, суддя Щербаков, за позовом Глібовицького Євгена Мирославовича до ПАТ «НСТУ», третя особа Аласанія Зурабі Григорович про визнання протиправними та скасування рішення. Із суду документи на адресу ПАТ «НСТУ» не надходили.

Тетяна Лебедєва звернулася до правління з проханням надати документи щодо судових позовів членам Наглядової ради.

Інформацію взято до відома.

Головуюча на засіданні Наглядової ради закрила засідання.

 

Додатки:

 1. Договір із головою Ревізійної комісії ПАТ «НСТУ»;
 2. Договір із членом Ревізійної комісії ПАТ «НСТУ»;
 3. План реалізації Концепції мовлення з тематики національних меншин ПАТ «НСТУ» з редакційними правками;
 4. Порядок підготовки відповіді на запити та звернення громадян, що надійшли до Наглядової ради ПАТ «НСТУ».

 

Голова Наглядової ради                                                  С. В. Остапа

Секретар Наглядової ради                                              В. В. Міський