Протокол засідання правління ПАТ "НСТУ" № 102
ПРОТОКОЛ № 102

засідання правління публічного акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

01.02.2019 м. Київ, вул. Мельникова, 42
15 год. 00 хв.

Присутні:

Члени правління:

1. Аласанія З. Г., голова правління,
2. Гребенюк І. І., член правління,
3. Кольцова О. А., член правління,
4. Макаров Ю. В., член правління,
5. Никоненко Р. Ю., член правління,
6. Вінтонів Р. І., член правління,
7. Чернотицький М. М., член правління.

Запрошені:

Лієв О.С., виконавчий директор ПАТ «НСТУ»;
Сірук Т.В., заступник директора департаменту закордонного співробітництва.

Порядок денний засідання

1. Про проект Положення про співпрацю з партнерами (донорами та іншими третіми особами) ПАТ «НСТУ».

За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.

Голосували: за – 7, проти – 0.

Рішення прийнято.

Обговорення питання порядку денного

1. Обговорено проект Положення про співпрацю з партнерами (донорами та іншими третіми особами) ПАТ «НСТУ».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пунктів 31, 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, на виконання підпункту А 3.3 Дорожньої карти запровадження ініціатив за результатами організаційного аудиту ПАТ «НСТУ», схваленої протоколом засідання Наглядової ради ПАТ «НСТУ» від 26.07.2018 № 22:
1) схвалити проект Положення про співпрацю з партнерами (донорами та іншими третіми особами) ПАТ «НСТУ», що додається;
2) подати проект Положення про співпрацю з партнерами (донорами та іншими третіми особами) ПАТ «НСТУ» на розгляд дорадчого органу – Керівного комітету із нагляду за виконанням Дорожньої карти запровадження ініціатив за результатами організаційного аудиту ПАТ «НСТУ».

Голосували: за – 7, проти – 0.

Рішення прийнято.

Голова правління підпис Зураб АЛАСАНІЯ

Член правління підпис Інна ГРЕБЕНЮК

Член правління підпис Олександра КОЛЬЦОВА

Член правління підпис Юрій МАКАРОВ

Член правління підпис Родіон НИКОНЕНКО

Член правління підпис Роман ВІНТОНІВ

Член правління підпис Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ