Протокол засідання правління ПАТ "НСТУ" № 101
ПРОТОКОЛ № 101

засідання правління публічного акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

28.01.2019 м. Київ, вул. Мельникова, 42
15 год. 00 хв.

Присутні:

Члени правління:

1. Аласанія З. Г., голова правління,
2. Вінтонів Р. І., член правління,
3. Гребенюк І.І., член правління,
4. Кольцова О. А., член правління,
5. Макаров Ю. В., член правління,
6. Никоненко Р. Ю., член правління,
7. Чернотицький М. М., член правління.

Запрошені:

Лієв О.С., виконавчий директор ПАТ «НСТУ»;
Шматов М.В., заступник виконавчого директора ПАТ «НСТУ»;
Грузинський Д.О., директор департаменту з організації та розвитку мереж
телерадіомовлення.

Порядок денний засідання

1. Про оголошення конкурсного відбору на посади менеджера (філії) та продюсера (філії) філій ПАТ «НСТУ».
2. Про схвалення проекту Стратегії розвитку мереж мовлення ПАТ «НСТУ».

За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.

Голосували: за — 7, проти — 0.

Рішення прийнято.

Обговорення питань порядку денного

1. Обговорено питання оголошення конкурсного відбору на посади менеджера (філії) та продюсера (філії) філій ПАТ «НСТУ».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 17 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, Положення про конкурсний відбір на посаду менеджера філії, затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 02.10.2017 (протокол № 19) зі змінами, Положення про конкурсний відбір на посаду продюсера філії, затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 02.10.2017 (протокол № 19) зі змінами:
1) оголосити з 01.02.2019 конкурсний відбір на посаду менеджера (філії) філії ПАТ «НСТУ» «Львівська РД»;
2) оголосити з 01.02.2019 конкурсний відбір на посаду продюсера (філії) філії ПАТ «НСТУ» «Житомирська РД»;
3) доручити виконавчому директору ПАТ «НСТУ» вчинити необхідні дії, пов’язані із організацією заходів щодо забезпечення проведення процедури конкурсного відбору.

Голосували: за — 7, проти — 0.

Рішення прийнято.

2. Обговорено питання схвалення проекту Стратегії розвитку мереж мовлення ПАТ «НСТУ».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пунктів 31, 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1039, на виконання підпункту В.1.9.1 Дорожньої карти запровадження ініціатив за результатами організаційного аудиту ПАТ «НСТУ», схваленої протоколом засідання Наглядової ради ПАТ «НСТУ» від 26.07.2018 № 22:
схвалити проект Стратегії розвитку мереж мовлення ПАТ «НСТУ»;
подати проект Стратегії розвитку мереж мовлення ПАТ «НСТУ» на розгляд дорадчого органу — Керівного комітету із нагляду за виконанням Дорожньої карти запровадження ініціатив за результатами організаційного аудиту ПАТ «НСТУ».

Голосували: за — 7, проти — 0.

Рішення прийнято.

Голова правління підпис Зураб АЛАСАНІЯ

Член правління підпис Олександра КОЛЬЦОВА

Член правління підпис Інна ГРЕБЕНЮК

Член правління підпис Юрій МАКАРОВ

Член правління підпис Родіон НИКОНЕНКО

Член правління підпис Роман ВІНТОНІВ

Член правління підпис Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ