Протокол засідання правління ПАТ "НСТУ" № 100
ПРОТОКОЛ № 100

засідання правління публічного акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

25.01.2019 м. Київ, вул. Мельникова, 42
15 год. 00 хв.

Присутні:

Члени правління:

1. Аласанія З. Г., голова правління,
2. Вінтонів Р. І., член правління,
3. Кольцова О. А., член правління,
4. Макаров Ю. В., член правління,
5. Чернотицький М. М., член правління.

Запрошені:

Стиренко Л.М., заступник виконавчого директора ПАТ «НСТУ»;
Челак О.П., заступник виконавчого директора ПАТ «НСТУ»;
Шматов М.В., заступник виконавчого директора ПАТ «НСТУ»;
Глоба М.Л., директор департаменту управління персоналом.

Порядок денний засідання

1. Про внесення змін до структури та штатного розпису ПАТ «НСТУ».

2. Про преміювання працівників керівного складу ПАТ «НСТУ» за підсумками роботи у січні 2019 року.

За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.

Голосували: за – 5, проти – 0.

Рішення прийнято.

Обговорення питань порядку денного

1. Обговорено питання внесення з 01 лютого 2019 року змін до структури та штатного розпису ПАТ «НСТУ», затверджених рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 16.04.2018 № 51 (у редакції рішення правління ПАТ «НСТУ» від 27.08.2018 № 71) зі змінами, а саме виведення 56 штатних одиниць в частині центральної дирекції ПАТ «НСТУ» та введення 49 штатних одиниць в частині центральної дирекції ПАТ «НСТУ».


За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пункту 28, підпункту 15 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, внести з 01.02.2019 до структури та штатного розпису ПАТ «НСТУ», затверджених рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 16.04.2018 № 51 (у редакції рішення правління ПАТ «НСТУ» від 27.08.2018 № 71) зі змінами, такі зміни (додаються), а саме:

1) вивести зі структури та штатного розпису в частині центральної дирекції ПАТ «НСТУ» 56 штатних одиниць:
департамент регіонального розвитку – 5;
творче об’єднання «UA: Культура» – 1;
департамент технічного забезпечення – 4;
творче об’єднання освітнього мовлення – 32;
планово-економічний департамент – 3;
департамент закордонного співробітництва – 11;

2) ввести до структури та штатного розпису в частині центральної дирекції ПАТ «НСТУ» 49 штатних одиниць:
департамент регіонального розвитку – 5;
творче об’єднання «UA: Культура»– 2;
творче об’єднання освітнього мовлення – 24;
департамент інформаційного мовлення – 1;
департамент технічного забезпечення – 4;
планово-економічний департамент – 1;
департамент фінансів – 2;
департамент закордонного співробітництва – 9;
генеральний продюсер напряму (керівний склад) – 1.

Голосували: за — 5, проти — 0.

Рішення прийнято.

2. Обговорено питання преміювання працівників керівного складу ПАТ «НСТУ» за підсумками роботи у січні 2019 року.

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пункту 4 розділу ІІ додатку № 3 до протоколу № 22 засідання Наглядової ради ПАТ «НСТУ» від 26.07.2018 (зі змнами), пункту 1.2 розділу 1 Порядку преміювання працівників публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (додаток 1 до Колективного договору публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2018-2023 роки) встановити розмір преміювання працівників керівного складу ПАТ «НСТУ» за підсумками роботи у січні 2019 року (додаток до протоколу).

Голосували: за — 5, проти — 0.

Рішення прийнято.

Голова правління підпис Зураб АЛАСАНІЯ

Член правління підпис Олександра КОЛЬЦОВА

Член правління підпис Юрій МАКАРОВ

Член правління підпис Роман ВІНТОНІВ

Член правління підпис Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ