Протокол засідання правління ПАТ "НСТУ" № 99
ПРОТОКОЛ № 99

засідання правління публічного акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

21.01.2019 м. Київ, вул. Мельникова, 42
15 год. 00 хв.

Присутні:

Члени правління:

1. Аласанія З. Г., голова правління,
2. Вінтонів Р. І., член правління,
3. Гребенюк І.І., член правління,
4. Кольцова О. А., член правління,
5. Макаров Ю. В., член правління,
6. Никоненко Р. Ю., член правління,
7. Чернотицький М. М., член правління.

Запрошені:

Стиренко Л.М., заступник виконавчого директора ПАТ «НСТУ»;
Челак О.П., заступник виконавчого директора ПАТ «НСТУ»;
Горецька І.А., директор планово-економічного департаменту;
Сірук Т.В., заступник директора департаменту закордонного співробітництва.

Порядок денний засідання

1. Про проект Стратегії роботи з партнерами для розвитку публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2019–2020 роки.
2. Про щорічний (загальний) звіт про діяльність публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» за 2018 рік.
3. Про схвалення пропозиції до проекту Фінансового плану публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2019 рік.
4. Про Річний план діяльності публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2019 рік.

За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.

Голосували: за – 7, проти – 0.

Рішення прийнято.

Обговорення питань порядку денного

1. Обговорено проект Стратегії роботи з партнерами для розвитку публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2019–2020 роки.

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пунктів 31, 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, на виконання підпункту А 3.3 Дорожньої карти запровадження ініціатив за результатами організаційного аудиту ПАТ «НСТУ», схваленої протоколом засідання Наглядової ради ПАТ «НСТУ» від 26.07.2018 № 22:

1) схвалити проект Стратегії роботи з партнерами для розвитку публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2019–2020 роки, що додається;

2) подати проект Стратегії роботи з партнерами для розвитку публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2019–2020 роки на розгляд дорадчого органу – Керівного комітету із нагляду за виконанням Дорожньої карти запровадження ініціатив за результатами організаційного аудиту ПАТ «НСТУ».

Голосували: за – 7, проти – 0.

Рішення прийнято.

2. Обговорено щорічний (загальний) звіт про діяльність публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» за 2018 рік.

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 13 пункту 45, підпункту 9 пункту 66, підпункту 1 пункту 116 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039:
1) схвалити щорічний (загальний) звіт про діяльність публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» за 2018 рік, що додається;
2) подати на затвердження Наглядовій раді ПАТ «НСТУ» схвалений на цьому засідання щорічний (загальний) звіт про діяльність публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» за 2018 рік.

Голосували: за – 7, проти – 0.

Рішення прийнято.

3. Обговорено розроблені пропозиції до проекту Фінансового плану публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2019 рік.

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 14 пункту 45, підпункту 6 пункту 66, підпункту 2 пункту 110, пункту 112 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки, затвердженого наказом Мінекономрозвитку від 02.03.2015 № 205, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.03.2015 за № 300/26745:

1) схвалити пропозиції до проекту Фінансового плану публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2019 рік, що додаються;

2) подати на погодження Наглядовій раді ПАТ «НСТУ» схвалені на цьому засіданні пропозиції до проекту Фінансового плану публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2019 рік.

Голосували: за — 7, проти — 0.

Рішення прийнято.

4. Обговорено Річний план діяльності публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2019 рік.

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 12 пункту 45, підпункту 4 пункту 66, підпункту 1 пункту 110, пункту 111 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039:

1) схвалити Річний план діяльності публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2019 рік, що додається;

2) подати на затвердження Наглядовій раді ПАТ «НСТУ» схвалений на цьому засіданні Річний план діяльності публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2019 рік.

Голосували: за — 7, проти — 0.

Рішення прийнято.


Голова правління підпис Зураб АЛАСАНІЯ

Член правління підпис Олександра КОЛЬЦОВА

Член правління підпис Інна ГРЕБЕНЮК

Член правління підпис Юрій МАКАРОВ

Член правління підпис Родіон НИКОНЕНКО

Член правління підпис Роман ВІНТОНІВ

Член правління підпис Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ

 

 


Додатки: