Протокол засідання правління ПАТ "НСТУ" № 98
ПРОТОКОЛ № 98

засідання правління публічного акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

18.01.2019 м. Київ, вул. Мельникова, 42
11 год. 00 хв.

Присутні:

Члени правління:

1. Аласанія З.Г., голова правління,
2. Гребенюк І.І., член правління,
3. Кольцова О. А., член правління
4. Макаров Ю.В., член правління,
5. Никоненко Р.Ю., член правління,
6. Вінтонів Р.І., член правління,
7. Чернотицький М.М., член правління.

Запрошені:

Стиренко Л.М., заступник виконавчого директора ПАТ «НСТУ»,
Челак О.П., заступник виконавчого директора ПАТ «НСТУ».

Порядок денний засідання

1. Про проект цільової організаційної структури ПАТ «НСТУ».

За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.

Голосували: за – 7, проти – 0.

Рішення прийнято.

Обговорення питання порядку денного

1. Обговорено проект цільової організаційної структури ПАТ «НСТУ».

За результатами обговорення вирішили:

на виконання пункту 2 протоколу засідання Наглядової ради ПАТ «НСТУ» від 20.12.2018 № 25 (за результатами схваленої Концепцію цільової організаційної структури ПАТ «НСТУ»), пункту А 1.3 Дорожньої карти запровадження ініціатив за результатами організаційного аудиту ПАТ «НСТУ», схваленої протоколом засідання Наглядової ради ПАТ «НСТУ» від 26.07.2018 № 22, подати на розгляд Наглядової ради ПАТ «НСТУ» проект цільової організаційної структури ПАТ «НСТУ» (додається до протоколу) для подальшого розроблення на її основі та затвердження правлінням ПАТ «НСТУ» структури та штатного розпису ПАТ «НСТУ» відповідно до підпункту 15 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039.


Голосували: за – 4, проти – 3 (Кольцова О.А., Никоненко Р.Ю., Вінтонів Р.І.)

Рішення прийнято.

Голова правління підпис Зураб АЛАСАНІЯ

Член правління підпис Юрій МАКАРОВ

Член правління підпис Інна ГРЕБЕНЮК

Член правління підпис Олександра КОЛЬЦОВА

Член правління підпис Родіон НИКОНЕНКО

Член правління підпис Роман ВІНТОНІВ

Член правління підпис Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ