Протокол засідання правління ПАТ "НСТУ" №97
ПРОТОКОЛ № 97

засідання правління публічного акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

14.01.2019 м. Київ, вул. Мельникова, 42
15 год. 00 хв.

Присутні:

Члени правління:

1. Аласанія З.Г., голова правління,
2. Макаров Ю.В., член правління,
3. Никоненко Р.Ю., член правління,
4. Вінтонів Р.І., член правління,
5. Чернотицький М.М., член правління.

Запрошені:

Стиренко Л.М., заступник виконавчого директора ПАТ «НСТУ»,
Грузинський Д.О., директор департаменту з організації та розвитку мереж телерадіомовлення,
Сидоренко В.В, директор департаменту зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації.

Порядок денний засідання

1. Питання затвердження плану обсягів мовлення (трансляції) телерадіопрограм на 2019 рік.
2. Про схвалення пропозицій до показників проекту паспорту бюджетної програми 1701080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2019 рік.
3. Про схвалення проекту Положення про інформаційне партнерство публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.

Голосували: за – 5, проти – 0.

Рішення прийнято.

 Обговорення питань порядку денного

1. Обговорено питання затвердження плану обсягів мовлення (трансляції) телерадіопрограм на 2019 рік.
За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 7 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1039, затвердити План обсягів мовлення (трансляції) телерадіопрограм на 2019 рік, що додається.

Голосували: за — 5, проти — 0.

Рішення прийнято.

2. Обговорено пропозиції до показників проекту паспорту бюджетної програми 1701080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2019 рік.

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.01.2017 № 30 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, та з урахуванням листа головного розпорядника бюджетних коштів - Держкомтелерадіо від 04.01.2019 № 6/6-1 схвалити пропозиції до показників проекту паспорту бюджетної програми 1701080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2019 рік;
доручити голові правління ПАТ «НСТУ» подати на розгляд головному розпоряднику бюджетних коштів – Держкомтелерадіо схвалені на цьому засіданні пропозиції.

Голосували: за — 5, проти — 0.

Рішення прийнято.

3. Обговорено питання схвалення проекту Положення про інформаційне партнерство публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пунктів 31, 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, на виконання підпункту А 4.3.4 Дорожньої карти запровадження ініціатив за результатами організаційного аудиту ПАТ «НСТУ», схваленої протоколом засідання Наглядової ради ПАТ «НСТУ» від 26.07.2018 № 22:
схвалити проект Положення про інформаційне партнерство публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», що додається;
подати проект Положення про інформаційне партнерство публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на розгляд дорадчого органу - Керівного комітету із нагляду за виконанням Дорожньої карти запровадження ініціатив за результатами організаційного аудиту ПАТ «НСТУ».

Голосували: за – 5, проти – 0.

Рішення прийнято.

Голова правління підпис Зураб АЛАСАНІЯ

Член правління підпис Юрій МАКАРОВ

Член правління підпис Родіон НИКОНЕНКО

Член правління підпис Роман ВІНТОНІВ

Член правління підпис Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ