Протокол засідання правління ПАТ "НСТУ" №91
ПРОТОКОЛ № 91

засідання правління публічного акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

17.12.2018 м. Київ, вул. Мельникова, 42
15 год. 00 хв.

Присутні:

Члени правління:

 1. Аласанія З.Г., голова правління,
 2. Гребенюк І.І., член правління,
 3. Чернотицький М.М., член правління,
 4. Макаров Ю.В., член правління,
 5. Никоненко Р.Ю., член правління.

Запрошені:

Лієв О.С., виконавчий директор ПАТ «НСТУ»;
Шматов М.В., заступник виконавчого директора ПАТ «НСТУ»;
Горецька І.А., директор планово-економічного департаменту;
Грузинський Д.О., директор департаменту з організації та розвитку мереж телерадіомовлення;
Слободянюк Ю.М., директор департаменту з комерційної діяльності;
Семенець В.В., директор департаменту управління активами.

 

Порядок денний засідання

 1. Про схвалення проекту Положення про центри фінансової відповідальності публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
 2. Про схвалення проекту Стратегії розвитку мереж мовлення ПАТ «НСТУ».
 3. Про визначення пріоритетів мовлення окремих телевізійних та радіоканалів ПАТ «НСТУ» у 2019 році.
 4. Про внесенни зміни до Порядку преміювання працівників департаменту з комерційної діяльності ПАТ «НСТУ».
 5. Про затвердження Плану грошових надходжень від комерційної діяльності департаменту з комерційної діяльності ПАТ «НСТУ» на 2019 рік.
 6. Питання увільнення від тимчасового виконання обов’язків менеджерів (філій) філій публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Миколаївська регіональна дирекція», «Полтавська регіональна дирекція «ЛТАВА».
 7. Питання призначення керівників філій публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» - менеджерів (філій).
 8. Питання продовження строкових трудових договорів з менеджерами (філій) та продюсерами (філій) філій ПАТ «НСТУ».
 9. Про преміювання працівників керівного складу філій ПАТ «НСТУ» за підсумками роботи у грудні 2018 року.
 10. Про визначення початкового розміру орендної плати за користування майном ПАТ «НСТУ» та умов для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro. Продажі».

За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.

Голосували: за – 5, проти – 0.

Рішення прийнято.

 

Обговорення питань порядку денного

 1. Обговорено питання схвалення проекту Положення про центри фінансової відповідальності публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пунктів 31, 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1039, на виконання підпункту 3.3.1 Дорожньої карти запровадження ініціатив за результатами організаційного аудиту ПАТ «НСТУ», схваленої протоколом засідання Наглядової ради ПАТ «НСТУ» від 26.07.2018 № 22, Річного плану діяльності ПАТ «НСТУ» на 2018, затвердженого протоколом засідання Наглядової ради ПАТ «НСТУ» від 27.02.2018 № 19:

схвалити проект Положення про  центри фінансової відповідальності публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», що додається;

подати проект Положення про  центри фінансової відповідальності публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на розгляд дорадчого органу -  Керівного комітету із нагляду за виконанням Дорожньої карти запровадження ініціатив за результатами організаційного аудиту ПАТ «НСТУ».

Голосували: за – 5, проти – 0.

Рішення прийнято.

 1. Обговорено питання схвалення проекту Стратегії розвитку мереж мовлення ПАТ «НСТУ».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пунктів 31, 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1039, на виконання пункту 1.9 Дорожньої карти запровадження ініціатив за результатами організаційного аудиту ПАТ «НСТУ», схваленої протоколом засідання Наглядової ради ПАТ «НСТУ» від 26.07.2018 № 22, Річного плану діяльності ПАТ «НСТУ» на 2018, затвердженого протоколом засідання Наглядової ради ПАТ «НСТУ» від 27.02.2018 № 19:

доопрацювати проект Стратегії розвитку мереж мовлення ПАТ «НСТУ», залучивши відповідні структурні підрозділи ПАТ «НСТУ»;

подати до 28.12.2018 доопрацьований проект Стратегії розвитку мереж мовлення ПАТ «НСТУ» на розгляд правління ПАТ «НСТУ».

Голосували: за – 5, проти – 0.

Рішення прийнято.

 1. Обговорено питання визначення пріоритетів мовлення окремих телевізійних та радіоканалів ПАТ «НСТУ» у 2019 році.

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до статей 1, 5 Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України», підпункту 24 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1039, визначити пріоритети мовлення окремих телевізійних та радіоканалів ПАТ «НСТУ» у 2019 році, що додаються.

Голосували: за – 5, проти – 0.

Рішення прийнято.

 1. Обговорено питання внесення зміни до Порядку преміювання працівників департаменту з комерційної діяльності ПАТ «НСТУ».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пункту 4 розділу І додатку № 3 до протоколу № 22 засідання Наглядової ради ПАТ «НСТУ» від 26.07.2018 № 22, пункту 1.2 розділу 1 Порядку преміювання працівників публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (додаток 1 до Колективного договору публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2018-2023 роки, схваленого конференцією трудового колективу ПАТ «НСТУ», протокол № 1 від 31.07.2018) внести з 01.01.2019 (але на раніше внесення відповідних змін до штатного розпису ПАТ «НСТУ») зміну до пункту 4 Порядку преміювання працівників департаменту з комерційної діяльності ПАТ «НСТУ», що додається.

Голосували: за – 5, проти – 0.

Рішення прийнято.

 1. Обговорено питання затвердження Плану грошових надходжень від комерційної діяльності департаменту з комерційної діяльності ПАТ «НСТУ» на 2019 рік.

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпунктів 3, 7 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1039,  пункту 4 розділу І додатку № 3 до протоколу № 22 засідання Наглядової ради ПАТ «НСТУ» від 26.07.2018 № 22, пункту 1.2 розділу 1 Порядку преміювання працівників публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (додаток 1 до Колективного договору публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2018-2023 роки, схваленого конференцією трудового колективу ПАТ «НСТУ», протокол № 1 від 31.07.2018) затвердити План грошових надходжень від комерційної діяльності департаменту з комерційної діяльності ПАТ «НСТУ» на 2019 рік, що додається.

Голосували: за – 5, проти – 0.

Рішення прийнято.

 1. Питання увільнення від тимчасового виконання обов’язків менеджерів (філій) філій публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Миколаївська регіональна дирекція», «Полтавська регіональна дирекція «ЛТАВА».

За результатами обговорення вирішили:

увільнити:

26.12.2018 від тимчасового виконання обов’язків менеджера (філії) публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Миколаївська регіональна дирекція» Галамасюка Івана Васильовича - заступника директора департаменту сервісу цертральної дирекції ПАТ «НСТУ»;

26.12.2018 від тимчасового виконання обов’язків менеджера (філії) публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Полтавська регіональна дирекція «ЛТАВА» Сазонова Ігоря Олександровича - продюсера (лінійного) творчого об’єднання телерадіопрограм зазначеної філії.

Голосували: за — 5, проти — 0.

Рішення прийнято.

 1. Обговорено питання призначення керівників філій публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», а саме менеджера (філії):

філії публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Миколаївська  регіональна дирекція»;

філії публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Полтавська  регіональна дирекція «ЛТАВА».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пункту 2 частини першої статті 23 Кодексу законів про працю України, підпункту 17 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1039, ураховуючи рішення конкурсної комісії з відбору на посаду менеджера (філій) ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (протокол № 6 від 13.12.2018),

призначити:

27.12.2018 Лугінця Дмитра Олеговича – менеджером (філії) філії публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Миколаївська регіональна дирекція» строком на 1 рік;

27.12.2018 Сазонова Ігоря Олександровича – менеджером (філії) філії публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Полтавська регіональна дирекція «ЛТАВА» строком на 1 рік.

Доручити голові правління ПАТ «НСТУ» укласти із переможцями конкурсу строкові трудові договори.

Голосували: за — 5, проти — 0.

Рішення прийнято.

 1. Питання продовження строкових трудових договорів з менеджерами (філій) та продюсерами (філій) філій публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пункту 2 частини першої статті 23 Кодексу законів про працю України, підпункту 17 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1039, пункту 14 Положення про конкурсний відбір на посаду менеджера (філії) публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердежного рішенням правління ПАТ «НСТУ» (протокол від 02.10.2017 № 19 зі змінами), пункту 14 Положення про конкурсний відбір на посаду продюсера (філії) публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердежного рішенням правління ПАТ «НСТУ» (протокол від 02.10.2017 № 19 зі змінами), враховуючи пункти 7.3, 8.1 строкових трудових договорів з менеджерами (філій) і продюсерами (філій) та проведену роботу:

1)  продовжити  строкові трудові договори з менеджерами (філій) та продюсерами (філій) філій публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (додаток 1 до протоколу);

2)  доручити голові правління ПАТ «НСТУ» внести відповідні зміни до строкових трудових договорів, укладених з менеджерами (філій) та продюсерами (філій) філій публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

Голосували: за — 5, проти — 0.

Рішення прийнято.

 1. Обговорено питання преміювання працівників керівного складу філій ПАТ «НСТУ» за підсумками роботи у грудні 2018 року.

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пункту 4 розділу ІІ додатку № 3 до протоколу № 22 засідання Наглядової ради ПАТ «НСТУ» від 26.07.2018, пункту 1.2 розділу 1 Порядку преміювання працівників публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (додаток 1 до Колективного договору публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2018-2023 роки), з урахуванням пункту 3 Антикризових заходів ПАТ «НСТУ», затверджених рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 24.09.2018 № 77 (зі зміною), встановити розмір преміювання працівників керівного складу філій ПАТ «НСТУ» за підсумками роботи у грудні 2018 року (додаток 2 до протоколу).

Голосували: за — 5, проти — 0.

Рішення прийнято.

 1. Обговорено питання визначення початкового розміру орендної плати за користування майном ПАТ «НСТУ» та умов для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 8 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1039, затвердити початковий розмір орендної плати за користування майном ПАТ «НСТУ» та умови для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі» (додаток 3 до протоколу);

виконавчому директору ПАТ «НСТУ» вчинити необхідні дії пов’язані із передачею в оренду майна ПАТ «НСТУ» шляхом розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі».

Голосували: за — 5, проти — 0.

Рішення прийнято.

 

Голова правління підпис Зураб АЛАСАНІЯ

Член правління підпис Інна ГРЕБЕНЮК

Член правління підпис Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ

Член правління підпис Юрій МАКАРОВ

Член правління підпис Родіон НИКОНЕНКО