Протокол засідання наглядової ради ПАТ "НСТУ" №16
Протокол №16

засідання Наглядової ради ПАТ «НСТУ»

08 листопада 2017 року м. Київ, вул. Хрещатик, 26

Присутні:

 1. Лебедєва Т.Я., голова Наглядової ради;
 2. Остапа С.В., заступник голови Наглядової ради;
 3. Міський В.В., секретар Наглядової ради;
 4. Аврахов Т.Г., член Наглядової ради;
 5. Бринзак В.М., член Наглядової ради;
 6. Козак В.В., член Наглядової ради;
 7. Малазонія Л.Т., член Наглядової ради;
 8. Скрипка Н.С., член Наглядової ради;
 9. Хохич І.М., член Наглядової ради;
 10. Глібовицький Є.М., член Наглядової ради (у режимі дистанційного зв’язку);
 11. Карякіна Д.С., член Наглядової ради;
 12. Таран С.В., член Наглядової ради;
 13. Яворівський В.О., член Наглядової ради;

Відсутні:

 1. Шевченко Т.С., член Наглядової ради;
 2. Портников В.Е., член Наглядової ради;
 3. Таран В.В., член Наглядової ради;
 4. Панич О.О., член Наглядової ради.

Присутні на засіданні:

Голова правління ПАТ «НСТУ» Зураб Аласанія, члени правління: Р. Вінтонів, І. Гребенюк, О. Кольцова, Ю. Макаров, Р. Никоненко, М. Чернотицький.

Порядок денний

 1. Про призначення голови Комітету Наглядової ради ПАТ «НСТУ» з питань призначень і винагород посадових осіб.
 2. Про призначення голови Комітету Наглядової ради ПАТ «НСТУ» з питань аудиту.
 3. Про погодження проекту Кодексу корпоративного управління Публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
 4. Про затвердження Положення про преміювання Голови та членів правління ПАТ «НСТУ».
 5. Про встановлення премій членам правління та Голові правління за результатами роботи в ІІІ кварталі.

Відкриття засідання.

Надійшла пропозиція розпочати засідання.

На засіданні присутні 12 членів Наглядової ради. Кворум наявний.

Тетяна Лебедєва оголосила перелік питань порядку денного. Заперечень не надійшло.

Обговорення порядку денного

Про призначення голови Комітету Наглядової ради ПАТ «НСТУ» з питань призначень і винагород посадових осіб.Вадим Міський інформував, що минулого понеділка відбулося засідання комітету з питань призначень і винагород посадових осіб на якому були присутні п’ять членів комітету із шести. На засіданні одностайно була підтримана кандидатура на посаду голови комітету з питань призначень і винагород посадових осіб Євгена Глібовицького. Вадим Міський запропонував підтримати пропозицію комітету і затвердити на цю посаду Євгена Глібовицького. На цьому засіданні було розроблено проект Положення про преміювання Голови та членів правління ПАТ «НСТУ». Олексій Панич надав Пропозиції по правках до Положення, які були враховані комітетом.

Вирішили:

Відповідно до пункту 49 Статуту ПАТ «НСТУ», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, розділу V Положення про Наглядову раду ПАТ «НСТУ», пункту 3 протоколу засідання Наглядової ради ПАТ «НСТУ» від 25.10.2017 № 15, на підставі проекту рішення Комітету Наглядової ради ПАТ «НСТУ» з питань призначень і винагород посадових осіб (протокол від 30.10.2017 № 1) призначити головою Комітету Наглядової ради ПАТ «НСТУ» з питань призначень і винагород члена Наглядової ради ПАТ «НСТУ» Євгена Глібовицького.

Голосування: за – 12, проти – 0, утрималися – 0.

Рішення прийнято.

Про призначення голови Комітету Наглядової ради ПАТ «НСТУ» з питань аудиту.

Ігор Хохич поінформував, що сьогодні 8 листопада відбулося засідання комітету з питань аудиту, на якому членами комітету було запропоновано обрати головою комітету Ігоря Хохича. За кандидатуру Ігоря Хохича було проголосовано одностайно.

Вирішили:

Відповідно до пункту 49 Статуту ПАТ «НСТУ», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, розділу V Положення про Наглядову раду ПАТ «НСТУ», пункту 3 протоколу засідання Наглядової ради ПАТ «НСТУ» від 25.10.2017 № 15, на підставі проекту рішення Комітету Наглядової ради ПАТ «НСТУ» з питань аудиту (протокол від 08.11.2017 № 1) призначити головою Комітету Наглядової ради ПАТ «НСТУ» з питань аудиту члена Наглядової ради ПАТ «НСТУ» Ігоря Хохича.

Голосування: за – 12, проти – 0, утрималися – 0.

Рішення прийнято.

В’ячеслав Козак висловив своє бажання вийти з комітету з питань призначень і винагород посадових осіб та увійти до складу комітету з питань аудиту. У зв’язку з тим, що у складі комітету з питань призначень та винагород посадових осіб 6 членів, а в комітеті з аудиту тільки 3 члени комітету.

Тетяна Лебедєва підтримала пропозицію В’ячеслава Козака.

Вирішили:

Голосування: за – 12, проти – 0, утрималися – 0.

Рішення прийнято.

До засідання Наглядової ради приєднався Євген Глібовицький (в режимі дистанційного зв’язку). На засіданні присутні 13 членів Наглядової ради. Кворум наявний.

Про погодження проекту Кодексу корпоративного управління ПАТ «НСТУ»Інна Гребенюк доповіла, що правлінням була проведена робота по опрацюванню проекту Кодексу корпоративного управління ПАТ «НСТУ» і за результатами цієї роботи запропоновані зміни, які листом ПАТ «НСТУ» від 03.11.2017 № 01-23/3898 були надіслані до Держкомтелерадіо.

Правління пропонує:

1. Останній абзац пункту 1.3 викласти в такій редакції: «Кодекс корпоративного управління Товариства розроблений з дотриманням: «Статуту та внутрішніх документів ПАТ «НСТУ».

2. Пункт 3.6 виключити. Оскільки, частиною першою статті 56 Закону України «Про акціонерні товариства» (далі – Закон) передбачено, що наглядова рада акціонерного товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції наглядової ради. Також пунктом 49 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, передбачено, що наглядова рада може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції наглядової ради. Порядок утворення і діяльності комітетів встановлюється положенням про наглядову раду. Розділ 5 Положення про наглядову раду публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 18.01.2017 № 6, встановлює, що наглядова рада утворює постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції наглядової ради. Враховуючи зазначене, утворення спеціального комітету, сформованого із сторонніх незалежних осіб для цілей перегляду та оцінки роботи Наглядової ради та її членів не відповідає Закону та Статуту.

3. Пункт 3.7 викласти в наступній редакції: «завданням комітету з питань призначень і винагород посадових осіб Товариства є забезпечення залучення до управління Товариством кваліфікованих спеціалістів та створення необхідних стимулів для їх роботи шляхом розробки політики ПАТ «НСТУ» у галузі винагород».

4. Розділ 4 доповнити новим пунктом такого змісту «Система внутрішнього контролю товариства забезпечує здійснення стратегічного, оперативного та поточного контролю за його фінансово-господарською діяльністю:

Пункти 4.7, 4.8, 4.12 розділу 4 виключити.

5. Пункт 4.4 викласти в такій редакції: «Ревізійна комісія здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства шляхом проведення планових та позапланових перевірок. Планова перевірка проводиться ревізійною комісією за підсумками фінансово-господарської діяльності за рік з метою подання наглядовою радою Товариства акціонерові на затвердження висновків за річними звітами та балансами Товариства». Оскільки частиною п’ятою статті 13 Закону про Суспільне передбачено, що ревізійна комісія повідомляє про результати проведених нею перевірок Наглядовій раді НСТУ. Аналогічна норма знаходить своє відображення в Положенні про ревізійну комісію, затвердженому наглядовою радою ПАТ «НСТУ» 19.07.2017 (протокол № 13).

6. Пункт 4.5 викласти в редакції: «З метою забезпечення впевненості громадян, акціонера, потенційних інвесторів, та інших заінтересованих осіб у надійному функціонуванні системи внутрішнього контролю, підтвердження достовірності фінансової інформації Товариства, «ПАТ «НСТУ» створює службу внутрішнього аудиту Товариства, яка діє відповідно до положення про таку службу, затвердженого правлінням».

7. Пункт 4.6 викласти в такій редакції: «Служба внутрішнього аудиту (внутрішній аудитор) відповідає за своєчасне виявлення та запобігання відхиленням, які перешкоджають законному та ефективному використанню майна та коштів ПАТ «НСТУ».

До компетенції служби внутрішнього аудиту відносяться питання щодо:

8. Пункт 4.10 викласти в такій редакції: «Зовнішній аудитор з проведення обов’язкового аудиту річної фінансової звітності обирається Наглядовою радою Товариства.». Оскільки відповідно до частин першої та третьої статті 13 Закону про Суспільне НСТУ щороку проходить обов’язковий аудит річної фінансової звітності. Обов’язкова фінансова звітність та результати щорічного аудиту оприлюднюються у друкованих та електронних засобах масової інформації, а також на офіційному веб-сайті НСТУ. Крім того, відповідно до Закону України «Про аудиторську діяльність» аудит може проводитися з ініціативи суб’єктів господарювання, а також у випадках, передбачених законом (обов’язковий аудит). З метою приведення у відповідність до зазначених законів запропонована така редакція.

9. Пункт 4.11 викласти в такій редакції: «Здійснення зовнішнього аудиту Товариства є обов’язковою процедурою для підтвердження достовірності та повноти річних даних бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності Товариства. З метою забезпечення належної якості та об’єктивності аудиторська перевірка проводиться згідно з міжнародними стандартами аудиту. 10. Розділ 5 доповнити пунктом такого змісту: «Не підлягають оприлюдненню відомості, що є конфіденційною інформацією та становлять комерційну таємницю».

Ігор Хохич поцікавився чи не буде визначення про недопущення сторонніх осіб до участі у комітетах протирічити міжнародному аудиту.

Інна Гребенюк відповіла, що Держкомтелерадіо пропонував щоб комітет складався зі сторонніх осіб але це протирічить Закону про суспільне мовлення. Згідно цього членами комітетів можуть бути тільки члени наглядової ради.

Ігор Хохич запитав, чи не заборонить цей пункт кодексу долучити для консультацій профільних фахівців. Чи не встановлює така редакція Кодексу обмеження для залучення фахівців?

Інна Гребенюк відповіла, що не заборонено долучати фахівців для надання консультацій але вони не можуть стати членами комітетів. На безоплатній основі члени Наглядової ради можуть залучати для консультацій фахівців.

Вадим Міський запитав чи зможе ПАТ «НСТУ» заплатити такому консультанту. Тому що надалі може виникнути потреба в отриманні консультацій від фахівців у тематиці діяльності комітетів.

Інна Гребенюк відповіла, якщо Наглядова рада замовить такі послуги, то компанія їх оплатить.

Тетяна Лебедєва запропонувала правлінню запланувати в бюджеті на 2018 рік кошти для потреб Наглядової ради (для залучення експертів, консультантів).

Родіон Никоненко повідомив, що в бюджеті ПАТ «НСТУ» передбачені кошти для проведення обов’язкового аудиту, також правління зможе закласти в бюджет наступного року кошти для потреб Наглядової ради.

Дарія Карякіна запитала, що якщо комітет залучить сторонніх осіб, то чи матимуть вони право доступу до інформації щодо фінансових звітів та іншої інформації ПАТ «НСТУ».

Інна Гребенюк відповіла, що це обов’язково має бути прописано в договорі, який заключають з цією особою.

Вадим Міський наголосив, що в положенні про Наглядову раду прописано можливість залучати до роботи експертів без права голосу.

Тетяна Лебедєва нагадала про ситуацію, коли т.в.о. Голови правління видала наказ про нерозголошення внутрішньої інформації. Це викликало великий резонанс у суспільстві. І тому до пункту 5.4, який пропонує додати правління, має бути розроблене Положення про конфіденційність.

Інна Гребенюк погодилася, що таке Положення потрібно, правління його готує.

Тетяна Лебедєва запропонувала додати до пункту 5.4 речення: «Відповідно до затверджених внутрішніх Положень ПАТ «НСТУ».

Вирішили:

Погодити проект Кодексу корпоративного управління Публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» з врахуванням пропозицій правління ПАТ «НСТУ» та зауваження Т. Лебедєвої.

Голосування: за – 13, проти – 0, утрималися – 0.

Рішення прийнято.

Засідання Наглядової ради залишив Сергій Таран. На засіданні присутні 12 членів Наглядової ради. Кворум наявний.

Про затвердження Положення про преміювання Голови та членів правління ПАТ «НСТУ».

Вадим Міський поінформував, що Положення було розроблено комітетом з питань призначень і винагород посадових осіб та надано всім членам Наглядової ради для ознайомлення.

Логіка Положення полягає в тому, що преміювання має відбуватися на підставі досягнення показників ефективності роботи Головою правління, членами правління і правлінням в цілому. Правління розробляє ці показники спільно із членами відповідного комітету Наглядової ради, а Наглядова рада їх затверджує. Ці показники будуть базою для оцінки ефективності роботи правління. На основі річних показників правління розробляє та інформую Наглядової раду про встановлені поточні показники ефективності. У перехідних положеннях зазначено, що поки не розроблені такі показники, рішення про преміювання членів правління та голови правління приймається на підставі звітів та відображених у них фактичних досягнутих показників.

Вадим Міський повідомив, що єдине завчасне зауваження надійшло від Олексія Панича – стосовно доцільності визначення як показників ефективності для правління в цілому, так і показників ефективності для членів правління. Члени комітету не висловили заперечень щодо заміни слів «Показники ефективності роботи правління» на «Показники ефективності роботи правління та членів правління» в п. 3, також у п. 1 Перехідних положень і пропонують цю редакцію.

Ігор Хохич запропонував у пункті 3 Положення щоб Наглядова рада затверджувала не річні показники ефективності роботи правління, а на кожен квартал.

Вадим Міський зауважив, що це питання обговорювалося на засіданні комітету і комітет дійшов висновку, що це буде обтяженням роботи Наглядової ради, адже викличе необхідність додаткових засідань. Тому було ухвалене рішення, що Наглядова рада затверджує річні показники ефективності, а на їхній основі правління розробляє та затверджує поточні показники ефективності роботи, про які інформує Наглядову раду.

Ігор Хохич запропонував доповнити Положення: пунктом 8 «Наглядова рада на своєму засіданні розглядає звіти про роботу голови правління та кожного із членів правління в звітному періоді та приймає рішення про досягнення поточних показників ефективності роботи у звітному періоді. На підставі висновків Наглядова рада приймає рішення про преміювання кожного члена правління окремо»; пунктом 9 «Розміри премії визначаються відповідно до досягнених результатів за поточний період та не можуть перевищувати розмірів, визначених пунктом 5». Якщо план не буде виконано на 100%, то Наглядова рада може прийняти рішення про преміювання в меншому розмірі.

Вадим Міський зауважив, що норма про преміювання членів правління окремо вже є у проекті Положення в редакції комітету. Він підкреслив, що проект Положення всім членам Наглядової ради було розіслано заздалегідь, тому була можливість запропонувати правки завчасно і погодити їх із комітетом.

Євген Глібовицький запропонував змінити модель оплати праці членам та голові правління. Має бути збільшений розмір окладу і зменшений розмір премій.

Володимир Яворівський висловив думку, що розрив між оплатою праці правління і інших працівників ПАТ «НСТУ» є величезним.

В’ячеслав Козак підтримав позицію Володимира Яворівського і назвав різницю в нарахуванні зарплат і премій між журналістами і членами правління просто шокуючою. Він підкреслив, що такий розрив деморалізує людей. За його словами, окремі журналісти, які працюють в прямому ефірі, стверджують, що отримують лише по 5000 грн, разом з тим Наглядова рада розглядає преміювання правління на суму 172 000 грн. Він звернув увагу на значний обсяг недофінансування суспільного мовлення і пояснив роз’яснити логіку таких рішень.

Зураб Аласанія повідомив, що з 2 квітня 2018 року вводиться в дію новий штатний розпис, де значно збільшенні посадові оклади всім працівникам. Він базуватиметься на основі вже оновлених Наглядовою радою Умов і розмірів оплати праці.

Євген Глібовицький звернув увагу на те, що в дискурсі західних країн питання про високий чи низький рівень оплати праці для керівництва компанії, яке отримало мандат на докорінне реформування, навіть не стояло би. Він наголосив, що лідерська функція, яку виконує правління має гідно оплачуватися, адже від цього залежить успіх реформи, зарплата решти співробітників за її наслідками, а також оновлення програмного продукту.

Світлана Остапа зауважила, що дане Положення про преміювання є рамковим і в нього, за необхідності, будуть внесені зміни.

Дарія Карякіна висловила думку, що премія не може бути однаковою для всіх. Нарахування премії не має бути автоматичним, а на підставі звітів.

Світлана Остапа внесла пропозицію ухвалити Положення за основу, а пропозиції Ігоря Хохича надати комітету для розгляду та прийняття рішення.

Ігор Хохич зазначив, що досвід роботи Наглядової ради показує, що правки до документів можуть вноситись під час обговорення на засіданні та наполіг, щоб за його правки було проведено голосування.

Тетяна Лебедєва запропонувала голосувати про прийняття за основу Поло-ження розроблене комітетом з питань призначень і винагород посадових осіб.

Вирішили: Прийняти за основу Положення про преміювання Голови та членів правління ПАТ «НСТУ» (додаток №1 до протоколу №1 засідання Комітету Наглядової ради ПАТ «НСТУ» з питань призначень і винагород посадових осіб від 30.10.17) в редакції, підтриманій членами комітету.

Голосування: За – 12, проти – 0, утрималися – 0.

Рішення прийнято.

Тетяна Лебедєва поставила на голосування пропозицію Ігоря Хохича внести зміни до пункту 3, а саме: «Наглядова рада затверджує щоквартальні показники ефективності роботи правління».

Голосування: За – 4, проти – 0, утрималися – 8 (Т. Аврахов, В. Бринзак, Є. Глібовицький, Д. Карякіна, Т. Лебедєва, В. Міський, С. Остапа, Н. Скрипка).

Рішення не прийнято.

Тетяна Лебедєва поставила на голосування пропозицію Ігоря Хохича додати до Положення пункт 8 в такій редакції: «Наглядова рада на своєму засіданні розглядає звіти про роботу голови правління та кожного із членів правління в звітному періоді та приймає рішення про досягнення поточних показників ефективності роботи у звітному періоді. На підставі висновків Наглядова рада приймає рішення про преміювання кожного члена правління окремо».

Голосування: За – 10, проти – 0, утрималися – 2 (Є.Глібовицький, В. Міський).

Рішення прийнято.

Тетяна Лебедєва поставила на голосування пропозицію Ігоря Хохича додати до Положення пункт 9 в такій редакції: «Розміри премії визначаються відповідно до досягнених результатів за поточний період та не можуть перевищувати розмірів, визначених пунктом 5».

Голосування: За – 4, проти – 0, утрималися – 8 (Т.Аврахов, В.Бринзак, Є.Глібовицький, Д. Карякіна, Т.Лебедєва, В. Міський, С. Остапа, Н. Скрипка).

Рішення не прийнято.

Вирішили: Затвердити Положення про преміювання Голови та членів правління ПАТ «НСТУ» в цілому із прийнятими правками (Додаток №1).

Голосування: за – 12, проти – 0, утрималися – 0.

Рішення прийнято.

Про встановлення премій членам правління та Голові правління за результатами роботи в ІІІ кварталі

Вадим Міський повідомив, що відповідно до пункту 1 перехідних Положень щойно ухваленого Положення про преміювання, до затвердження Показників ефективності роботи правління Телерадіокомпанії Наглядова рада приймає рішення про преміювання на підставі подання Голови правління та звітів кожного із членів Правління, у яких відображені фактично досягнуті показники в роботі.

Вадим Міський озвучив подання Голови правління про преміювання членів правління в розмірі трьох посадових окладів та вніс пропозицію про преміювання голови правління в розмірі трьох посадових окладів та запропонував не заслуховувати звіт голови правління, так як на попередньому засіданні Наглядової ради Голова правління доповідав про стан реформування і проведену роботу.

Тетяна Лебедєва запропонувала, оскільки зі звітами членів правління всі ознайомлені попередньо, то повторно заслуховувати немає потреби. Тому буде ефективніше поставити запитання членам правління. Звіти були надані у довільній формі, оскільки Наглядова рада не надала вимог до складання звітів.

Володимир Яворівський звернув увагу на досвід інших країн, зокрема Литви, щодо замовлення значної частини програмного продукту у сторонніх продакшнів. Він запитав Зураба Аласанію, скільки планується програм власного виробництва і скільки купувати.

Зураб Аласанія відповів, що в умовах критичного недофінансування дуже важко замовляти контент у сторонніх продакшенів, втім структурна оптимізація дозволить збільшити частку такого контенту.

Володимир Яворівський запитав у Миколи Чернотицького, коли буде об’єднання Луганської та Донецької філій.

Микола Чернотицький поінформував, що 7 листопада 2017 року була зареєстрована філія «UA: Донбас», і незабаром буде проведено конкурс на заміщення посад продюсерів та менеджера філій.

Ігор Хохич зауважив, що в звітах членів правління не розмежована робота, яка складає їхні посадові обов’язки, та «надзусилля», за які має відбутися преміювання.

Євген Глібовицький зауважив, що Наглядова рада свідомо встановила невисокі за ринковими мірками оклади для голови та членів правління, маючи намір завдяки преміям наближати зарплату до ринкового рівня. Тепер недоцільно порушувати цю логіку, принаймні до моменту перегляду балансу між окладом та премією у заробітній платі голови та членів правління.

Юрій Макаров звернув увагу, що надзусилля – це зі старим штатом і апаратом, в умовах недофінансування, за півтора квартали фактично повністю перезапустити мовлення двох теле- та трьох радіоканалів. Якщо питання стоїть в демонстрації ще якихось надзусиль, то він готовий відмовитися від будь-якого преміювання.

Світлана Остапа звернулась до Романа Вінтоніва із запитанням, як зараз працівники філій комунікують із місцевою владою.

Роман Вінтонів відповів, що люди мають знати, що робить влада і тому на регіональних мовниках запускається проект діалогу із місцевою владою, тривалістю 30 хвилин. В гості до ведучого може прийти кожен представник влади, йому буде надана можливість 15 хвилин розповісти людям що він зробив для них і 15 хвилин представник влади буде відповідати на запитання ведучого та глядачів.

Ігор Хохич зазначив, що він готовий голосувати за призначення 100% премії тільки голові правління та члену правління Інні Гребенюк. У звітах інших членів переваж-но описані процеси, які відображають виконання членами правління функціональних обов’язків та немає суттєвих досягнень, за які мають нараховуватись премії.

В’ячеслав Козак висловив здивування однаковим розміром премій, 100% від окладу, усім членам правління. На його думку, не можуть всі працювати однаково, тому доцільно варіювати розмір премії – комусь 100%, комусь 50%, комусь 10%, а дехто взагалі на премію не заслуговує. Він зауважив, що кожен робить різний внесок в розбудову Суспільного, тому премії повинні відрізнятися. Він підкреслив важливість впровадити чітких критеріїв оцінки ефективності роботи.

Дарія Карякіна висловила зауваження, що у звіті Романа Вінтоніва згадується також діяльність за кінець ІІ кварталу.

Лаврентій Малазонія зазначив, що премії доцільно встановити у обсязі 20-30% від запропонованої суми. Доки не розроблена чітка процедура обрахування премій, слід поставитись відповідально до того, як зараз голосувати. Він зауважив, що слід запровадити диференціацію премій для кожного члена правління, за результатами оцінки проробленої роботи. На думку пана Малазонії цілком припустимо для членів правління вести власні проекти в ефірі, на відміну від членів Наглядової ради.

Вадим Міський запитав у Миколи Чернотицького, коли будуть оголошені конкурси на посади продюсерів та менеджерів філій.

Микола Чернотицький повідомив, що правління вже прийняло всі необхідні рішення і конкурс буде публічно оголошено впродовж кількох годин.

Вирішили: Відповідно до пункту 1 Перехідних положень Положення про преміювання Голови та членів правління Публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого Наглядовою радою ПАТ «НСТУ» 08.11.2017, подання Голови правління ПАТ «НСТУ» З. Аласанії від 20.10.2017 та наданих членами правління звітів про роботу встановити премію за результатами роботи у третьому кварталі 2017 р. Голові правління ПАТ «НСТУ» З. Аласанії в розмірі 3-місячного посадового окладу (230 400 грн).

Голосування: за – 11, проти – 0, утрималися – 1 (Л. Малазонія).

Рішення прийнято.

Вирішили: Відповідно до пункту 1 Перехідних положень Положення про преміювання Голови та членів правління Публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого Наглядовою радою ПАТ «НСТУ» 08.11.2017, подання Голови правління ПАТ «НСТУ» З. Аласанії від 20.10.2017 та звіту члена правління встановити премію за результатами роботи у третьому кварталі 2017 р. члену правління ПАТ «НСТУ» Гребенюк І.І. в розмірі 3 місячного посадового окладу (172 800 грн).

Голосування: за – 11, проти – 0, утрималися – 1 (Л. Малазонія).

Рішення прийнято.

Вирішили:

Відповідно до пункту 1 Перехідних положень Положення про преміювання Голови та членів правління Публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого Наглядовою радою ПАТ «НСТУ» 08.11.2017, подання Голови правління ПАТ «НСТУ» З. Аласанії від 20.10.2017 та звіту члена правління встановити премію за результатами роботи у третьому кварталі 2017 р. члену правління ПАТ «НСТУ» Макарову Ю.В. в розмірі 3-місячного посадового окладу (172 800 грн).

Голосування: за – 9, проти – 0, утрималися – 3 (Л. Малазонія, І. Хохич, В. Козак).

Рішення прийнято.

Вирішили:

Відповідно до пункту 1 Перехідних положень Положення про преміювання Голови та членів правління Публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого Наглядовою радою ПАТ «НСТУ» 08.11.2017, подання Голови правління ПАТ «НСТУ» З. Аласанії від 20.10.2017 та звіту члена правління встановити премію за результатами роботи у третьому кварталі 2017 р. члену правління ПАТ «НСТУ» Никоненку Р.Ю. в розмірі 3-місячного посадового окладу (172 800 грн).

Голосування: за – 9, проти – 0, утрималися – 3 (Л. Малазонія, Д. Карякіна, В. Козак).

Рішення прийнято.

Вирішили:

Відповідно до пункту 1 Перехідних положень Положення про преміювання Голови та членів правління Публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого Наглядовою радою ПАТ «НСТУ» 08.11.2017, подання Голови правління ПАТ «НСТУ» З. Аласанії від 20.10.2017 та звіту члена правління встановити премію за результатами роботи у третьому кварталі 2017 р. члену правління ПАТ «НСТУ» Чернотицькому М.М. в розмірі 3-місячного посадового окладу (172 800 грн).

Голосування: за – 9, проти – 0, утрималися – 3 (Л. Малазонія, І. Хохич, В. Козак).

Рішення прийнято.

Вирішили:

Відповідно до пункту 1 Перехідних положень Положення про преміювання Голови та членів правління Публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого Наглядовою радою ПАТ «НСТУ» 08.11.2017, подання Голови правління ПАТ «НСТУ» З. Аласанії від 20.10.2017 та звіту члена правління встановити премію за результатами роботи у третьому кварталі 2017 р. члену правління ПАТ «НСТУ» Кольцовій О.А. в розмірі 3-місячного посадового окладу (172 800 грн).

Голосування: за – 8, проти – 0, утрималися – 4 (Л. Малазонія, Д. Карякіна, В. Козак, І. Хохич).

Рішення прийнято.

Вирішили:

Відповідно до пункту 1 Перехідних положень Положення про преміювання Голови та членів правління Публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого Наглядовою радою ПАТ «НСТУ» 08.11.2017, подання Голови правління ПАТ «НСТУ» З. Аласанії від 20.10.2017 та звіту члена правління встановити премію за результатами роботи у третьому кварталі 2017 р. члену правління ПАТ «НСТУ» Вінтоніву Р. І. в розмірі 3-місячного посадового окладу (172 800 грн).

Голосування: за – 9, проти – 0, утрималися – 3 (Л. Малазонія, Д. Карякіна, І. Хохич).

Рішення прийнято.

Голова Наглядової ради закрила засідання.

Голова Наглядової ради Т. Я. Лебедєва

Секретар Наглядової ради В. В. Міський


Додатки: