Протокол засідання правління ПАТ "НСТУ" №87
ПРОТОКОЛ № 87

засідання правління публічного акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

 

26.11.2018 м. Київ, вул. Мельникова, 42
15 год. 00 хв.

 

Присутні:

Члени правління:

 1. Аласанія З.Г., голова правління;
 2. Макаров Ю.В., член правління;
 3. Вінтонів Р.І., член правління;
 4. Никоненко Р.Ю., член правління;
 5. Чернотицький М.М., член правління.

 

Запрошені:

Лієв О.С., виконавчий директор ПАТ «НСТУ»;
Челак О.П., заступник виконавчого директора ПАТ «НСТУ»;
Шматов М.В., заступник виконавчого директора ПАТ «НСТУ»;
Горецька І.А., директор планово-економічного департаменту;
Сірук Т.В., заступник директора департаменту закордонного співробітництва;
Городничий Р.А., генеральний продюсер розважального мовлення;
Семенець В.В., директор департаменту управління активами.

 

Порядок денний засідання

 1. Питання звільнення з посади менеджера (філії) філії публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Львівська регіональна дирекція», увільнення від тимчасового виконання обов’язків менеджера (філій) філії публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Миколаївська регіональна дирекція».
 2. Питання тимчасового виконання обов’язків менеджера (філії) філій публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Львівська регіональна дирекція», «Миколаївська регіональна дирекція».
 3. Про схвалення звіту про виконання фінансового плану ПАТ «НСТУ» за ІII квартал 2018 року.
 4. Про затвердження положень про самостійні структурні підрозділи центральної дирекції ПАТ «НСТУ».
 5. Про визначення початкового розміру орендної плати за користування майном ПАТ «НСТУ» та умов для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro. Продажі».
 6. Про преміювання працівників керівного складу філій ПАТ «НСТУ» за підсумками роботи у листопаді 2018 року.

За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.

Голосували: за – 5, проти – 0.

Рішення прийнято.

 

Обговорення питань порядку денного

 1. Обговорено питання звільнення з посади менеджера (філії) філії публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Львівська регіональна дирекція» Бузюка О.О. та увільнення від тимчасового виконання обов’язків менеджера (філій) філії публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Миколаївська регіональна дирекція» Галамасюка Івана Васильовича.

За результатами обговорення вирішили:

1) відповідно до пункту 1 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України, підпункту 17 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, пункту 7.2 строкового трудового договору № 15-стд з менеджером (філії) філії ПАТ «НСТУ» від 11 червня 2018 року, звільнити з 30.11.2018 Бузюка Олександра Олександровича з посади менеджера (філії) філії публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Львівська регіональна дирекція»;

2) відповідно до підпункту 17 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, та у зв’язку з переведенням увільнити 30.11.2018 від тимчасового виконання обов’язків менеджера (філії) філії публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Миколаївська регіональна дирекція» Галамасюка Івана Васильовича, на якого зазначені обов’язки покладено рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 03.09.2018 (протокол № 72).

Голосували: за – 5, проти – 0.

Рішення прийнято.

 1. Обговорено питання тимчасового виконання обов’язків менеджера (філії) філій публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Львівська регіональна дирекція», «Миколаївська регіональна дирекція».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 17 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, та у зв’язку з виробничою необхідністю покласти:

1) з 30.11.2018 тимчасове виконання обов’язків менеджера (філії) філії публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Львівська регіональна дирекція» на  Колісніченко Тетяну Сергіївну, директора департаменту регіонального розвитку центральної дирекції ПАТ «НСТУ»;

2) з 03.12.2018 тимчасове виконання обов’язків менеджера (філії) філії публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Миколаївська регіональна дирекція» на Галамасюка Івана Васильовича, заступника директора департаменту сервісу центральної дирекції ПАТ «НСТУ».

Голосували: за — 5, проти — 0.

Рішення прийнято.

 1. Обговорено питання схвалення звіту про виконання фінансового плану ПАТ «НСТУ» за ІII квартал 2018 року.

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 9 пункту 66, пунктів 114, 116 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, пункту 11 Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки, затвердженого наказом Мінекономрозвитку від 02.03.2015 № 205, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.03.2015 за № 300/26745, схвалити звіт про виконання фінансового плану ПАТ «НСТУ» за ІII квартал 2018 року.

Голосували: за – 5, проти – 0.

Рішення прийнято.

 1. Обговорено проекти Положення про творче об’єднання музичних та розважальних програм, Положення про творче об’єднання спортивних програм, Положення про департамент закордонного співробітництва центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 18 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, затвердити такі, що додаються:

Положення про творче об’єднання музичних та розважальних програм центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України»;

Положення про творче об’єднання спортивних програм центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України»;

Положення про департамент закордонного співробітництва  центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

Голосували: за – 5, проти – 0.

Рішення прийнято.

 1. Обговорено питання визначення початкового розміру орендної плати за користування майном ПАТ «НСТУ» та умов для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 8 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, затвердити початковий розмір орендної плати за користування майном ПАТ «НСТУ» та умови для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі» (додаток 1 до протоколу);

виконавчому директору ПАТ «НСТУ» вчинити необхідні дії, пов’язані із передачею в оренду майна ПАТ «НСТУ».

Голосували: за — 5, проти — 0.

Рішення прийнято.

 1. Обговорено питання преміювання працівників керівного складу філій ПАТ «НСТУ» за підсумками роботи у листопаді 2018 року.

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пункту 4 розділу ІІ додатку № 3 до протоколу № 22 засідання Наглядової ради ПАТ «НСТУ» від 26.07.2018, пункту 1.2 розділу 1 Порядку преміювання працівників публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (додаток 1 до Колективного договору публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2018-2023 роки), з урахуванням пункту 3 Антикризових заходів ПАТ «НСТУ», затверджених рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 24.09.2018 № 77 (зі зміною), встановити розмір преміювання працівників керівного складу філій ПАТ «НСТУ» за підсумками роботи у листопаді 2018 року (додаток 2 до протоколу).

Голосували: за — 5, проти — 0.

Рішення прийнято.

 

Голова правління підпис Зураб АЛАСАНІЯ

Член правління підпис Юрій МАКАРОВ

Член правління підпис Роман ВІНТОНІВ

Член правління підпис Родіон НИКОНЕНКО

Член правління підпис Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ