Протокол засідання правління ПАТ "НСТУ" №84
ПРОТОКОЛ № 84

засідання правління публічного акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

05.11.2018, м. Київ, вул. Мельникова, 42
13 год. 00 хв.

Присутні:

Члени правління:

 1. Аласанія З. Г., голова правління,
 2. Гребенюк І.І., член правління,
 3. Кольцова О.А., член правління,
 4. Вінтонів Р. І., член правління,
 5. Никоненко Р. Ю., член правління,
 6. Чернотицький М. М., член правління.

Запрошені:

Грузинський Д. О., директор департаменту з організації та розвитку мереж телерадіомовлення,
Слободянюк Ю. М., директор департаменту з комерційної діяльності,
Семенець В. В., директор департаменту управління активами.

Порядок денний засідання

 1. Про звернення до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення із клопотаннями про анулювання ліцензій ПАТ «НСТУ» на аналогове мовлення.
 2. Про затвердження Порядку преміювання працівників департаменту з комерційної діяльності ПАТ «НСТУ».
 3. Про визначення початкового розміру орендної плати за користування майном ПАТ «НСТУ» та умов для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro. Продажі».

За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

Обговорення питань порядку денного

 1. Обговорено питання звернення до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення із клопотаннями про анулювання ліцензій ПАТ «НСТУ» на аналогове мовлення.

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до статей 22, 37 Закону України «Про телебачення і радіомовлення України», з урахуванням Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору, затвердженого рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 01.12.2010 № 1684, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.12.2010 за № 1294/18589, зважаючи на часткове відключення аналогових технологій мовлення в Україні з 01.09.2018 та враховуючи короткострокові відрізки мовлення, звернутися до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення із клопотаннями про анулювання ліцензій ПАТ «НСТУ» на аналогове мовлення: 59 ТВК у м. Кривому Розі НР № 01094-м від 30.03.2017 (сітка: 09:00 - 10:00; 19:00 - 20:00); 25 ТВК у м. Хмельницькому НР № 01057-м від 30.03.2017 (сітка: в будні: 06:00 - 07:30; 08:00 - 09:00; 09:30 - 12:00; 13:00-15:00; 16:00- 19:00; 20:00-24:00, у вихідні: 06:00 - 07:30; 08:00 - 10:00; 12:00 - 15:00; 16:00 - 19:00; 20:00 - 23:00; 00:30 - 02:00).

Голосували: за — 6, проти — 0.

Рішення прийнято.

 1. Обговорено питання на заміну Тимчасового порядку преміювання працівників департаменту з комерційної діяльності ПАТ «НСТУ» затвердження Порядку преміювання працівників департаменту з комерційної діяльності ПАТ «НСТУ».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пункту 4 розділу І додатку № 3 до протоколу № 22 засідання Наглядової ради ПАТ «НСТУ» від 26.07.2018 № 22, пункту 1.2 розділу 1 Порядку преміювання працівників публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (додаток 1 до Колективного договору публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2018-2023 роки, схваленого конференцією трудового колективу ПАТ «НСТУ», протокол № 1 від 31.07.2018):

1) затвердити  Порядок преміювання працівників департаменту з комерційної діяльності ПАТ «НСТУ», що додається;

2) визнати таким, що втратив чинність Тимчасовий порядок преміювання працівників департаменту з комерційної діяльності ПАТ «НСТУ», затверджений рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 27.04.2018 № 53 (зі змінами).

Голосували: за — 6, проти — 0.

Рішення прийнято.

 1. Обговорено питання визначення початкового розміру орендної плати за користування майном ПАТ «НСТУ» та умов для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 8 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1039, затвердити початковий розмір орендної плати за користування майном ПАТ «НСТУ» та умови для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі» (додаток до протоколу);

виконавчому директору ПАТ «НСТУ» вчинити необхідні дії пов’язані із передачею в оренду майна ПАТ «НСТУ» шляхом розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі».

Голосували: за — 6, проти — 0.

Рішення прийнято.

 

Голова правління підпис Зураб АЛАСАНІЯ

Член правління підпис Інна ГРЕБЕНЮК

Член правління підпис Олександра КОЛЬЦОВА

Член правління підпис Родіон НИКОНЕНКО

Член правління підпис Роман ВІНТОНІВ

Член правління підпис Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ