Протокол засідання правління ПАТ "НСТУ" №83
ПРОТОКОЛ № 83

засідання правління публічного акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

 

29.10.2018 м. Київ, вул. Мельникова, 42
10 год. 30 хв.

Присутні:

Члени правління:

 1. Аласанія З.Г., голова правління,
 2. Гребенюк І.І., член правління,
 3. Чернотицький М.М., член правління,
 4. Кольцова О.А., член правління,
 5. Вінтонів Р.І., член правління,
 6. Макаров Ю.В., член правління,
 7. Никоненко Р.Ю., член правління.

Запрошені:

Лієв О.С., виконавчий директор ПАТ «НСТУ»;
Шматов М.В., заступник виконавчого директора ПАТ «НСТУ»;
Горецька І.А., директор планово-економічного департаменту;
Семенець В.В., директор департаменту управління активами.

Порядок денний засідання

 1. Про схвалення проекту Методики розрахунку та формування собівартості виробництва контенту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
 2. Про внесення змін до Положення про конкурсний відбір на посаду менеджера (філії) публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
 3. Про внесення змін до Положення про конкурсний відбір на посаду продюсера (філії) публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
 4. Про внесення змін до структури та штатного розпису ПАТ «НСТУ».
 5. Про визначення початкового розміру орендної плати за користування майном ПАТ «НСТУ» та умов для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro. Продажі».
 6. Про внесення зміни до Плану антикризових заходів ПАТ «НСТУ».
 7. Про преміювання працівників керівного складу філій ПАТ «НСТУ» за підсумками роботи у жовтні 2018 року.

За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.

Голосували: за – 7, проти – 0.

Рішення прийнято.

Обговорення питань порядку денного

 1. Обговорено питання схвалення проекту Методики розрахунку та формування собівартості виробництва контенту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пунктів 31, 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1039, на виконання пункту 3.8 Дорожньої карти запровадження ініціатив за результатами організаційного аудиту ПАТ «НСТУ», схваленої протоколом засідання Наглядової ради ПАТ «НСТУ» від 26.07.2018 № 22, Річного плану діяльності ПАТ «НСТУ» на 2018, затвердженого протоколом засідання Наглядової ради ПАТ «НСТУ» від 27.02.2018 № 19:

схвалити проект Методики розрахунку та формування собівартості виробництва контенту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», що додається;

подати проект Методики розрахунку та формування собівартості виробництва контенту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на розгляд дорадчого органу – Керівного комітету із нагляду за виконанням Дорожньої карти запровадження ініціатив за результатами організаційного аудиту ПАТ «НСТУ».

Голосували: за – 7, проти – 0.

Рішення прийнято.

 1. Обговорено питання внесення змін до Положення про конкурсний відбір на посаду менеджера (філії) публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

За результатом обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 17 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1039, з метою узгодження внутрішніх документів ПАТ «НСТУ» внести зміни до пунктів 7, 8, 9 Положення про конкурсний відбір на посаду менеджера (філії) публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 02.10.2017 № 19 (із змінами), замінивши слова «Департамент взаємодії з філіями» словами «Департамент регіонального розвитку».

Голосували: за – 7, проти – 0.

Рішення прийнято.

 1. Обговорено питання внесення змін до Положення про конкурсний відбір на посаду продюсера (філії) публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 17 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1039, з метою узгодження внутрішніх документів ПАТ «НСТУ» внести зміни до пунктів 7, 8, 9 Положення про конкурсний відбір на посаду продюсера (філії) публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 02.10.2017 № 19 (із змінами), замінивши слова «Департамент взаємодії з філіями» словами «Департамент регіонального розвитку».

Голосували: за — 7, проти — 0.

Рішення прийнято.

 1. Обговорено питання внесення з 01 листопада 2018 року змін до структури та штатного розпису ПАТ «НСТУ», затверджених рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 16.04.2018 № 51 (у редакції рішення правління ПАТ «НСТУ» від 27.08.2018 № 71) зі змінами, а саме:

1) виведення 27 штатних одиниць в частині центральної дирекції ПАТ «НСТУ» та введення 18 штатних одиниць в частині центральної дирекції ПАТ «НСТУ»;

2) виведення 2 штатних одиниць в частині філії публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Регіональна дирекція UA:Донбас» та введення 2 штатних одиниць в частині філії публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Регіональна дирекція UA:Донбас».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пункту 28, підпункту 15 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1039, внести з 01 листопада 2018 року до структури та штатного розпису ПАТ «НСТУ», затверджених рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 16.04.2018 № 51 (у редакції рішення правління ПАТ «НСТУ» від 27.08.2018  № 71) зі змінами,  зміни, що додаються, а саме:

1) вивести зі структури та штатного розпису в частині центральної дирекції ПАТ «НСТУ» 27 штатних одиниць:

творчо-виробниче об’єднання «Музика» — 2;
департаменту маркетингу — 3;
творче об’єднання суспільно-політичного мовлення — 22;

2) ввести до структури та штатного розпису в частині центральної дирекції ПАТ «НСТУ» 18 штатних одиниць:

департамент маркетингу – 2;
творче об’єднання суспільно-політичного мовлення – 15;
творчо-виробниче об’єднання «Музика» — 1;

3) вивести зі структури та штатного розпису в  частині філії публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Регіональна дирекція UA:Донбас» 2 штатних одиниці:

адміністративно-управлінський персонал — 1;
творчо-виробниче об’єднання Бюро телерадіоновин — 1;

4) ввести до структури та штатного розпису в  частині філії публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Регіональна дирекція UA:Донбас» 2 штатних одиниці адміністративно-управлінського персоналу.

Голосували: за — 7, проти — 0.

Рішення прийнято.

 1. Обговорено питання визначення початкового розміру орендної плати за користування майном ПАТ «НСТУ» та умов для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 8 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1039, затвердити початковий розмір орендної плати за користування майном ПАТ «НСТУ» та умови для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі» (додаток 1 до протоколу);

виконавчому директору ПАТ «НСТУ» вчинити необхідні дії пов’язані із передачею в оренду майна ПАТ «НСТУ» шляхом розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі».

Голосували: за — 7, проти — 0.

Рішення прийнято.

 1. Обговорено питання внесення зміни до Плану антикризових заходів ПАТ «НСТУ».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1039, з метою забезпечення безперервної роботи суспільного мовника, збереження кадрового потенціалу ПАТ «НСТУ» внести зміну до пункту 3 Плану антикризових заходів ПАТ «НСТУ», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 24.09.2018 № 77, доповнивши після слів «керівному складу ПАТ «НСТУ» словами в дужках «(крім керівного складу філій ПАТ «НСТУ»)».

Голосували: за — 7, проти — 0.

Рішення прийнято.

 1. Обговорено питання преміювання працівників керівного складу філій ПАТ «НСТУ» за підсумками роботи у жовтні 2018 року.

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пункту 4 розділу ІІ додатку № 3 до протоколу № 22 засідання Наглядової ради ПАТ «НСТУ» від 26.07.2018, пункту 1.2 розділу 1 Порядку преміювання працівників публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (додаток 1 до Колективного договору публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2018-2023 роки), з урахуванням пункту 3 Антикризових заходів ПАТ «НСТУ», затверджених рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 24.09.2018 № 77 (зі зміною), встановити розмір преміювання працівників керівного складу філій ПАТ «НСТУ» за підсумками роботи у жовтні 2018 року (додаток 2 до протоколу).

Голосували: за — 7, проти — 0.

Рішення прийнято.

 

Голова правління підпис Зураб АЛАСАНІЯ

Член правління підпис Інна ГРЕБЕНЮК

Член правління підпис Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ

Член правління підпис Олександра КОЛЬЦОВА

Член правління підпис Роман ВІНТОНІВ

Член правління підпис Юрій МАКАРОВ

Член правління підпис Родіон НИКОНЕНКО