Протокол засідання правління ПАТ "НСТУ" №81
ПРОТОКОЛ № 81
засідання правління публічного акціонерного товариства
"Національна суспільна телерадіокомпанія України"

16.10.2018 м. Київ, вул. Мельникова, 42
15 год.00 хв.
 
Присутні:
Члени правління:

  1. Аласанія З.Г., голова правління,
  2. Кольцова О.А., член правління,
  3. Вінтонів Р.І., член правління,
  4. Макаров Ю.В., член правління,
  5. Никоненко Р.Ю., член правління.

Запрошені:
Колісніченко Т.С., директор департаменту регіонального розвитку.

Порядок денний засідання

Про оголошення конкурсного відбору на посади менеджера (філії) філій ПАТ "НСТУ".

За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.

Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.

Обговорення питання порядку денного

Про оголошення конкурсного відбору на посади менеджерів філій ПАТ "НСТУ".

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 17 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства "Національна суспільна телерадіокомпанія України", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, Положення про конкурсний відбір на посаду менеджера філії, затвердженого рішенням правління ПАТ "НСТУ" від 02.10.2017 (протокол № 19) зі змінами:

1) оголосити з 17.10.2018 конкурсний відбір на посаду менеджера (філії) таких філій ПАТ "НСТУ": "Полтавська РД "ЛТАВА", "Миколаївська РД";
2) доручити виконавчому директору ПАТ "НСТУ" вчинити необхідні дії, пов’язані із організацією заходів щодо забезпечення проведення процедури конкурсного відбору на посаду менеджера (філії) визначених філій ПАТ "НСТУ".

Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.

Голова правління Зураб АЛАСАНІЯ
Член правління Олександра КОЛЬЦОВА
Член правління Роман ВІНТОНІВ
Член правління Юрій МАКАРОВ
Член правління Родіон НИКОНЕНКО