Протокол засідання правління ПАТ "НСТУ" №77
ПРОТОКОЛ № 77

засідання правління публічного акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

 

24.09.2018 м. Київ, вул. Мельникова, 42
15 год. 30 хв.

Присутні:

Члени правління:

  1. Аласанія З.Г., голова правління,
  2. Гребенюк І.І., член правління,
  3. Кольцова О.А., член правління,
  4. Никоненко Р.Ю., член правління,
  5. Чернотицький М.М., член правління,
  6. Вінтонів Р.І., член правління.

Запрошені:

Лієв О.С., виконавчий директор ПАТ «НСТУ».

Порядок денний засідання

  1. Про антикризові заходи ПАТ «НСТУ».
  2. Про внесення змін до Положення про засади рекламної та спонсорської політики на телерадіоканалах та платформах ПАТ «НСТУ».

За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

Обговорення питань порядку денного

  1. Обговорено питання антикризових заходів ПАТ «НСТУ».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1039, у зв’язку з критичним фінансовим станом ПАТ «НСТУ» через суттєве недофінансування ПАТ «НСТУ» з Державного бюджету України у поточному 2018 році, що загрожує, зокрема, неможливістю у наступні періоди виплачувати працівникам ПАТ «НСТУ» заробітну плату та здійснювати обов’язкові платежі зі сплати податків, зважаючи та те, що інформація про критичну ситуацію із зазначенням потреб у дофінансуванні ПАТ «НСТУ» неодноразово була доведена до органів державної влади, та з метою зменшення поточного фінансового навантаження ПАТ «НСТУ»  у наступні місяці до кінця 2018 року, збільшення доходів від господарської діяльності ПАТ «НСТУ» затвердити План антикризових заходів ПАТ «НСТУ» (додаток до протоколу).

Голосували: за — 6, проти — 0.

Рішення прийнято.

  1. Обговорено питання внесення змін до Положення про засади рекламної та спонсорської політики на телерадіоканалах та платформах ПАТ «НСТУ».

За результатами обговорення вирішили:

враховуючи рішення, прийняте у пункті 1 цього протоколу, відповідно до пунктів 31, 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1039, затвердити Зміни до Положення про засади рекламної та спонсорської політики на телерадіоканалах та платформах ПАТ «НСТУ», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 02.02.2018 № 38, що додаються.

Голосували: за — 6, проти — 0.

Рішення прийнято.

 

Голова правління підпис Зураб АЛАСАНІЯ

Член правління підпис Інна ГРЕБЕНЮК

Член правління підпис Олександра КОЛЬЦОВА

Член правління підпис Родіон НИКОНЕНКО

Член правління підпис Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ

Член правління підпис Роман ВІНТОНІВ