Протокол засідання наглядової ради ПАТ "НСТУ" №14
Протокол №14

засідання Наглядової ради ПАТ «НСТУ»

05 вересня 2017 року

м.Київ, вул. Хрещатик, 26

Присутні:

 1. Лебедєва Т.Я., голова Наглядової ради;
 2. Остапа С.В., заступник голови Наглядової ради;
 3. Міський В.В., секретар Наглядової ради;
 4. Аврахов Т.Г., член Наглядової ради;
 5. Бринзак В.М., член Наглядової ради;
 6. Козак В.В., член Наглядової ради;
 7. Малазонія Л.Т., член Наглядової ради;
 8. Панич О.О., член Наглядової ради;
 9. Скрипка Н.С., член Наглядової ради;
 10. Таран С.В., член Наглядової ради;
 11. Хохич І.М., член Наглядової ради;
 12. Яворівський В.О., член Наглядової ради.

Відсутні:

 1. Глібовицький Є.М., член Наглядової ради;
 2. Шевченко Т.С., член Наглядової ради;
 3. Портников В.Е., член Наглядової ради;
 4. Карякіна Д.С., член Наглядової ради;
 5. Таран В.В., член Наглядової ради.

Присутні на засіданні: член правління Никоненко Р.Ю.

Порядок денний

 1. Питання погодження фінансового плану ПАТ «НСТУ» на 2017 рік.
 2. Питання перетворення ДП «УСТФ «Укртелефільм» у ПАТ «Укртелефільм».
 3. Різне.

Відкриття засідання

Надійшла пропозиція розпочати засідання.

На засіданні присутні 12 членів Наглядової ради. Кворум наявний.

Тетяна Лебедєва оголосила перелік питань порядку денного. Заперечень не надійшло.

Обговорення порядку денного

1. Про погодження фінансового плану ПАТ «НСТУ» на 2017 рік.

Родіон Никоненко презентував фінансовий план на 2017 рік. Він доповів,що було погоджено фінансування ПАТ «НСТУ» з Державного бюджету на 2017 рік 970,80 млн гривень. Заплановано в бюджеті фінансування 0,2% від загального Державного бюджету за 2016 рік. Загальне фінансування на 2017 рік мало би бути 1294,6 млн гривень. Було профінансовано 75% від запланованої суми. Плановий дохід від комерційної діяльності складає 59 млн гривень. На проведення пісенного конкурсу Євробачення було виділено з Державного бюджету 455 млн гривень і 165 млн гривень – з Київського міського бюджету. За Статутом фінансовий план товариства має бути складений та поданий на погодження Наглядовою радою. Після погодження Наглядовою радою фінансовий план надається в Держкомтелерадіо, а вони, в свою чергу, подають фінансовий план на погодження у Міністерство економіки і після цього Міністерство фінансів затверджує його. В цьому році ця процедура не була дотримана, оскільки була створена нова структура і нові органи управління, і був потрібен певний час для ознайомлення і вивчення фінансового стану товариства. 970,80 млн гривень розподілені наступним чином: оплата праці – 666,5 млн грн, трансляція – 155,8 млн грн, виробництво – 26,106 млн грн, комунальні платежі – 46,594 млн грн, інше – 40,3 млн грн, внески ЄМС –12,4 млн грн.

Родіон Никоненко поінформував, що цей фінансовий план складений з двох частин: взяті фактичні дані за перше півріччя і планові надходження на друге півріччя. 323,2 млн грн – це та сума, яка має бути виділена з Державного бюджету. Вона буде розподілена: створення нових телерадіопрограм – 59,35 млн грн, фонд оплати праці – 12,36 млн грн, розрахунки з ЄМС – 8,23 млн грн, податки на землю – 15 млн грн, трансляція телерадіопрограм – 32,85 млн грн, придбання прав (ФІФА 2018, біатлон) – 28,54 млн грн, придбання обладнання – 159,36 млн грн, утримання приміщень, техзабезпечення, інтернет/ПЗ – 7,5 млн грн.

Вадим Міський поцікавився, що із запланованого фінансування є першочерговим, і, якщо ці кошти не будуть виділені з бюджету, то чи вистачить фінансових ресурсів на т. зв. «захищені статті» (оплата праці, оплата податків).

Родіон Никоненко відповів, що доведеться відмовитись від створення нових програм, але на т.зв. «захищені статті» кошти будуть виділені. Проте є позиції, які конче потребують цих коштів.

Ігор Хохич уточнив, чи включені у фінансовий план заплановані 323,2 млн грн і чи була проведена робота з цього питання Мінфіном і Кабміном?

Родіон Никоненко зауважив, що 323,2 млн грн включені до видаткової частини фінплану. Проблеми з виділенням цих коштів були обговорені на правлінні та з Держкомтелерадіо. Проводиться робота по отриманню цих коштів. На даний момент фінансовий план на 2017 рік є дефіцитним.

Володимир Бринзак запитав, чи передбачено у фінансовому плані на 2017 рік виплати на трансляцію Олімпійських ігор. Адже, за його інформацією, в цьому році потрібно сплатити 15 млн грн.

Родіон Никоненко дав відповідь, що ці кошти передбачені у фінансовому плані на 2018 рік. А на даний момент ведеться діалог з Кабінетом міністрів про додаткове фінансування цієї програми.

Вадим Міський запитав, наскільки гострим є дефіцит фінансового плану.

Родіон Никоненко відповів, що найбільш гострими питаннями є: сплата податку на землю та за трансляцію. На всі «захищені статті» кошти будуть виділені в повному обсязі.

Тетяна Лебедєва запропонувала, якщо буде відмовлено у виділенні коштів або кошти виділять не в повному обсязі, скликати позачергове засідання Наглядової ради для погодження нового фінансового плану.

Вирішили: Погодити фінансовий план ПАТ «НСТУ» на 2017 рік.

Голосування: за – 12, проти – 0, утрималися – 0.

Рішення прийнято.

2. Перетворення ДП «УСТФ «Укртелефільм» у ПАТ «Укртелефільм».

Тетяна Лебедєва повідомила про рішення Кабінету міністрів України створити комісію з перетворення ДП «УСТФ «Укртелефільм» у ПАТ «Укртелефільм». Держкомтелерадіо має запропонувати склад цієї комісії. Голова Держкомтелерадіо на робочій нараді запропонував включити до складу комісії представника Правління ПАТ «НСТУ» та члена Наглядової ради ПАТ «НСТУ». Наглядова рада отримала листа від Правління з проханням делегувати до складу комісії на посаду Голови комісії з перетворення від Наглядової ради – Аврахова Т.Г., як такого, що має відповідний досвід, а від Правління – Дорофєєва М.Ю.

Вадим Міський висловив зауваження, що в Постанові КМУ від 29 серпня 2012 року №802, яка затверджує типовий порядок перетворення державних підприємств в публічні акціонерні товариства, чітко вказано, що комісію очолює голова, який є представником засновника.

Тетяна Лебедєва звернула увагу, що голову комісії призначає КМУ. Наглядова рада може лише делегувати свого представника.

Вадим Міський зауважив, що представник Правління як і представник Наглядової ради можуть бути делеговані до складу комісії тільки з правом дорадчого голосу. Тому що, згідно Постанови КМУ від 29 серпня 2012 року №802, членами комісії можуть бути представники засновника, представники фонду Держмайна, в окремих випадках – представники Мінекономрозвитку. Окремою постановою Кабміну щодо перетворення «Укртелефільму» визначено також, що до складу комісії включаються керівник та представники підприємства, а в разі неможливості їх включення через їхнє небажання, до комісії включають представника правоохоронних органів. Експерти, аудитори, консультанти та інші фахівці долучаються лише з правом дорадчого голосу, як це визначено в постанові № 802. Відповідно до Закону про суспільне мовлення встановлені обмеження для членів Наглядової ради щодо роботи в державних органах та підприємствах, задля запобігання конфлікту інтересів.

Світлана Остапа зауважила, що член Наглядової ради не може стати представником засновника – Держкомтелерадіо.

Олексій Панич запропонував делегувати Аврахова Т.Г., не уточнюючи його посади в складі комісії.

Вадим Міський уточнив, чи готовий Аврахов Т.Г. вийти зі складу Наглядової ради, у разі, якщо очолить комісію.

Тарас Аврахов відповів, що не вивчав глибоко процедурні нюанси, але бачить потребу в проактивних діях для перетворення ДП «УСТФ «Укртелефільм» у ПАТ «Укртелефільм» та подальшого його приєднання до ПАТ «НСТУ».

Вадим Міський поцікавився, яке державне підприємство Аврахов Т.Г. перетворив у публічне акціонерне товариство, адже в листі йде мова про наявність відповідного досвіду.

Тарас Аврахов відповів, що не перетворював державні підприємства у публічні акціонерні товариства, але брав безпосередню участь у створенні приватних телекомпаній та медіа холдингу, котрі потім і очолював. Також має досвід управління Національною радіокомпанією.

Тетяна Лебедєва внесла пропозицію внести на голосування рішення в такій редакції: «Підтримати пропозицію Правління ПАТ «НСТУ» щодо делегування до складу комісії з перетворення Дорофєєва М.Ю та Аврахова Т.Г.»

Володимир Яворівський підкреслив, що не потрібно наперед пропонувати кандидата, Наглядова може самостійно визначити, кого делегувати.

Лаврентій Малазонія зауважив, що шанує п. Аврахова як досвідчену людину, але все має відбуватися виключно в межах Закону про суспільне мовлення.

Вирішили: Підтримати пропозицію Правління ПАТ «НСТУ» щодо делегування до складу комісії з перетворення Дорофєєва М.Ю та Аврахова Т.Г.

Голосування: За – 9, проти – 0, утрималися – 3 (Яворівський В.О., Міський В.В., Малазонія Л.Т.).

Рішення прийнято.

Тетяна Лебедєва зауважила, що в разі, якщо відповідний кандидат не має права очолити комісію, Кабмін на це вкаже, але важливим є не стояти осторонь вирішення проблемного питання перетворення «Укртелефільму».

3. Різне.

Тетяна Лебедєва оголосила, що до 15 вересня 2017 року потрібно надати пропозиції по складу комітетів Наглядової ради.

Голова Наглядової ради закрила засідання.

Голова Наглядової ради Т.Я. Лебедєва

Секретар Наглядової ради В.В. Міський