Протокол засідання наглядової ради ПАТ "НСТУ" №13
 

Протокол № 13

засідання Наглядової ради ПАТ «НСТУ»

19 липня 2017 року

м. Київ, вул. Хрещатик, 26

Відкриття засідання

Присутні члени Наглядової ради:

 1. Аврахов Тарас;
 2. Бринзак Володимир (у режимі дистанційного зв язку);
 3. Козак В’ячеслав (у режимі дистанційного зв язку);
 4. Карякіна Дарія;
 5. Лебедєва Тетяна;
 6. Малазонія Лаврентій;
 7. Міський Вадим;
 8. Остапа Світлана;
 9. Панич Олексій;
 10. Скрипка Наталія;
 11. Таран Віктор;
 12. Шевченко Тарас;
 13. Яворівський Володимир.

Відсутні члени Наглядової ради:

 1. Глібовицький Євген;
 2. Портников Віталій;
 3. Таран Сергій;
 4. Хохич Ігор.

Присутні на засіданні:

Голова правління ПАТ «НСТУ» 3. Аласанія.

Надійшла пропозиція розпочати засідання.

На засіданні присутні 13 членів Наглядової ради. Кворум наявний.

Тетяна Лебедєва оголосила перелік питань порядку денного:

 1. Про стан проведення оптимізації на телерадіокомпанії;
 2. Положення про Ревізійну комісію ПАТ «НСТУ»;
 3. Положення про комітети Наглядової ради ПАТ «НСТУ»;
 4. Про аудит;
 5. Про затвердження колективних заяв Наглядової ради в онлайн-режимі;
 6. Обговорення ситуації із недофінансуванням ПАТ «НСТУ»;
 7. Різне.

Заперечень не надійшло.

ОБГОВОРЕННЯ ПИТАННЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. Про стан проведення оптимізації на телерадіокомпанії

Зураб Аласанія повідомив про плани оптимізації організаційної структури Центральної дирекції, Київської регіональної дирекції та Центральної дирекції «Канал «Культура» (на даний момент 1723 працівники). План передбачає об’єднання адміністративних підрозділів, що забезпечуватимуть діяльність «UА: Першого», «Центрального каналу» та телеканалу «Культура», котрі працюватимуть як єдина Центральна дирекція. Для цього зокрема, відбудеться переведення працівників Київської регіональної дирекції у телецентр на вул. Мельникова. Штат об’єднаної Центральної дирекції складатиме 1444 працівники. За прогнозами Правління ПАТ «НСТУ», подальша оптимізація підрозділів ПАТ «НСТУ», що знаходяться в м. Києві, дозволить зекономити більше 100 млн грн у 2018 році. На запитання щодо Центральної дирекції «Українське радіо» отримана відповідь, що до кінця поточного року її об’єднання із Центральною дирекцією не планується.

Голова Правління презентував розроблений проект нової тимчасової штатної структури Центральної дирекції, для впровадження якої необхідно ухвалити оновлені Умови і розміри оплати праці працівників ПАТ «НСТУ», проект яких він вносить на розгляд Наглядової ради.

Тетяна Лебедєва і Світлана Остапа підкреслили, що Правління має надавати проекти рішень Наглядової ради щонайменше за п’ять робочих днів до дня проведення засідання.

Вирішили: Відповідно до п. 8 ч. 2 ст. 7 Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України», тимчасово, на період до 1 грудня 2017, року встановити нові Умови і розміри оплати праці працівників ПАТ «НСТУ» (Додаток №1 на 2 арк.), на заміну Додатку №1 до Протоколу №12 засідання Наглядової ради ПАТ «НСТУ» від 12 червня 2017 року.

Голосування:

За - 13. Проти - 0. Утрималися - 0.

Рішення прийнято.

Тетяна Лебедєва повідомила, що щойно надійшло подання від голови правління щодо преміювання членів правління за підсумками ІІ кварталу.

Тарас Шевченко зачитав подання Зураба Аласанії щодо виплати премій членам Правління Вінтоніву Р.І., Гребенюк І.І., Кольцовій О.А., Макарову Ю.В., Никоненку Р.Ю. та Чернотицькому М.М. за результатами роботи у II кварталі у розмірі 1,5 місячного посадового окладу (86 400 грн).

Віктор Таран запропонував також розглянути питання преміювання Голови Правління.

Вадим Міський повідомив, що готовий підтримати преміювання Голови та членів Правління, але за умови, що всі подальші проекти рішень від правління будуть вноситися щонайменше за п’ять робочих днів до дня проведення засідання Наглядової ради.

Зураб Аласанія запевнив, що всі подальші проекти рішень від правління будуть вноситися щонайменше за п’ять робочих днів до дня проведення засідання Наглядової ради.

Віктор Таран запропонував розробити систему ключових показників ефективності (КРІ) роботи Правління, і всі подальші рішення щодо преміювання приймати лише на підставі досягнення таких показників та наявної пояснювальної записки.

Тетяна Лебедєва запропонувала доповнити порядок денний засідання питанням «Про квартальні премії правлінню ПАТ «НСТУ».

Голосування:

За - 12. Проти - 0. Утрималися - 1 (Д. Карякіна).

Рішення прийнято.

2. Про квартальні премії Правлінню ПАТ «НСТУ»

Зураб Аласанія запропонував проект рішення: «Встановити премії членам Правління ПАТ «НСТУ» Вінтоніву Р.І., Гребенюк І.І., Кольцовій О.А., Макарову Ю.В., Никоненку Р.Ю. та Чернотицькому М.М. за результатами роботи у II кварталі у розмірі 1,5 місячного посадового окладу (86 400 грн)».

Віктор Таран запропонував доповнити проект рішення встановленням премії Голові Правління ПАТ «НСТУ» Аласанії З.Г. за результатами роботи у II кварталі у розмірі 1,5 місячного посадового окладу та зауваженням щодо КРІ та пояснювальної записки-звіту.

Вирішили: Встановити премії членам Правління ПАТ «НСТУ» Вінтоніву Р.І., Гребенюк І.І., Кольцовій О.А., Макарову Ю.В., Никоненку Р.Ю. та Чернотицькому М.М. за результатами роботи у II кварталі у розмірі 1,5 місячного посадового окладу (86 400 грн). Встановити премію Голові Правління ПАТ «НСТУ» Аласанії З.Г. за результатами роботи у II кварталі у розмірі 1,5 місячного посадового окладу (115 200 грн). Всі подальші рішення щодо преміювання приймати на підставі досягнення показників ефективності (КРІ) роботи Правління та наявної пояснювальної записки - звіту про виконану Правлінням роботу.

Голосування:

За - 11. Проти - 0. Утрималися - 2 (Д. Карякіна, Л. Малазонія).

Рішення прийнято.

3. Положення про Ревізійну комісію ПАТ «НСТУ»

Тарас Шевченко повідомив, що проект Положення про Ревізійну комісію ПАТ «НСТУ» він доопрацьовував разом із В.Міським, проект був розісланий для ознайомлення і зауважень заздалегідь. Із досвіду інших організацій зазвичай Ревізійна комісія є малоефективним органом, але ПАТ «НСТУ» має досить незалежну Наглядову раду, а тому є шанс утворити дієву Ревізійну комісію.

Вирішили: Затвердити Положення про Ревізійну комісію ПАТ «НСТУ» (Додаток №2 на 6 арк.).

Голосування:

За - 13. Проти - 0. Утрималися - 0.

Рішення прийнято.

3. Положення про комітети Наглядової ради ПАТ «НСТУ»

Вадим Міський повідомив, що проект Положення про комітети Наглядової ради ПАТ «НСТУ» був розісланий для ознайомлення і зауважень заздалегідь, і в ньому вже враховані правки від Т. Шевченка та О. Панича.

Вирішили: Затвердити Положення про комітети Наглядової ради ПАТ «НСТУ» (Додаток №3 на 3 арк.).

Голосування:

За - 13. Проти - 0. Утрималися - 0.

Рішення прийнято.

Тетяна Лебедєва повідомила, що на наступному засіданні буде розглядатися питання утворення комітетів Наглядової ради і закликала членів Наглядової ради подавати пропозиції щодо складу двох обов’язкових комітетів.

4. Про аудит

Тетяна Лебедєва повідомила, що члени Наглядової ради декілька засідань тому ініціювали розгляд питання про аудит і утворили робочу групу для підготовки проекту рішення. Вона зачитала проект рішення від В. Міського: «Делегувати Правлінню вирішення питання щодо проведення аудиту за 2016 рік у разі його необхідності».

Тарас Шевченко зауважив, що недоцільно делегувати повноваження Наглядової ради, що встановлені законом, і запродрнував не ухвалювати жодних рішень щодо аудиту.

Тетяна Лебедєва підкреслила, що саме Т. Шевченко ініціював створення робочої групи, і потрібно закрити це питання ухваленням рішення.

Вадим Міський нагадав, що питання, яке потрапило у фокус уваги Наглядової ради, стосувалося аудиту річної фінансової звітності НТКУ за 2016 рік. Цей аудит потрібний для реєстрації випуску акцій ПАТ «НСТУ» в НКЦПФР, і оскільки в 2016 році не існувало ПАТ «НСТУ», норма закону про проведення такого аудиту за кошти ПАТ «НСТУ» не застосовується. Запропонований проект рішення був узгоджений із профільним членом Правління.

Тарас Шевченко запропонував проект рішення: «Запропонувати Правлінню ПАТ «НСТУ» розглянути питання доцільності проведення аудиту за 2016 рік».

Вирішили: Запропонувати Правлінню ПАТ «НСТУ» розглянути питання доцільності проведення аудиту за 2016 рік.

Голосування:

За - 13. Проти - 0. Утрималися - 0.

Рішення прийнято.

4. Про затвердження колективних заяв Наглядової ради в онлайн-режимі.

Олексій Панич запропонував визначити правила оприлюднення заяв, що були затверджені в онлайн-режимі.

Вирішили: Публічні заяви, підтримані в дистантному режимі всіма членами Наглядової ради (консенсусно), оприлюднюються керівництвом Наглядової ради як заяви Наглядової ради. Публічні заяви, підтримані в дистантному режимі неповним складом Наглядової ради, оприлюднюються керівництвом Наглядової ради з переліком прізвищ тих членів Наглядової ради, які підтримали цю заяву.

Голосування:

За - 12. Проти - 1 (Шевченко). Утрималися - 0.

Рішення прийнято.

5. Різне

Світлана Остапа повідомила, що робоча група обговорила утворення редакційних рад спільно із членом Правління М. Чернотицьким, за результатами якої була розроблена дорожня карта утворення редакційної ради ПАТ «НСТУ» та редакційних рад філій. Вона передбачає, що процес почнеться в липні і завершиться у листопаді 2017 року.

Тарас Шевченко зауважив, що не варто поспішати із цим процесом, адже зараз діє старий Редакційний статут.

Світлана Остапа і Тарас Аврахов не погодилися, зауваживши, що НСТУ повинна мати новий редакційний статут, і такий демократичний орган, як редакційну раду.

Олексій Панич запропонував звернутися до Бюджетного комітету Верховної Ради України щодо поіменного голосування за додаткове фінансування ПАТ «НСТУ».

Дарія Карякіна звернула увагу, що Правління має розробити і подати на розгляд Наглядовій раді низку концепцій мовлення, визначених Основними напрямами діяльності ПАТ «НСТУ», затвердженими Наглядової радою.

Голова Наглядової ради закрила засідання.

Голова Наглядової ради Т.Я. Лебедєва

Секретар Наглядової ради В.В. Міський


Додатки: